Bu ülkenin insanlarına şu anda özür borcu olanlar, daha biz daha sizin zeytininizi de sökeceğiz diyor.

Yoksul halkın sofrasını yüzde 100’ün üzerinde fiyatlarla boşaltan iktidar; şimdi de halkın zeytinlerine göz dikti…

… …

Geçtiğimiz Çarşamba günü, yaşadıkları bunca felakete karşın Hataylıların çevreye ve doğaya karşı olan duyarlılığını yansıtan bir yazı yazmıştım.

Hataylı üniversiteden sınıf arkadaşlarımdan ve Hataylı okurlardan teşekkür iletileri ve telefonları aldım.

Hatay sevdalısı Hataylı dostlardan biri, “Zeytin bizim için ata mirası. Zeytin olmazsa olmazımız. (…) Size zeytin ağacının bereketi, kudreti ve hikmeti ile alakalı bazı özdeyişler göndersem, köşenizde yayımlar mısınız” dedi.

“Elbette” dedim.

… …

İşte O Değerli Okurumun gönderdiği zeytinle ilgili özdeyişler.

* “Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile zeytin dikeceksin örneğin…” Nazım Hikmet

* Zeytin ağacının bittiği yerde Akdeniz de biter.

* “Zeytin ağacı Cennetin en zengin armağanıdır.”

* Meyvesiyle bereketi, dalıyla barışı simgeleyen; fakir sofrasının zenginliği, Anadolu halkının geçim kaynağı zeytin, bilinen ilk ağaç olması ve 3 bin yıla ulaşabilen ömrü ile insanlığın en eski, en köklü, en vefalı ve en lezzetli dostudur.

* Kayadan barış ve bereketi simgeleyen zeytin ağacı çıkar. Yarışma çetindir. Çünkü ikisi de Zeus'a dünyanın en güzel hediyesini vermek isterler. Mitolojide zeytin ağacının muazzamlığı karşısında başta Zeus olmak üzere tüm tanrılar, tanrıçalar büyülenmiş ve ağacın kutsallığı karşısında donakalmışlardır.

* Dünya nimetinde gözüm yok ama bir zeytin ağacının gölgesinde bir bardak çay olmazsa olmazımdır.

* Zahmetli olur dallarından toplaması, alın teri ile yıkanmıştır yağının her damlası, sağlığın panzehridir zeytinyağı…

* Allah, göklerin ve yerin ışığıdır. Onun ışığının örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil bir sırça içindedir. O sırça, inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık saçar. O, ışık üzerinde bir ışıktır. Nur Suresi 35. Ayet

* “Ve bir de ağaç yarattık ki, Turi Sinadan çıkar; hem yağ bitirir, hem yiyeceklerine bir katık.” Müminûn Sûresi, 20. Ayet

* “Allah, sizin için, o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır.” Nahl Suresi 11. Ayet

* “Zeytinyağını yiyiniz ve onunla yağlanınız. Zira onda yetmiş derde deva vardır. Bu dertlerden birisi de cüzzam hastalığıdır.” Hadisi Şerif

* Tüm ağaçları seviyorum elbette ama en çok zeytini. Öncelikle dalı ile barışı, altın renkli yağı ile huzur ve mutluluğu sembolize ettiği için.

* Bu hayattaki en saçma şey, zeytinin yağını çıkarıp sonra da o yağı tekrar zeytinin üstüne dökmektir.

* Zeytin ağaçları dikeceğiz, kanlı postallarınızın bastığı yerlere. Barış için, sevgi için, umut için.

* Ağaçların bilgesi, zeytindir kuşkusuz. En çelimsizi bile kendini kabul ettiren bir ağırbaşlılık, bir suskunluk içinde.

* Yetişkin bir aslan ya da kaplanı uslandırıp ıslah etmek neyse, bu coğrafyada zeytinlik yetiştirmek de öyle bir şeydir işte! Yürek ister sebat ister bu iş.

* Ege’de bir Zeytin ağacının altına gömün beni. Çevirin etrafını. Bir de yalan uydurun. Türbedir deyin. O zaman ne kadar zeytinlik varsa korur bu coğrafyanın insanı.

* “Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, Mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları neyleyim. Dalları neyleyim. Yar yoluna dökülmedik yolları neyleyim.” Rahmi Eyüboğlu