17 Ocak 2012 tarihli “Nerde o eski valiler” adlı yazımda; ulusal basında da geniş yer bulan, “Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ile Muş Valisi Sayın Ali Çınar arasında yaşandığı söylenen, o malum olaya da  yer vermiştim.

Dün o yazımla ilgili olarak, Muş Valilik Makamından aradılar.

“…Yazımda sözünü ettiğim konuyu, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Melih Aşık da yazdığını, ancak böyle bir olayın yaşanmadığını; Sayın Valinin, kendisini çok üzen bu konu için Muş Sulh Ceza Hakimliğinden, “tekzip kararı” aldırdığını, aynı tekzibin benim yazım için de geçerli olduğunu…” ifade ettiler.

Söz konusu mahkeme kararının fotokopilerini bana da gönderdiler.

*     *     *

İlgili mahkeme kararının muhatabı, her ne kadar Melih Aşık da olsa; söz konusu tekzibi, köşemde yayımlamayı, basın ahlak anlayışımın gereği addediyorum.

Muş Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23.05.2011 tarih 2011/3443 sayılı o tekzip kararı, aşağıdaki gibidir.

“Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, 5 Mayıs 2011 tarihinde Bitlis ilindeki bir program nedeniyle Muş Havaalanı VİP Salonu’nu kullanması esnasında yaşananlarla ilgili Milliyet Gazetesi Yazarı Melih Aşık’ın haksız iddialar içeren köşe yazısındaki “Cilacı Vali” başlıklı yazısını tekzip etme zorunluluğu duymaktayım.

Bahse konu yazıda iddia edildiği şekilde; tarafımca Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ayakkabılarını silme girişimi tamamen hayal ürünü olduğu gibi; böyle bir girişimde bulunmam söz konusu dahi olamaz. Böyle bir girişim, temsil ettiğim Valilik makamının saygınlığını zedeleyeceği gibi; gerek mesleki terbiyem ve gerekse şahsi terbiye ve onurum buna müsaade etmeyecektir. Ayrıca, söz konusu davranışın bir vali tarafından yapılabileceğini hiçbir vicdan kabul etmeyecektir.

Diğer yandan, bahse konu VİP Salonunda masa bulunmadığı halde; yazıda iddia edildiği gibi “masanın altına eğilerek Sayın Bakanın ayakkabısının tozunu almaya çalıştığım” iddiası, yazının tarafımı karalama amacıyla talihsiz ve maksatlı bir şekilde yazıldığını da göstermektedir.

Hakkımda yapılan mesnetsiz, haksız, gerçek dışı iddialardan ibaret olan söz konusu yazının tekzip edilmesi; habercilikte temel prensip olan kamu yararının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Ali Çınar

Muş Valisi”

*     *     *

Bu tekzibe, yanıt hakkım var mı?

Elbette de var?

Ama ben böyle bir olayın, “yaşanmadığına” inanmak istiyorum.

Muş Valimiz Sayın Ali Çınar’ın içtenliğine ve dürüstlüğüne güvenmek istiyorum.

Çünkü özellikle şu günlerde, insanlarımızın buna çok ihtiyacı var.

Benim de var.

*     *     *

Ancak tüm bu iyi niyetli düşüncelerime karşın; şu görüşümü de tekrar dillendirmekten kendimi alı koyamıyorum.

Vali ve kaymakamlar, iktidarın değil, devletin valileri, devletin kaymakamlarıdır.

O nedenle de siyasete bulaşmamak ve siyasetin dışında kalmak durumundadırlar.

Bu iktidar döneminde, bu temel ilkeyi yok sayan valilere ve kaymakamlara tanık oluyoruz.

Bu yol, iyi bir yol değildir.

Bu toplumun, efsanevi vali Rahmetli Recep Yazıcıoğlu gibi, Malatya eski Valisi Naim Cömertoğlu gibi dürüst, ilkeli ve onurlu valilere ihtiyacı var.

Koşullar ne olursa olsun, vali ve kaymakamlarımız, bu durumu göz ardı etmemelidirler.