Yerel yönetimler, bir kentin geçmişi, şimdiki durumu ve geleceği ile ilgili yaşamsal önemi olan kurumlardır. Demokratik yöntemlerle göreve gelirler. Dolayısıyla, aynı zamanda demokratik kurumlardır.

Yerel yöneticiler, siyasi anlayışları sen olursa olsun, hangi partiden seçilirlerse seçilsinler, vizyonel bir bakış açısına sahip olmalıdırlar. Planları, programları, projeleri, vizyonları, dünya görüşlerinden daha önemli ve her şeyin üstünde olmak durumundadır.

Şahi̇ka C

Demokrasinin gereği,  kentin bileşenleri demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları o kentin yönetiminde paydaş olmalı, görüş ve önerilerini rahatlıkla yerel yönetimleri ile paylaşmalı, tartışmalı, konuşmalıdır. Onlar geniş kitlelerin temsilcileridir.

Bir kentin   ekonomik  ve fiziksel ihtiyaçları mutlaka önemlidir. Bunlar önemli  olduğu kadar, sosyal yaşamı, sürdürülebilir çevresel özellikleri, politik ve kültürel hedefleri, plan ve projeleri olmak zorundadır ve bunların kent bileşenleri ile paylaşılması gerekir.

Şahi̇ka A-1

Bu amaçla yapılacak planlama, temel hizmetlere, sanat ve mimarisindeki güzelliklere, insan potansiyelini arttırmak için yaratıcılığa, kentin tarihi dokusuna ,kaynakların verimli kullanılmasına, toplumun kültürel kodlarına cevap vermesi gerekmektedir.

Kentimiz, tarihi dokusunun beraberinde getirdiği büyük bir sorumluluk taşımaktadır, kültür aktarımı açısından, kentin turizm potansiyeli   dolayısıyla kent ekonomisine katkısı açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Hitit imparatorluğu gibi antik dünyanın en önemli imparatorluklarından olan, uygarlık tarihinin en önemli temel taşlarından birisi  ilimiz sınırları  içinde kurulmuş ve başkenti bu  sınırlar içerisindedir.

Vakıf 19’un, Vakıf Başkanı sevgili Alper Bilan’ın öncülüğünde gerçekleştirdiği ve her yıl biraz daha geniş kitlelere ulaştırdığı Dünrya Hitit Günü’nün üçüncüsünü yaşadık.

Şahi̇ka B

Ben şahsen katıldığım her  etkinlikte ufkumun, bilgimin, görgümün arttığını ve etkinliklerde araştırma isteğimin tetiklendiğini biliyorum.

Hitit uygarlığı çok geniş bir alanı kapsamakta, yönetim biçimi, yaşam biçimi, çivi yazısı, ekonomisi, tarımı, kültürü, mimarisi, müziği, sanat yapıtları, heykelleri, rölyefleri, felsefesi gündelik yaşamı, eğitimi ,yazıtlardaki yaşama dair söylemleri, ilk barış antlaşması, kadın hakları ile, inançları ile her bir  başlık, ayrı bir potansiyel taşımaktadır, her başlık ayrı bir etkinlik alanı içermektedir ve uluslararası alanda cazibe merkezi haline gelebilecek başlıklardır.

Dünya Hitit Günü, büyük çabalarla meşru hale gelmiştir, Vakıf 19 ile birlikte alan genişletilip Çorum’a yansıtıp farklı etkinliklerle çoğaltılabilir.

Kadeş Meydanı yapılanması bir kez daha gözden geçirilip, görsel ve tarihsel anlamına uygun hale getirilebilir, etkinlik merkezlerinden olabilir.

Kentin bir çok yerinde farklı etkinliklerle uygarlığın önemi anlatılıp, atölyeler, sergiler, konserler, yarışmalar, sempozyumlar, paneller, belgeseller, geçit törenleri yapılarak büyük bir Hitit şenliğine dönüşebilir.

Her kentin gönüllüleri olduğu gibi biz de Hitit gönüllüleri adı altında bir grup oluşturabilir miyiz kentimiz adına?

Sergiler, uluslararası boyutları genişletilerek bir yıl süre ile Hitit uygarlığının yaşadığı kentlerde tekrarlanır ve uluslararası alana taşınabilir.

Yurtdışında katıldığım ve hayran kaldığım etkinliklerden birisi   tarihten gelen bir düşünür, o kente ilkokulu  okumuş diye   bir hafta kendisi ile ilgili etkinlikler yapılıyor veya bir yazar o kentte bir süre konaklamış, döneme dönülüyor, kent gönüllüleri dönem giysileri giyiniyor ve yüzbinlerce turist ağırlanıyor.

Kısacası etkinliklerle vizyonumuzu açan Vakıf 19 yönetimine Alper Bilan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum, Çorumlu yaparsa böyle yapar diyebileceğimiz, daha geniş alanı kapsayan güzel günlerde buluşmak dileğimiz olsun.

Ankara

Şahi̇ka E