Bir önceki yazımda sizlere Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), PISA ve TIMSS gibi öğrencilerin akademik becerileriyle ilişkili öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde binlerce 4’üncü ve 8’inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırmasının veri analizlerinden söz etmiştim. Şimdi bu konu ile ilgili sonuçları paylaşmaya devam edelim.

ANNENİN EĞİTİM DÜZEYİ

ABİDE araştırmasına göre, 4. Sınıf düzeyinde öğrenci annelerin yüzde 48,2’sinin “okula hiç gitmediği ya da ilkokul terk” ve “ilkokul mezunu” olduğu belirlendi. Ayrıca bulgular, anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin ABİDE kapsamında uygulanan 4 derste de başarılarının arttığını gösterdi.

EVDE, ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Araştırmada, kendisine ait odası ve çalışma masası olan, kendisine ait ya da evde paylaşılan bilgisayarı veya tableti olan öğrencilerin başarılarının daha yüksek olduğu belirlendi. Benzer şekilde evdeki kitap sayısı arttıkça öğrenci başarılarının da arttığı görüldü. Ayrıca, okul öncesi eğitim süresi arttıkça öğrencilerin başarılarının da arttığı belirlendi.

KİTAP OKUMA

Önemli bulgulardan biri de öğrencilerin kitap okumaya ayırdıkları süre ile ilgili. Araştırma, bu süre attıkça başarılarının da arttığını gösterdi. Kitap okumaya ayrılan sürelere ait dağılıma bakıldığında, öğrencilerin yüzde 42,3’ünün bir haftalık süre içinde kitap okumaya 1 saatten az zaman ayırdıkları belirlendi.

SABAH KAHVALTISININ ÖNEMİ

Öğrencilerin yüzde 10,2’sinin hiç kahvaltı yapmadığı, yüzde 65,8’inin her gün kahvaltı yaptığı belirlendi. Öğrenci puanları üzerinde yapılan analizler her gün kahvaltı yapan öğrencilerin puanlarının diğer öğrencilerden daha yüksek olduğunu ve ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterdi.

BAŞARIYI ARTIRAN ETKENLER:

1.Öğrencinin doğru bir hedefi olması.

2.Evdeki kitap sayısının fazla olması. (Ders kitapları dışında)

3.Okuma alışkanlığı.

4.Okul öncesi eğitim süresi.

5.Ailenin sosyal ve ekonomik düzeyi.

6.Derslerde işlenen konuların yaşanan hayata uyumlu olması.

7.Ailenin (özellikle annenin) eğitim düzeyi.

8.Öğrenciye aile içinde verilen değer.

9.Ailenin okula bakış açısı.

10.Öğrencinin ve ailesinin derslere bakış açısı. (Önemli ve önemsiz ders kavramı gibi)

11.Ailedeki çocuk sayısı.

12.Okul yönetimi ve öğretmenlerin öğretmenin genel çalışma süresi (kıdem), mesleki yeterlik algısı, eğitime bakışı.

13.Okulda açılan destekleme kursları.

14.Bilinçli arkadaşlar.

BAŞARIYI OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER:

1.Teknoloji bağımlılığı.(Cep telefonu, bilgisayar, TV, vb.)

2.Hedef belirsizliği ya da hiç hedef olmaması.

3.Ulaşamayacağı hedefler peşinde koşmak.

4.Amaçsız ve eğitimsiz arkadaş grubu.

5.Eğitim kalitesinden yoksun öğretmenler ve okul yöneticileri.

6.Aile içi sorunlar.

7.Maddi olanaksızlıklar.

8.Aşırı bilgi yüklemesi yapılması.

9.Aşırı motivasyon.

10.Düzensiz yaşam.

OKULLARIN BAŞARI SIRALAMASI

1.Özel ortaokullar.

2.Resmi ortaokullar.

3.İmam Hatip ortaokulları

4.Yatılı Bölge ortaokulları.

SONUÇ OLARAK; çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını istemek hepimizin de en doğal hakkı. Ancak, bunun sağlanması aşamasında devlete ve bizlere düşen görevler var. İstatistikler incelendiğinde, devletimizin kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yapmadığı anlaşılıyor. 8. Sınıfta okuyan her 100 çocuktan 16-17’sinin toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi bilmediği bir eğitim sisteminde çocuğumuzun kaybolup gitmemesi için anne baba olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Bunların neler olduğu da yukarıdaki istatistiklerin içinde var. Önemli olan bunları bulup uygulamak.

Öyleyse haydi iş başına…

DÜŞÜNEN SÖZLER:

•Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir.

•Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. LORD BROUGHAM

•Geleceğin savaşı beyin savaşı olacaktır ve bu savaşın zaferi eğitim yoluyla kazanılacaktır. ATATÜRK