DİSK/Dev Maden-Sen işyerinde çoğunluğu sağladıktan sonra Çalışma Bakanlığı’na başvurup toplu sözleşme görüşmeleri için yetki başvurusu yaptı. İşveren önce yetkiye itiraz etti. Hukuki süreci uzattıktan sonra da işçileri sendikadan istifaya zorladı. İşçiler sendikadan vazgeçmeyince 88 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı.
Kötü çalışma koşullarına karşı sendikalaşan işçiler, sendikadan vazgeçmeyince ücretsiz izne çıkarıldı
“BİZİ YILDIRAMADILAR, YILDIRAMAYACAKLAR DA”
DİSK/Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün’ün de katılımıyla yapılan basın açıklamasında işverenin madeni hukuksuz şekilde işçilere tehdit olarak kapatmaya çalıştığı ifade edildi. 
Açıklamada şunlar söylendi:
“İşveren işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları kötüye kullanılarak tasman adı verilen; yer üstünde meydana gelen çöküntü ve çatlama bahanesiyle, Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş bir durdurma kararı olmamasına rağmen işyeri 6 aylığına kapatılmaya, işçileri de ücretsiz izne çıkarmaya çalışmaktadır. Bu yapılan kanuna aykırıdır. İşçinin sendikalaşma hakkını engellemek için muvazaalı işlerle kamu malına zarar vermek ve rödevans gelirlerini engelleyerek TKİ ile imzalanmış rödavans sözleşmesi ihlali yapılmaktadır. Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve TKİ’yi göreve çağırıyoruz.

25F646Eb Cde8 4341 B688 E1114Fdec898
Kanunlarımızca bir maden işletmesinin hangi koşullarda üretime ara vereceği açıkken, işveren bunu tehdit olarak kullanmakta beis görmemekte, işçileri sendikadan baskıyla istifa ettirerek eskisi gibi kölelik koşullarını aratmayan çalışmaya zorlamaktadır.
İşçilere 6 aylık ücretsiz izne çıkmaları için belge imzalamayı dayatmakta, sendikadan istifa ederlerse işyeri tekrar açılana kadar diğer işletmelerde geçici olarak çalışabileceğini, istifa etmeyenleri ise işsizlikle terbiye etmeye çalışmaktadır. Bu koşulları kabul etmeyenlere ise, ölümü gösterip sıtmaya razı olma misali, yalnızca kıdem tazminatlarını 12 ay taksitle ödemeyle tüm haklarından vazgeçmelerini içeren belgeyi imzalamaları teklifiyle tehdit etmektedir.
İŞÇİLER DİRENİŞTE KARARLI
İşçiler yaptıkları açıklamada işverenin bu oyunlarına karşı direneceklerini söyledi. Yetkilileri işyerine çağıran işçiler yaşadıklarının görülmesini istediklerini belirtti. İşçiler haklarını alacaklarını ve ocağı da çalıştıracaklarını ifade etti. 

Kaynak: sendika.org