İLAN
T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/775 Esas
DAVACI : ZÜLEYHA AKKAYA-40358088084 - Şehit Feridun Alabaş Caddesi No:66/3 Merkez/ UŞAK
VEKİLLERİ : Av. ÖMER KARAMAN - [16643-46369-97783] UETS
Av. NAZLICAN KARAGÖZ - [16525-25471-30175] UETS
DAVALI : LEYLA GERGİN
DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 28/09/2023 günü saat: 09:55'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No 01830656