İLAN
T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/1516 Esas

DAVACI : RECEP ALTIN - T.C.K.N : 379*****864
DAVALI : ERDEM ALTIN - Mirzan ve Satı'dan olma, 24/11/1980 doğumlu, Kırıkkale ili Merkez ilçesi Gündoğdu Mah. / Köy nüfusunda kayıtlı, T.C.K.N : 174*****438
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 21/09/2023 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No 01825906