T.C.
ÇORUM
İCRA DAİRESİ
2023/20591 ESAS

2023/20591 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20591 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum ili, Merkez ilçesi, Ayarık Mahallesi, 980 Ada, 2 Parsel, Zemin Kat, 1 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmazın tamamı elektronik ortamda açık artırma ile satılacaktır.

Adresi : Üçtutlar Mahallesi Binevler 183. Sokak No: 3 Çorum Merkez

Yüzölçümü : 382,00 m2

Arsa Payı : 43/100

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı TAKS=0,22 ve Emsal=0,44

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 12:05

19/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01988583