Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

MUSTAFA KÖKLÜKAYA VE ESERİ “DUHA’DAN MAVERA’YA”-5

7.BÖLÜM; ÖRNEK İNSAN Bu bölümde yazar eski tabirle nümunei timsal: örnek insan, model kişi nasıl olmalıdır ve nasıl olunur. Bunun kurallarını ve örneklerini akli ve nakli ilahi delillerle ortaya koymaktadır. Örneğin; önce sarsılmaz bir...
26 Şubat 2021

MUSTAFA KÖKLÜKAYA VE ESERİ “DUHA’DAN MAVERA’YA”-4

Bu bölümde Kur'an'ın hak ve gerçek bir ilahi kitap olduğu en ufak bir tereddüte mahal olmadığı, insanlığa meydan okuyan Kur'an ayetleri ve akıl, mantık kaideleri ile isbat edilmiştir. 'Eğer Kur'an'ın Allah kelamı...
25 Şubat 2021

MUSTAFA KÖKLÜKAYA VE ESERİ “DUHA’DAN MAVERA’YA”-3

Mustafa Köklükaya kardeşimizin ifadesi ile bir ömrün bilgi birikiminin özeti olana bu kitabın adı DUHADAN MAVERAYA'dır. Sözlük anlamları ise Duha: Gündüzün, kuşluk vaktidir. Mavera ise; öteki alem, ahiret, gelecek olan vs (Osmanlıca...
24 Şubat 2021

MUSTAFA KÖKLÜKAYA VE ESERİ “DUHA’DAN MAVERA’YA”-2

Değerli hocamızın hayat serüveninin fihristi şöyledir: 1952 yılında Ordu ilimizin Korgan ilçesi Findekse Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İmam hatip okulunun orta kısmını Samsun'da, lise kısmını ise Çorum İmam Hatip Lisesi'nde...
23 Şubat 2021

MUSTAFA KÖKLÜKAYA VE ESERİ “DUHA’DAN MAVERA’YA”-1

Teşvik; gayrete getirme, daha iyisini yapmaya sevkete, destekleme anlamına gelir. Tebrik; kutlama, övme, bereketlendirme yazısı. Teşekkür; yapılan iyilik veya iyi iş için şükran sunma, memnuniyet belirtme, sağol-varol gibi övmede bulunma. Tanıtım;...
22 Şubat 2021

ÖMRÜMÜZ, EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZDIR

Her varlığın maddi veya manevi bir değeri, bir fiyatı, bir pahası vardır. Fakat bazı nimetler vardır ki, onlara dünya malı ile paha biçilemez. İnsanın canı başta gelir. Ömür de bunlardan biridir. Çünkü bu nimetler elden çıkınca geri...
18 Şubat 2021

REGAİB KANDİLİ

Bu gece mübarek Regaib Kandili'dir. Regaib Kandili, kutsal üç ayların başlangıcı olan Recep ayının birinci günüdür. Din kültürümüzde kutsal üç ayların başlangıcı Recep-Şaban ve Ramazan olarak bildirilmiştir. Üç aylar, bir müslüman...
18 Şubat 2021

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ-2

Boynunu büker, baba şefkati ile yüzüme bakar, beddua etmez, ıslah et diye dua ederdi. Bu hal uzun zaman böyle devam etti. Bir gece aşırı derecede içki içmiş, perişan bir halde idim. Babacığım gecenin yarısı olmuş, yatmamış beni bekliyordu....
15 Şubat 2021

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ-1

(Recep-Şaban-Ramazan) Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı bütün kainatı kuşatmıştır. Güneş ve hava insanlara, canlılara nasıl hayat veriyorsa, bunlar ulu Allah'ın iyiliklerinin milyonlarcasından birisidir. İnsanlar bu nimetlerden...
14 Şubat 2021

ALLAH cc. KORKUSU NEDİR, İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN NASIL KORUR?-2

