Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
İSLAM DİNİ DAİMA ÇALIŞMAYI, ÖĞRENMEYİ VE YÜKSELMEYİ EMREDER
Bir millet, bir devlet nasıl kalkınır, nasıl yücelir ve nasıl güçlenir, muasır medeniyet denilen seviyeye nasıl ulaşır ve onu nasıl geçer. Bugünkü yazımızda dinimizin bu konulardaki emir ve tavsiyelerine değineceğiz. Yüce dinimiz İslamiyet...
MEVLİD KANDİLİ (HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU)
Bu akşam, Hz. Muhammed (SAV)'in doğumu olan mübarek Mevlid Kandili'dir. Hicri Rebiül Evvel ayının 12. gecesidir. Dünyaya teşriflerinin 1348. yılıdır. Allah'a sonsuz hamd-ü senalar olsun ve resulüllaha nihayetsiz salatü selam olsun...
YARDIMLAŞMANIN VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİ
Yüce Allahımızın bizlere ihsan ve ikram ettiği sonsuz nimetlerini, Allah'ın kulları, hatta hayvanat ve haşeratı, bütün canlı ve cansız varlıkları olarak paylaşmak, yardımlaşmak, İslam'ın temel esaslarındandır. Genel anlamda...
CUMHURİYET BAYRAMI
Bugünün medeni ve modern dünyasında demokratik hak ve hürriyetlerini koruma altına alan toplumları, bölüşüm-paylaşımı sağlamak, toplumları hak ve adalet ölçülerine göre yönetilmelerini emreden, en üstün idari sistem şüphesiz ki Cumhuriyet...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-25
Ne kadar zor ve dar durumlarda kalırsak kalalım bizleri gelecek büyük felaket ve zamanlardan koruyacak olan taşıma zahmetinde bile bulunmadığmıız kavram hoşgörülü olmaktır. Çünkü herkes buna muhtaçtır. İnsanların sosyal, ekonomik, idari,...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-24
Şimdi burada Allah resulü Hz. Muhammed'in erişilmez hoşgörü iklimine şahit oluyoruz. Bir insan ki senin ailene, müminlerin annesine zina iftirası atacak, seni savaşta askerlerini çekerek düşmana terk edecek ve sen bu adam için Allah'tan...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-22
R.SAV. kendisine sert davranan, gerek bilgisizlik ve gerekse kültürsüzlük, görgüsüzlük, cahillik nedeni ile kaba davranan insanları anlayış ve hoşgörü ile karşılardı. Örneğin, R.SAV.in yanında büyüyen 10-11 sene nerde ise 24 saat beraber...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-21
Şimdi gün geldi, keser döndü, sap döndü, yeri geldi hesap döndü, Mekke fethedildi, azılı İslam düşmanları herbiri bir yere kaçtılar. Öyle bir durum oldu ki, Umman denizinden Anadolu'ya kadar topraklar İslam beldesi oldu. Kimsenin o...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-20
20 senedir kendisine yapılabilecek suikastler, tuzaklar, ölümler, işkenceler, ambargolar dahil yapılabilecek en kötülükleri yapmış olan Mekkeliler hakkında ölüm fermanları çıkarılmış, herbirisi dağ, dere, kaya kovuklarına gizlenmişler,...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-19
Adalette öylesine adildir ki, Hz. Ömer onun talebesidir. Hz. Muhammed SAV. kadar dünya kurulalıdan beri adil bir kişi gösterilemez. 'Sizler davalarınızı resmi makamlara getirmeden halledin. Vallahi kızım Fatıma da olsa suçlu olarak mahkemeye...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-18
R.SAV. hazretlerinin hoşgörü önderliği mübarek yaşantısından tevazu ve hoşgörü örnekleri: Hoşgörü kültürü yazı dizimizin son kısmına geldik. Yazımızın özeti demek olan bu bölümün mutlaka okunması, Allah resulünün iyi bilinmesi,...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-17
Demek ki, komşuluk ilişkilerinde de asil davranış şekli olan hoşgörü kültürü bizim can simidimiz olmalıdır. Komşusunun şerrinden dolayı evini yok pahasına satanlar varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Komşulara olan hoşgörü konusunu...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-16
Toplumsal ilişkilerimizde konular ne olursa olsun daima olgun, anlayışlı, müspet ve hoşgörülü söylem ve eylemler sergilemeliyiz ki, ortamda huzur bozulmasın. Herkes aynı davranışı gösterse, herkes birbirine sevgi ve saygı rotasını takip...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-15
TOPLUMSAL YAŞAMLA İLGİLİ HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ Aile içi sorunların çoğu belki anlayışlı davranışlar, belki de zorunlu olarak 'kol kırılır, yen içinde kalır” kabilinden dışarıya aksetmeyebilir. Ama, toplum içindeki gerek ferdi...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-14
