Şiir ve hayat, insanın duygusal dünyasını derinden etkileyen iki önemli kavramdır. Hayatınızı şiir gibi yaşamak ,şiir gibi anlam katmak...

Şiirde resimde  olduğu gibi  bir ritim  olmalı, zorlamadan,  kendiliğinden, kalp atışı  gibi, mevsimler gibi…Sabah gibi, akşam gibi, seher vakti , gün batımı  gibi…

Resim de öyledir; hangi biçimde, hangi teknikte çalışırsanız çalışın, bir ritmi vardır,  fırça darbelerinin ayrı ,renklerin ayrı…Ne anlatmak istiyorsanız  konunun bir hareketi, bir ritmi vardır, dans eder gibi ,beste yapar gibi.

Bu yazıyı sevgili Gazanfer Eryüksel ve Ahmet İlbars’ın yazışmalarından sonra yazmak istedim . Evet haklılar,  sanat hayatın kendisi değil mi?

Ben şiirde küçük, sade, yalın sözcüklere, cümlelere yüklenen kocaman derin anlatımı severim.

Aşk dersiniz, şiirde kocaman bir pencere açarsınız. Aşk içinde oluşunuz aşkın doğal ritmine, hayatın  akışına karışımını, renklerin renklere karışırken, kirletmeden özenle seçilişini izlersiniz.

Kocaman beyaz bir tuvalde bir fırça izi. morun yanında kendini heyecanla anlatan turuncu mu gelir aklınıza?

Yeter ki hayatın ritmini yakalayabilelim, konuştuğumuz her güzel sözcüğü özenle seçelim; şiir gibi yalın, ama derin.

Hayat ise insanın varoluşunun temelidir ve her birimizin deneyimlediği bir gerçekliktir. Sanat da bir gerçekliğin aşka dönüşmüş hali.

Şair, kelimeleri ustalıkla kullanarak duygularını okuyucuya aktarır. Şiir, insanın iç dünyasına bir pencere açar ve onun duygusal deneyimlerini paylaşmasını sağlar. Şiirin gücü, insanın duygusal dünyasına dokunabilmesi ve onu derinden etkileyebilmesidir.

Şairin yaşanmışlıkları, hayatın duygusal zenginlikleri,  hayata bakışı, yaşadığı coğrafya,  doğası, kültürü,  besin kaynaklarıdır şairin. Hayatın içindeki sevinçler, acılar, aşklar, kayıplar ve umutlar, şiirin temelini oluşturur. Şair, hayatın içindeki bu deneyimleri kelimelere döker ve okuyucuya sunar. Hayatın karmaşıklığını, hoyratlığını sadeleştirir şiir anlatımı, insanın kendisini ifade etmesini kolaylaştırır. 

Şiir ve hayat, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Şiir, hayatın içindeki duygusal deneyimleri ifade ederken, hayat da şiire ilham verir. Şiir, insanın duygusal dünyasını anlamlandırmasına yardımcı olurken, hayat da insanın duygusal deneyimlerini zenginleştirir. İkisi bir araya geldiğinde, insanın iç dünyasında derin bir etki bırakır ve ona anlam katar.

Şiir ve hayat, insanın duygusal yolculuğunu anlatır. Şiir, insanın iç dünyasında bir yolculuğa çıkmasını sağlar ve onu derin düşüncelere sürükler. Hayat ise insanın bu yolculuğu deneyimlemesini sağlar ve ona yeni perspektifler sunar. İkisi bir araya geldiğinde, insanın duygusal zenginliği artar ve ona derin bir anlam katar.

Şairin ruhu her zaman özgür olmalı. Özgür olursa  dokunur ruhlara, onu kışkırtan her ne ise yansır, karşılık bulur, mutlaka sözcükler geliverir…Yani başka gecesi, gündüzü olmaz şairin .

Dünya insanıdır şair. Belki her şiir kendi dilinde anlamlı ve güzel olur, ancak başka dillerde çok eski zamanlarda yazılmış hayata  dair her şiir  zamansızdır, mekansızdır  .

Şiir tadında yaşayan, şiir okuyan şiir yazan herkese selam olsun Kaz  dağlarından.