06.05.2013, 00:00 156

YENİ VARLIK BARIŞI NELER GETİRECEK?

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

Bu günlerde meclis gündeminde olan varlık barışı kanun tasarısı ile ilgili tespitlerimi siz okurlarıma paylaşmak istedim. Aşağıda çıkardığımız özet metin içeriğinde sizleri ilgilendiren konular var ise ön çalışmalarınızı şimdiden yapmanız fayda sağlayacaktır.

Şahsi adına iş yapan işletmelere gerçek kişi işletme, Şirket olarak iş yapan işletmelere ise tüzel kişi işletme diyoruz.Taslak halinde olan kanun her iki işletmeyi de kapsadığını başlangıçta belirtmek isterim.

Hangi tarihleri kapsayacak, hangi para ve diğer değerleri kapsayacak diye Kanunun özüne baktığımızda, aldığımız mevcut verilere göre tasarı şöyle gözükmekte;

22.04.2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurtdışında bulunan;

                           • Para, Altın, Menkul Kıymet (iştirak hissesi satışları ve iştirak kazançları), ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının

                           • Varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen taşınmazların        

  31.07.2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, bankalara ve aracı kurumlara bildirilmesi ve vergi dairelerine beyan edilerek %2 oranında verginin izleyen ayın sonun kadar ödenmesi halinde bu yeni varlık barışından yararlanmış olacaktır.

Bankalara ve aracı kurumlara gerekli bildirimleri yaptığı halde,22.04.2013 tarihi itibarıyla yurt dışında bulunduğu kanaat verici bir belge ile tevsik edilmeyen kıymetler bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaktır. Burada biraz duraksıyoruz, kanaat verici belgeler hangi tür belgeleri kapsayacak, sanırım yasalaştığı zaman açık olarak kanun metninde bu durum belirtilecektir.

Diğer taraftan, işletmeler tarafından bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki bir banka ya da aracı kurumalarda açılacak hesaplara transfer edilmesi aranan şartlardan birisi olarak görünüyor.

Varlık barışı kapsamında yukarıda saydığımız, para, altın, menkul kıymet, taşınmazlarını Türkiye!ye getirenlere hiç bir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır.  Hatta,01.01.2013 tarihi öncesindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin bir inceleme veya takdir komisyonu kararıyla gelir, kurumlar ve KDV yönünden tespit edilen matrah farklarından, Varlık Barışı kapsamında beyan edilen tutarlar vergisi ödenmek şartıyla mahsup edilebilecektir. Daha açık bir ifade ile, getirilen bu değerlerden hiç bir vergi alınmayacak, ayrıca getirilen değer tutarı kadar eğer işletme 2012 ve öncesi dönemlere ilişkin bir inceleme geçirir ve matrah farkı bulunur ise getirilen değer kadar tutar mahsup edilecektir.

Tasarıya eklenmesini istediğimiz de bir husus var, hali hazırda 2012 ve öncesi yıllara ilişkin defterleri incelemede olan vergi mükellefleri içinde, yurt dışındaki bahse konu değerlerini getirenlere mevcut incelemeleri sonucu ortaya çıkacak matrah farklarına mahsup imkanı tanıyan düzenleme getirilmelidir.

Tasarı 22.04.2013 tarihi ilede kısıtlı kalmamış devamında, 31.10.2013 tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi halinde gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacağı belirtilmiştir.

 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-3°
parçalı bulutlu
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@