R.SAV.in ailesine, çocuklarına, hatta ölmüş ana-babasına, amca ve dayılarına vs herkese aynı hoşgörüyü, hürmeti gösterdiği, hatta ana-baba ve akrabalarından ölmüş olanların dostlarına bile ana-baba akraba, emmi, dayı, teyze, hala gibi...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-13
Birden fazla eşi olanların eşleri birbirine kuma der. En büyük kıskançlık da böyle eşler arasında olur. Hz. Ayşe annemiz kadınlık gururu ve kıskançlık nedeni ile olmalı ki, R.SAV.in göğsüne doğru yemek çanağını atıyor ve çanak...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-12
Aile içi hoşgörü, toplum içindeki hoşgörü ile ölçülemeyecek derecede farklı ve zorunludur. Dışarıdaki insanlarla yerine göre beşeri sosyal ilişki içinde olmasak ta olabilir. Ama aile böyle değildir. Bugünün sosyal yapısı içinde ailenin...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-11
Evet, nefret nefreti çeker. Şefkat şefkati, hoşgörü de sevgiyi ve saygıyı çeker. Burada meslek hayatımda yaşadığım eşsiz bir hoşgörü örneği sunayım; Bundan 40-45 sene kadar önce, 1970-75'lerde olmalı, yazın okulların tatil olması...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-10
Hoşgörü ikliminin başlıca özelliklerinden birisi de; belki de en önemlisi; AFFEDİCİ VE BAĞIŞLAYICI OLMAKTIR Hoşgörülü bir toplum ancak barışla, barışıklıkla sağlanır. Sonra arkasından huzur gelir. Birbirleri ile dargın, kırgın,...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-9
Burada R.SAV.in hayatından bir örnek: Maiz adında bir kişinin zina ettiğini gören Hazzal ismindeki şahıs Maiz'i R.SAV.e şikayet ediyor. R.SAV. keşke onu zina ederken, elbisenle örtseydin, yani görmemezlikten gelseydin de, o günah kulla Allah...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-8
Hz. Muhammed SAV. de; 'Bütün insanlar hata yaparlar, hatalıların en hayırlısı hatasından hemen dönenlerdir” buyurur ve 'Hatayı gizleyenin hatası gizlenir. Başkasının hatasını ortaya atanın ayıplarını da Allah açıklar” buyurmuştur....
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-7
Hoşgörüyü topluma hakim kılmanın birinci şartı; Özveri, özeleştiri, önyargıdan uzak olmak, empati ve sempati, sevgi ve saygılı olmak. 1-NEFSİ KONTROL Kişiler belli olgunluğa ulaşmak için, çeşitli yöntemlerle kendilerini eğitip olgunlaştırmaları...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-6
Bu hususta farklılıkların bir realite olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Örneğin, soy, sop, ırk, renk, din, mezhep, tarikat vs mensubu olmak içgüdüzel bir olaydır. Aidiyet temeline dayanır. Hiçkimse sen Türksün, sen Kürtsün, sen Laz ve...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-5
Anadolu hoşgörü yurdudur. Irak tarihi gerçek Kerbela'dan bu tarafa belalar ülkesidir. Yazık değil mi? İslam dini, etnik kökeni, dini inancı, siyasal düşüncesi, mezhebi, meşrebi, tarikatı, yolu yordamı ne olursa olsun her insana yaratıcının...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-4
Güzel bir örnek: Hecran (Suudi Arabistan'da bir belde)'dan gelen 60 kişilik Hıristiyan heyeti, R.SAV.i Medine'ye ziyarete geliyorlar. O zamanın şartlarına göre bu kalabalık misafir grubunu rahat ettirecek ne bir otel, ne de bir han...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-3
İslam tarihinde ilk hoşgörü örneği Hz. Adem'in oğlu Habil'in kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e karşı 'Andolsun ki, sen beni öldürmek istesen de ben sana elimi uzatmayacağım” (Maide, 28. ayet.) sözüdür ve çok...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-2
Demek ki, dil, din, ırk, cinsiyet farklılıkları düşmanlık sebebi değil, yardımlaşma, dayanışma, bölüşme, paylaşma, barışma nedenidir. Bunlar nefret değil, sevgi sebebi olmalıdır. İşte hoşgörü de bunun için vardır. Bugün dünyada...
HOŞGÖRÜ İKLİMİ-1
Toplumun birliği, beraberliği, kardeşliği, özellikle de toplumsal barışın temeli hoşgörüdür. Bu yazı dizimizde, toplumda hoşgörü kültürünün tabana yayılması için müspet-pozitif ilmin ve bilginin ışığında, Hz. Muhammed SAV.in örnek...
GIYBET VE DEDİKODU HARAMDIR
Bu haftaki yazımızda; insanların toplum içindeki saygınlığını, itibarını, güvenilirliğini yok eden, yerilmiş kötü bir ahlak olan gıybet ve dedikodudan bahsedecek, bu huydan uzak durmamızın önemini anlatacağız. * Gıybet ve dedikodu bilir...
İSLAMDA KABİR ZİYARETİ
İnsan hayatı, sadece bu dünyadan ibaret değildir. R.SAV.in ifadesi ile; siyah bir devenin siyah tüyleri arasında beyaz bir kıl kadardır. Ancak bu fani dünya ve ebedi olan ahiret hayatı bu dünyada kazanılır. Onun için ömrümüzün bir saniyesini...