Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

ÖMÜR EN KIYMETLİ NİMETTİR

Yüce Allah, kullarına sayısız nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerin en yücesi ve değer biçilemez kıymette olanı, insanoğlunun ömrüdür. Ömür, hayat olmadan, yaşam mümkün değildir. İnsanın anası-babası olmadan bu dünyaya gelmesi mümkün...
14 Ocak 2022

CÖMERTLİĞİN GÜZELLİĞİ, CİMRİLİĞİN, PİNTİLİĞİN ÇİRKİNLİĞİ

Cömertlik Yüce Allah'ın en kapsamlı ve en büyük sıfatıdır. İnanan inanmayan ayırımsız her canlıya rızkını veren anlamındaki rahman sıfatının bir tecellisidir. Buna iyiliği sonsuz anlamında ‘kerem sahibi' denmektedir. İnsanların...
07 Ocak 2022

DÜNYADA DA, AHİRETTE DE İYİLİK ARAYIŞINDA OLMAK

İnsan için dünya ve ahiret olmak üzere iki yurt vardır. Yüce dinimiz İslam'ın amacı dünya ve ahiret hayatında insanın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Dünya ve ahiret saadetini sağlayabilmek için tüm tedbirleri alan İslam dini her...
01 Ocak 2022

İNSAN HAYATINDA, İHLAS VE SAMİMİYETİN ÖNEMİ

Samimiyet-ihlas, yani içtenlik, kişinin içi-dışı bir olmasıdır. Yani göründüğü gibi olması, olduğu gibi de görünmesidir. Yani kişinin sözünde, özünde, işinde, tüm davranışlarında, halis, muhlisane, yürekten bütün güzellikleri...
24 Aralık 2021

İSRAF (SAVURGANLIK)

İslam dini bütün kurallarının uygulanması ile tamamlanan bir bütünlük sistemidir. Yani, sağlam bir beden gibidir. Bedenin bir azasındaki bir arıza bütün vücudu etkiler. Dinimiz de öyledir. Emirlerin birisini yapıp diğerini ihmal edersek...
17 Aralık 2021

ÖFKE AFETTİR, ÖFKE FELAKETTİR

Eski tabirle 'gadap”, yeni tabirle 'öfke” yıkıcı bir afettir. Sonu mutlak felakettir, acıdır, yıkımdır. Sabır ve metanet gösterip öfkesini yenip bütün felaketleri önlemek ise; asalettir, zaferdir ve marifettir. Peki, öfke nedir?...
10 Aralık 2021

KAMU HAKKI

Kamuya ait kul hakları sorumluluğu en çetin ve korkunç sonuçları olan kul hakları kapsamında olup ödenmesi imkansız olan kul haklarındandır. Çünkü Devlet malına el uzatan; milyonlarca insanın, hayvanın, doğanın hakkını üzerine geçirmiş...
03 Aralık 2021

İSLAM’DA DUA’NIN ÖNEMİ -4-

Kainatın en değerli, en yüce, en şerefli yaratığı şüphesiz ki insandır. (İsra Suresi, 70. Ayet) Bunun için de yüce Allah bu uçsuz bucaksız mevcudatı ve içindeki sayısız nimetleri insanın emrine vermiştir. Bütün bunlara karşılık dünya...
30 Kasım 2021

İSLAM’DA DUA’NIN ÖNEMİ -3-

Bütün olaylar sebebe, nedene bağlıdır. Dua da bu sebeplerin en üstünüdür. Duadan maksat; halini, ahvalini ulu Allah'a bildirmek değil, kulun kulluğunu, aczini itiraftır. Rabbim huzurumdayım, halim bu, sana malum deyip, dua edenin kalbinin...
29 Kasım 2021

İSLAM’DA DUA’NIN ÖNEMİ -2-

Dua ile ilgili bu yazımız, dünyaca meşhur Fizik bilgini olan Dr. Alexis Carrel tarafından, batılı medeniyetin mimarlarından olan müsbet ilim (fizik, kimya, biyoloji, astrnonomi vs gibi ilimler) bilginlerinin 'İlim-İman-Ahlak” adlı eserden...
27 Kasım 2021

