Sevgili Abdulkadir Ozulu arkadaşımız bugün toprağa düşeli bir yıl oluyor.(16.08.2022) O; eğitimci, araştırmacı yazar kimliği ile Çorum’un ulu çınarlarından birisiydi…

Uzun süredir rahatsızdı. Onun Hakka yürüdüğü (vefat) haberini, sağlıksal sorunlarım nedeniyle bulunduğum Samsun’dayken, 16 Ağustos 2022 günü sabahı almıştım.

Vefatına tanımlanamayacak biçimde üzülmüş, kendimi yarım kalmış gibi duyumsamıştım.

Onunla birlikte Çorum’da birçok sosyal, kültürel ve sanatsal, etkinliklerde birlikte olmuştuk.

 Bazı kişiler için: “Karınca gibi çalışkan, arı gibi verimli” deyimi kullanılır. İşte bu tür sanatçılarımızdan birisi de sevgili dostumuz Abdulkadir Ozulu’ydu. Çünkü O, Çorum’un yetiştirdiği çalışkan ve üretken eğitimci-araştırmacı- yazarlarımızdan birisiydi. Yazdığı günlük yazılarının dışında durmadan araştıran, üreten; yazdıklarını gazetede ve sanat edebiyat dergilerinde yayınlayan, kimilerini de kitaplaştırıp okura sunan bir değerimizdi. O, bu üretimleriyle toplumun kültürel, sanatsal ve eğitimsel açıdan gelişmesine katkıda bulunan bir güzel insandı.

O, uzun yıllar öğretmen ve yönetici olarak orta öğretim kurumlarında çalışmıştı. Binlerce öğrencinin eğitim öğretim kademelerini aşarak yetişmesinde, hayatın farklı alanlarında, devletin üretim ve yönetim kadrolarında görev almalarına katkıda bulunmuştur.

Onunla tanışıklığımız çok yıllar öncesine, 1950’li yılların ikinci yarısına, ortaokul yıllarına dayanmasına karşın; özellikle son 30 yılı aşkın bir süredir birbirimize daha çok yakındık. Bizim dostluğumuzu, arkadaşlığımızı daha kalıcı kılan, onu perçinleyense özellikle emeklilikten sonra eğitimin, kültür ve sanatın ortak paydasında buluşmamızdı. Bu süreç içinde gazetelerde, dergilerde yazıp yayımladığımız farklı yazınsal (edebi) türdeki çalışmalarımız bizi birbirimize daha çok yakınlaştırmıştı..

Sevgili Ozulu sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalarına, emeklilikten sonra daha çok yoğunlaşıp, emek vermişti.

Bunca yılın birikimi olan yapıtlarını zaman içinde kitaplaştırıp okura ulaştırmış; Çorum ve ülke kültürünün varsıllaşmasına katkıda bulunmuştu. Biliyorum ki kitaplaşan çalışmaları kadar, kitaplaşmayan çalışmaları da bilgisayarında beklemektedir. Gönül ister ki onlar da kitaplaşarak okur katına çıksın.

Bu güne değin yayınlanmış yapıtlarının sayısı 10’’un üzerindedir. Yayımlanmış yapıtlarına ve yayımlanacak taslak çalışmalarına baktığımızda O’nun daha çok; Çorum Basın Tarihi, Çorum’un Yetiştirdiği Değerler, Çorum Halkbilimi, Çorum kültürü ve Çorum’un sosyal ve kültürel yaşamı üzerine yoğunlaştığını görmekteyiz.

Sevgili Ozulu’yu sanatsal kimliği, başardıkları ve ortaya koyduğu çalışmalarıyla anlatmaya çalışsak sanırım birkaç ciltlik kitap olur.

O; anıları ve yapıtlarıyla sonsuza değin yaşayacak; yeri doldurulamayacaktır..

Bizler de yaşadığımız sürece Onu hep arayacak, hep özleyecek; yapıtlarıyla teselli bulacağız.

Yerinin Cennet olmasını, ışıklar içinde yatmasını diliyoruz. Allah rahmetini ondan esirgemesin, bol eylesin diyoruz…

16 Ağustos 2023

 

Laçin kırsalında meşe palamudu ekerken. Abdulkadir Ozulu Muzaffer Gündoğar ve Laçin Milli Eğitim Müdürü Mahmut Özsoy. 26 Ekim 1999.