Allah korkusu güçlü, sağlam ve sarsılmaz bir imanın eseri ve meyvesidir. Gücünü yüksek Allah saygısı ve Allah sevgisi, Allah rızasından almaktadır. Onun için müminlerin koruma mekanizması, kötülükleri engelleyici en büyük manevi zırhtır....
12 Şubat 2021

ALLAH cc. KORKUSU NEDİR, İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN NASIL KORUR?-1

Allah saygısı, sevgisi, yani Allah cc. hazretlerinin rızasına dayalı olan duyguiya Allah korkusu denir. Ümit ve arzularımızın gerçekleşmesi için, beklentilerimizin ulu Allah'ın katında kabul görmesi için yapmamamız gereken söylem ve...
11 Şubat 2021

6. TOPLUMSAL SEVGİ HAFTASI

Lügat, sözlük itibarı ile sevgi; herhangi bir şeye varlığa, doğaya, hayvanlara ve özellikle de Allah'a, peygamberlere ve insanlara karşı yakın ilgi ve alaka duymak, bağlılık göstermeye, duyguya sevgi denir. Esas sevgi, sevdiğini sırf...
10 Şubat 2021

GENEL ANLAMDA ARINMAK (TEMİZLENMEK)-2

Şimdi bu ayetlerin ne demek istediklerini, insanlığa vermek istediği mesajların ne olduğunu yorumlayalım: Bugün bütün dünya pandemi-coronavirüsle çarpışıyor ve bu virüsü yok edecek bir ilaç, aşı için milyarlarca dolar ve emek harcıyor....
06 Şubat 2021

GENEL ANLAMDA ARINMAK (TEMİZLENMEK)-1

Sözlük manası katıksız temizliktir. NEDEN ARINMAK? İnsanın bedeni, fiziki kirlerden su ile, şampuanlarla vs gibi maddelerle temizlenebilir. Dinimiz arınma dinidir. R.SAV. 'Temizlik imanın yarısıdır” buyurur. (Buhari) Müslümanın bedeni,...
05 Şubat 2021

SU HAYATTIR (SUYUN SERÜVENİ)-2

İnsanlar da böyle olmalı. Engeller karşısında sabırla davranıp netice almalıdır. Böylece su insanlara ilham kaynağı olmaktadır. Çalıyı dolaşmak, itle dalaşmaktan evladır derler. Suyun devamlı yükselme özelliği vardır. Denizlerde biriken...
03 Şubat 2021

SU HAYATTIR (SUYUN SERÜVENİ)-1

SUYUN DOĞASI: Suyun kimyasal bileşimi H2O'dur. Yani yanıcı H2, hem de yakıcı, tutuşturucu, patlayıcı iki ateşten elementten meydana gelmiş bir maddedir. Ayrıştırıldığı zaman ateş, birleştirildiğinde hayat veren su olur. Şanı ne...
03 Şubat 2021

KUL DARALMAYINCA HIZIR YETİŞMEZ -4-

İkinci vezir; 'Bu adamın derisini yüzelim, içine saman dolduralım” der demez bir önceki genç yine bağırıyor. Herşey aslına rücu eder, diyor. Üçüncü vezir ise; 'Efendim, bu fukara adamın yoksulluk, borçluluk canına tak etmiş....
28 Ocak 2021

KUL DARALMAYINCA HIZIR YETİŞMEZ -3-

Şimdi, daralana Hızır yetişir olayına bir menkıbe ile son verelim. Tarihte padişahlardan birisi Hızır A.S.i görmeye ahdeder. Tellallah çıkarır, kim bana Hızır'ı gösterirse veya getirirse ona istediğini –vezirlik dahil- vereceğim,...
27 Ocak 2021

KUL DARALMAYINCA HIZIR YETİŞMEZ -2-

Hz. Muhammed SAV. efendimize İslamiyetin ilk yıllarında Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken hatır ve hayale gelmeyen, akla mantığa sığmayan işkenceler, ambargolar uyguladılar müşrikler. Neticede yüce Allah'ın emri ile Hz. Muhammed...
26 Ocak 2021

