Kurtuluş savaşında kadınlarım vermiş olduğu destansı mücadele, onlara devamında  haklarını kazandırmıştır.

Kazanımlar sanıldığı gibi altın tepside sunulmamıştır. Mustafa Kemal  Atatürk önderliğinde verişmiş olan bağımsızlık savaşında kadınlar,  gerek cephede, gerekse cephe gerisinde bağımsızlık mücadelesinde yer almışlardır.

Onların bu azmi, kararlılığı, mücadele ruhu, Cumhuriyet’in ilanından sonra hak olarak geri dönmüştür.

    Cumhuriyetin kazanımlarıyla birlikte kadınlarımızın hayatında bir devrim gerçekleşti. Geçmişte rolleri ev ve çocuklarla sınırlı iken, bugün eğitimden siyasete, iş hayatından sanata kadar her alanda yer alabilmektedirler. Kadınlarımızın bu dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların ne kadar büyük olduğunu anlamak için geriye dönüp biraz tarihe bakmak gerekiyor.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, kadınlarımızın eşitlik, özgürlük ve adalet arayışı hız kazandı. Öncelikle, kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı, onları toplumun siyasi arenadaki güçlü temsilcileri haline getirdi. Artık kadınlar, kendi gelecekleri ve ülkenin geleceği üzerinde söz sahibi olma fırsatına sahipti.

Günümüzde kadınlar siyasi alanda geçen yüzyıla göre daha geri plandalar. Bir çok siyasi partide  yerleri yok denecek kadar. Karar mekanizmalarında yok denecek kadar azlar.

İkinci yüzyılda bunlar tartışılıp amacına ulaşmalıdır.

Bunun yanı sıra, cumhuriyet dönemiyle birlikte eğitimde de büyük bir devrim gerçekleşti. Kadınlarımız eğitim hakkına erişim sağlayarak, kendilerini geliştirme ve hayallerini gerçekleştirme imkanına kavuştu. İlkokuldan üniversiteye kadar her seviyede eğitim imkanının sunulmasıyla, kadınlarımızın bilgi ve becerileri arttı ve topluma daha donanımlı bireyler olarak katkıda bulunmaya başladılar.

Ancak kız çocuklarında eğitim erişimi ve okur yazarlık sayısı tam olarak sağlanamadı. Öğretmenlerin çoğu kadın ancak iş yönetim ve karar organlarında yok denecek kadar az. Bunlar ikinci yüzyılda tekrar tartışılmalı.

Ayrıca, cumhuriyet dönemiyle birlikte kadınlarımızın iş hayatında var olmaları yönünde de önemli adımlar atıldı. Yeni kurulan fabrikalarda kadınlarımızın istihdam edilmesi, onlara ekonomik özgürlük sağlamanın yanı sıra toplumda daha etkin bir rol oynamalarını da sağladı.

Kadınlarımız, sadece ev hanımlığıyla sınırlı kalmayarak, istedikleri meslekleri seçme özgürlüğüne sahip oldular ve toplumda aktif bir şekilde yer alabilmek için büyük bir adım attılar.

Ancak bu atılımlar aynı hızda devam edemedi. Yine kadınlar evlere, ev işlerine dönüp bir çoğu potansiyelini geliştiremedi.

Sanatta da kadınlarımızın cumhuriyet dönemindeki yükselişi göz ardı edilemez. Özgürlük ortamının oluşmasıyla birlikte kadınlarımız, edebiyat, müzik, plastik sanatlar, tiyatro gibi birçok sanat dalında başarılı eserlere imza attılar. Kendi hikayelerini anlatabilmek için farklı sanat formlarını kullanan kadınlarımız, toplumu etkileyen ve değiştiren güçlü bir ses haline geldiler.

Kadınlar kendi potansiyellerinin farkına hobi olarak varamazlar.

Sanatsal etkinliklere erişme haklarının  destek bulması gerekmektedir.

Cumhuriyetin kazanımlarıyla, kadınlarımızın hayatında gerçekleşen bu devrimlerin büyük bir önemi vardır.

Daha özgür, daha eşit ve daha güçlü bir şekilde hayatlarını sürdürebilmek için mücadele eden kadınlarımızın, bugünkü güçlü ve özgüvenli duruşları, cumhuriyetin değerlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bugün, kadınlarımız toplumun her alanında başarılarını kanıtlamış, dirençli ve cesur bireyler olarak varlıklarını sürdürmektedirler.

Cumhuriyetin kazanımları sayesinde, kadınlarımızın potansiyeli keşfedildi ve onlara verilen destekle toplumu etkileyen bir güç haline geldiler.

Ancak  yeterli mi, tabii ki hayır. Yüzyılda gelinen nokta, bu konuda ilk yıllardaki hızın, ivmenin tekrar bir biçimde kazanılması gerektiğini söylüyor.

Kısacası, cumhuriyet kazanımlarıyla birlikte kadınlarımızın hayatında gerçekleşen bu dönüşüm, devam etmelidir.

Kadınlarımızın gücü, cesareti ve yetenekleri, cumhuriyetin uğrunda verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Cumhuriyetin ışığında, kadınlarımızın eşitlik, özgürlük ve adalet yolunda ilerlemesi dileğiyle.

 Bağımsızlık  yolunda mücadele  eden kadınlar başta olmak üzere, cumhuriyet kazanımlarının öncüsü olmuş bu yolda mücadele vermiş onuru ile ayakları üzerinde duran başarı hikayeleri olan tüm kadınlara saygıyla.