İSLAM’DA DUA’NIN ÖNEMİ -1-

Dua, insanoğlunun yaratılıştan genlerinde ve ruhunda mevcut olan sonsuz ilahi gücün, insan ömrüne yansımasının ilahi bir tecellisidir. Kişileri 24 saat kuşatan ve onları bir zırh gibi bütün kötülüklerden koruyan, tüm iyilikleri mıknatıs...
26 Kasım 2021

İSLAM’DA KUL HAKKI

Yüce dinimiz Müslümanlık, Allah cc ve kul haklarına son derece önem vermiş. Başkalarının haklarına el uzatmanın elimizi ateşe sokmak demektir, diyerek bizlerin kul haklarından uzak durmamızı önemle emretmiştir. * Yüce Allah cc. hazretleri,...
19 Kasım 2021

NAMAZ-2

İslam ordusu savaşta. Düşmanla kucak kucağa temas halinde. Süngü harbinde bile namazın terki caiz değildir. Nisa suresinin 102-103. ve 104. ayetleri düşmanla savaşırken bile namazın nasıl kılınacağını bildirmekte. Ordunun bir kısmı harp...
13 Kasım 2021

NAMAZ-1

Yüce Allah, bu uçsuz bucaksız kainatı ve içindekileri biz insanlar için, insanları da sırf kendisi için yaratmış. Bu fani, geçici dünyadan nasiplerini alsınlar ve esas olan ebedi hayatlarını da burada kazansınlar istemiştir. Kur'an'da:...
12 Kasım 2021

YALAN VE YALANCILIK EN BÜYÜK GÜNAHTIR

Bütün kötülüklerin anası yalandır. Yüce Allah Kalem suresinin 8. ayetinde 'Yalancılara itaat etme, yalancıların peşinden gitme” buyuruyor. Yalan, önü uçurum olan yoldur. R.SAV. de 'Amelen münafığın alameti üçtür. Söylerse...
05 Kasım 2021

CUMHURİYET FAZİLETTİR

Bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümüdür. Dünya üzerindeki milletler, çeşitli yöntemlerle idare edilmektedirler. Tüm yönetim sistemleri içerisinde en gelişmiş olanı ise; ekonomik, sosyal, kültürel, bölüşüm ve paylaşım,...
29 Ekim 2021

İSLAM’DA VEFA VE DOĞRULUK

Mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz İslam dini, en üstün erdemleri içeren bir dindir. İyi olan ne varsa emretmiş, kötü olan ne varsa yasaklamıştır. Dinimizin emrettiği iyilerin başında ahde vefa ve doğruluk gelir. Bu iki özellik aklen de...
22 Ekim 2021

MEVLİD KANDİLİ (HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU)

Pazar akşamı, Hz. Muhammed (SAV)'in doğumu olan mübarek Mevlid Kandili'dir. Hicri Rebiu-l-Evvel ayının 12. gecesidir. Dünyaya teşriflerinin 1349. yılıdır. Allah'a sonsuz hamd-ü senalar olsun ve Resulallaha nihayetsiz salat-ü selam...
15 Ekim 2021

İLMİN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Bugün yeryüzünde yaşayan tüm insanların, fert ve toplum olarak şeksiz kabul ettiği bir gerçek vardır ki, o da kişilerin ve toplumların maddi ve manevi yönden, her alanda yükselmeleri ve ilerlemeleridir. İnsanları refaha kavuşturan oluşumların...
11 Ekim 2021

CAMİLER HAFTASI-2

-Camiler, bir devletin, bir milletin tarihten gelen tapu senetleridir. Yani camiler tarihtir, medeniyettir, sanattır, mimaridir. Camiler birliktir, dirliktir, beraberliktir. Kral ile kalenin yanyana huzura durduğu eşitliğin doruğudur. Gerçek adaletin...
09 Ekim 2021

CAMİLER HAFTASI-1

Hepiniz bilirsiniz ki, her milletin, her dinin toplu halde ibadet ettikleri bir mekanları vardır. Yahudilerin Havrası, Sinagogları, Hıristiyanların Kiliseleri, hatta putperest budistlerin bile muhteşem görünümlü tapınakları vardır. En son ve...
08 Ekim 2021

EKMEĞİ İSRAF ETMEYELİM

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, "İnsan, yiyeceğine bir baksın"1 buyuruyor. Hepimiz, kendimize ikram edilen nimetlerin kimden ve nasıl geldiğine bir bakalım. Günlük hayatımızda yararlandığımız nimetlerin en küçük görünen bir tanesine...
01 Ekim 2021