KUL DARALMAYINCA HIZIR YETİŞMEZ -1-

İslami anlayışa göre Hızır İlyas, Hz. Musa A.S. ile görüşmüş. Kehif Suresinde Hz. Musa ile Hızır A.S.in ilginç olayları anlatılır. (59-73 Kehif Suresi) Bazı alimlere göre Hızır A.S. ölmüştür. Bazılarına göre, özellikle tasavvuf...
25 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -9-

Ömrünüzü hayırda Allah yolunda veya şerde günahta tükettik ise işin ciddiyetini anlamak bakımından herkes hesabını şimdiden yapabilir. Alınan nefes kişinin yaşına göre değişir. 80 sene yaşamış olan bir müminin hesabı şudur: 80-12=68...
22 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -8-

3-'Ve Gınaka Gable Fakrüke.” Yani: Fakirlik-Yokluk-Kıtlık-Sıkıntı gelmeden varlığınızın kıymetini bilin. (Hz. Muhammed SAV) -Allah zenginliği çalışana ve istediğine, ilmi isteyene verir. 'Ulu Allah bazınıza bol bol verir, bazınıza...
20 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -7-

f-Gençliğini söğüt gölgesinde uyumakla heder edenler, kışı soğuğunda Agobun .... gibi titrerler. Başka bir deyişle, gençliğini gülerek geçirenler, yaşlılıklarını ağlayarak tüketirler. g-Yaşlılıkta yemek istersen aşı, gençliğinde...
19 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -6-

Dünya fani, ahiret baki. Dünya furu –geçici- ahiret asıl –kök-tür. Ona göre inanmalı, imanla yaşamalı, ahirete ciddi bir şekilde hazırlanmalıdır. Dünyanın geçici, sonu boş, zevk ve sefalarına köle olmamalıdır. Mevlana hazretleri...
19 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -5-

Yüce Allah insanları fani alemden ebedi aleme taşımak için ölümü hak kılmış. Hiçbir beşere ölümsüzlük vermemiştir. Hz. Muhammed SAV.e bile. İşte belgeleri; 'Ey Muhammed SAV. Biz sizden önce hiçbir beşeri, insanı ölümsüz kılmadık....
17 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -4-

Bunca nimetlerin insanlara verilmesinin iki ana sebebi vardır: 1.Allah'ın varlığı, birliği, eşsiz ve denksizliği, sonsuz kudreine ve ulu Allah'ın gönderdiği, bildirdiği, adına amentü denilen esaslara şeksiz, şüphesiz, mutlak olarak...
15 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -3-

Ve yine Kehif Suresi 46. ve daha birçok ayetlerde; 'Mal, evlat (makam, mevki, imkanlar) dünyanın ziynetidir. Bunlardan amaç ölümsüz olan ebedi dünya hayatını kazanmaktır. Rabbinizin katında iyilikler, hayırlar, sevaplar, daha makbuldür....
14 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -2-

Kainat, bizim bildiğimizden çok daha büyüktür. Bildik ve gördüklerimiz bilmediklerimizin zekatı bile olamaz. Binde birini bile bilip göremiyoruz. Örneğin; virüsler, mikroplar vs. İşte bunların hepsini yüc e mevla bizim emrimize vermiştir....
13 Ocak 2021

KAİNATIN, DÜNYANIN VE AHİRETİN YARATILIŞ AMACI VE ÖLÜM GERÇEĞİ -1-

Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adı ile başlarım. Bütün mevcudatı, mahlugatı, kainatı yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, bağda kurdun bir danası, havada kuşun bir...
13 Ocak 2021

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 21 -

R.SAV.in nezih, temiz hayatını Allah için tarafsız bir gözle inceleyen her iz'an ve vicdan sahibi bu güzelliklerden gözlerini nurlandıracak ve hidayete ereceklerdir. Bendeniz acizane genelde yüzde 80'i dini eser olmak üzere 4.000 ciltlik...
08 Ocak 2021

