T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BÜFE İHALE İLANI

Adı: Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Adresi: Yavru Turna Mah. Gazipaşa Sok. No:36 Çorum

Telefon numarası : 0364 223 1020

Faks numarası: 0364223 10 24

İhalenin Yapılacağı yer: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü /ÇORUM

İhalenin Usulü: 2886 sayılı kanunun 46. Maddesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların idaresi hakkındaki yönetmeliğin 34. Maddesi gereği açık teklif usulü

Hizmetin sunulacağı yer: Çorum Şehir Stadyumu 16 Adet Büfe – Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 1 Adet Büfe

İşin Süresi: Stadyum büfeleri 9 Ay – Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 12 Ay

İhalenin Tarih ve Saati: 28/ 08 /2023 Pazartesi Saat 10.00’da İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

NO

TESİS ADI

ADEDİ

KULLANILACAK ALAN

KULLANIM SÜRESİ

BİR AYLIK MUHAMMEN BEDEL

1

 Engelli Tribün Büfesi

1 Adet

7.44 M2

9 Ay

500 TL

2

 A. Tribün Büfesi

1 Adet

28 M2

9 Ay

2000 TL

3

 B. Tribün Büfesi

1 Adet

22.7 M2

9 Ay

2000 TL

4

 Stadyum Büfesi (VİP-A)

1 Adet

36 M2

9 Ay

3000 TL

5

 Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-1)

1 Adet

28 M2

9 Ay

3000 TL

6

 Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-2)

1 Adet

10 M2

9 Ay

1000 TL

7

 Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-3)

1 Adet

10 M2

9 Ay

1000 TL

8

 Stadyum Büfesi Maraton Tribün (D-1)

1 Adet

63 M2

9 Ay

3000 TL

9

 Stadyum Büfesi Maraton Tribün (D-2)

1 Adet

41 M2

9 Ay

3000 TL

10

 Stadyum Büfesi Misafir Tribün

1 Adet

22.7 M2

9 Ay

2000 TL

11

 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-1)

1 Adet

10 M2

9 Ay

1000 TL

12

 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-2)

1 Adet

16.75 M2

9 Ay

1000 TL

13

 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-3)

1 Adet

33 M2

9 Ay

1000 TL

14

 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-4)

1 Adet

25 M2

9 Ay

1000 TL

15

 Stadyum Büfesi ( VİP-B)

1 Adet

42 M2

9 Ay

3000 TL

16

 Basın Tribün Büfesi

1 Adet

17 M2

9 Ay

1000 TL

1

Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Büfesi

1 Adet

49 M2

12 Ay

240 TL

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLER

TÜZEL KİŞİLER

1)Dilekçe

1)Dilekçe

2)Nüfus cüzdanı sureti

2)İmza Sirküsü

3)İkametgâh belgesi

3)Ticaret Sanayi Belgesi (2023)

4)Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (3 aydan eski olamaz)

4)Adres Beyanı

Kantinler tabloda verilen muhammen bedeller üzerinde artırmak üzere teklif vereceklerdir. İlk Teklifler zarf içerisinde komisyona verilen en yüksek teklif üzerinden açıkartım teklifi yapılarak en yüksek teklifi yapan ihale edilecektir.

Teklifinde muhammen bedel üzerinde en yüksek teklifi veren en fazla artırımı yapan istekliye ihale edilecektir.

  1. Verilen tekliflere %5 Genel Müdürlük payı, % 20 KDV ve Damga Vergisi sonradan ilave edilecektir. Diğer giderler Elektrik ,Su teklif fiyatının dışında yüklenici tarafından her bufaya ayrı ayrı süzme sayaç taktırılacak her ay harcama yapıldığı kadar il müdürlüğüne ödeme yapılacaktır.
  2. Teklifi uygun olan istekli ile sözleşme imzalanacak, verilen aylık teklifler Stadyum büfeleri 9 Ay – Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 12 Ay süre ile çarpılacak çıkacak bedel kira bedeli olarak İl Müdürlüğümüzün göstereceği banka hesabına peşin yatırılacaktır.
  3. Yüklenici idarenin yazılı izni olmadan büfeleri, başkasına devredemez.
  4. İsteklilerin stadın büfelerin tümüne (ayrı ayrı belirtmek üzere) teklif verecektir. Stad büfelerine kısmi teklif verilmeyecektir. Alaca yarı olimpik yüzme havuzu büfesine ayrı teklif verilebilecektir.

Kiralanan büfelerin elektrik ve suyu için süzme sayaç takılacaktır. Her ay su ve elektrik bedeli muhasebe servisine yatırılacaktır. Sayacı ayrılamayan tesislerin elektrik ve su bedelleri idarece aylık belirlenecek ve kirayla birlikte idarenin belirteceği hesaba yatırılacaktır. Yüklenici tesisin elektrik tesisatına zarar verecek voltajı yüksek cihazlar kullanmayacaktır, tesis amirlerince gereken takip yapılacaktır.

  1. Yükleniciler teklif ettikleri fiyatın % 10 oranında teminat mektubu veya İl Müdürlüğünün TR 3100 0100 0078 8825 3664 5001 hesaba kesin teminat yatıracaktır. Yüklenicinin kesin teminatı iş süresinin sona ermesiyle birlikte idarece ödenecektir. İhale dokümanı Yatırım ve İşletmeler Biriminden alınacaktır.
  2. İhaleye gireceklerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına teklif ettikleri ilk fiyatın % 3 oranında geçici teminatı yatırılması gerekmektedir.
  3. Stadyum büfelerine kısmi teklif verilmeyecek, Stadyum büfelerine teklif verecek istekli 16 Adet büfenin tamamına teklif verecektir. Alaca Yarı olimpik Yüzme Havuzu büfesine kısmi teklif verilebilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01878441