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 20 -

2.Şefaat Makamı (Makam-ı Münacatı Mağbüd tur) Bu makama R.SAV. senenin Regaib, Miraç, Berat, Ramazan, Kadir, Bayram ve özellikle de Cuma gün ve gecelerde, gece sabahlara kadar başını secdeye koyup ümmetinin affı için dualar ettiği makamdır...
06 Ocak 2021

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 19 -

Demek ki, Hz. Muhammed SAV. insanlığın kurtuluş sebebidir. Ama ne yazık ki insanlık onun bu yüceliğinden bir çoğu mahrumdur. Yüce Allah devamla, 'Ey Muhammed SAV. Eğer senden yüz çevirirlerse, sen de ki; Allah cc. hazretleri bana yeter....
05 Ocak 2021

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 18 -

R.SAV.in şefaatine layık olabilmenin en önemli göstergesi, Hz. Muhammed SAV.i çok çok sevmek, onun sünnetlerini terk etmemek. Evet, peygamberimizin ümmetine şefaatinin şartı, onun sünneti –yolu- üzere yaşamak, onun salavatı şerifesini dilimizden...
04 Ocak 2021

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 17 -

'Hiçbir şefaatçi yoktur ki, onun (yüce Allah'ın) izni olmadan şefaat edebilsin.” (Yunus, 103. ayet) 'Bunlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat edemezler.” (Enbiya, 21-28. ayet) 'Kafir, inkarcı, ataist,...
03 Ocak 2021

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 16 -

-Cennetin en büyük nimeti tüm insanların, özellikle müminlerin şiddetle, hasretle, özlemle bekledikleri Cemalullahı orada görmektir. Yasin Suresi'nin 5. sayfasında 'Selamün kavlenmirrabbirrahim” buyurulur. Yani, o gün cennet ehli...
30 Aralık 2020

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 15 -

Ulu Allah'ın, 'Ey benim imanlı-inançlı, salih amelli kullarım. Ben sizden, siz de benden razı olduğunuz halde sizin için vaad ettiğim cennetime girin” buyurduğu yerin adına Cennet veya Cennetler denir. (Fecir Suresi, son ayet) Bu cennetlere...
28 Aralık 2020

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 14 -

CENNET İnsanoğlunun yaşam serüveninde son iki durak vardır. Bunlardan ileri daha yol gitmez. Bu iki mekan ya cennettir veya cehennemdir. Birisi kafirlerin ebedi ceza ve azap yeri –cehennem- diğeri ise müminlerin ebedi istirahatgahı olan cennettir....
27 Aralık 2020

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 13 -

CEHENNEMİN ÖZELLİKLERİ 1.Cehennemin 7 kapısı, 7 kısım olduğu Hıcır Suresi 44. ayette bildirilmiştir. Bu kapılar ve bölümler cehennemlik olanların işledikleri günah, suç ve isyanlarına göre takdir edilmiş ve ona göre yaratılmış ceza...
25 Aralık 2020

HER ZORDA BİR KOLAYLIK, HER KÖTÜLÜKTE BİR İYİLİK VARDIR

'Sizler her sıkıntıyı kötülük, her iyiliği de faydalı görürsünüz. Halbuki; sizin şer sandıklarınız da bir hayır, hayır zannettikleriniz de bir şer olabilir.” (Bakara, 216. Ayet) 'Her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır....
24 Aralık 2020

ÖMRÜMÜZÜN EVRELERİ (DEVRELERİ), ÖLÜM GERÇEĞİ VE SONRASI - 12 -

Hz. Ali R.A. efendimiz gerçekten dahidir. Yani en yüksek akla sahiptir. İmam-ı Azam hazretleri de dahidir. O da Hz. Ali'nin yolunu kabullenmiştir. İmam-ı Azam hazretleri, Hz. Ali için 'O eline aldığı taşa altın dese onun taş olduğu...
24 Aralık 2020
banner255
banner133
parçalı bulutlu

Gelişmelerden Haberdar Olun

@