İSLAMDA KABİR ZİYARETİ-2

Ey insanoğlu, sakın kendine güvenme sakın gençliğine, yiğitliğine ve güzelliğine aldanma, sakın. Sakın malına, mülküne, makamına, mevkiine ve evladına aldanma. Bunların hepsi geçicidir, fanidir, emanettir. Sakın emanetine hıyanetlik etme....
25 Eylül 2021

İSLAMDA KABİR ZİYARETİ-1

İnsan hayatı, sadece bu dünyadan ibaret değildir. R.SAV.in ifadesi ile; siyah bir devenin siyah tüyleri arasında beyaz bir kıl kadardır. Ancak bu fani dünya ve ebedi olan ahiret hayatı bu dünyada kazanılır. Onun için ömrümüzün bir saniyesini...
24 Eylül 2021

SABIR VE SEBAT

Dünya ve ahiret hayatımızın kazanılmasında, önümüze çıkan engellerin aşılmasında, çetin hayat problemlerinin çözülmesinde en büyük güvencemiz ve güç kaynağımız sabır ve sebattır. Bu dünya hayatı cennet değildir. Sefa ile cefa,...
17 Eylül 2021

ÇALIŞMA HAYATI VE SORUMLULUKLARIMIZ

Toplum hâlinde yaşamanın insana sağladığı birtakım haklar ve yüklediği sorumluluklar vardır. Haklara saygı göstermek ve sorumlulukları yerine getirmek, herkesin ortak görevidir. Emeğe saygı da İslâm'ın üzerinde hassasiyetle durduğu...
10 Eylül 2021

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ

Yüce dinimiz İslâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle duran bir dindir. Fert ve toplumların maddî-manevi alanda yükselmeleri ve ilerlemeleri ancak sağlam ve kaliteli bir eğitim-öğretimle mümkündür. Bunun için ilmi, okumayı,...
03 Eylül 2021

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Bir devleti devlet, bir milleti millet yapan ana unsurlardan birisi de, o milletin tarihinin eşsiz kahramanlık örnekleri ile dolu ve o devletin kazanılan büyük zaferler üzerine kurulmuş olmasıdır. Bütün tarihimiz şanla şerefle dolu bir tarihtir....
27 Ağustos 2021

ÖFKENİN ZARARLARI

Öfke, gadap bir afettir. Sonu yıkım ve felakettir. Öfkeye hakim olmak ise üstün bir meziyet, yüce bir marifettir. Peki, öfke nedir? Kişiyi herhangi bir olumsuz söz ve davranış karşısında onu etkileyen, insan bedenindeki kanın beyine hücum...
19 Ağustos 2021

MUHARREM AYI, AŞURE VE KERBELA-2

Fecr suresi: 2. Ayeti: Veleyalin aşrin (on geceye yemin olsun) buyurulması, buradaki Muharremin onuncu günü olarak yani aşure günü denmiştir. En önemli tefsir alimleri ve hadis alimleri böylece bu gecenin faziletini belirtmişlerdir. Ulu Allah (cc)...
13 Ağustos 2021

MUHARREM AYI, AŞURE VE KERBELA-1

Değerli okuyucularım, saygıdeğer canlar. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi kutsal bir ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bizleri bir yeni yıla (Hicri yılbaşı) ulaştıran Ulu Allah'a hamd-övgüyle O'nun kutlu...
13 Ağustos 2021

NİMETLERE ŞÜKRETMEK

Bizi yaratan ve yaşatan Rabbimiz (cc)'in bizlere ihsan ettiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. İbrahim sûresi 34. âyette şöyle buyuruluyor: "Eğer Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız." Şükretmek; nimeti ve iyiliği...
06 Ağustos 2021

İSLAM’DA ÇEVREYE VERİLEN DEĞER

İslam dini insana verdiği değer ölçüsünde, insanın yaşadığı yerlerin de bu üstün varlığa uygun ve yaraşır bir şekilde olmasını istemiştir. Bu sebeple dinimiz, insanın çevresinde sıhhati için tehlike arz eden birçok zararlı şeyi...
30 Temmuz 2021

İSLAMİYET TERÖRİZMİ ŞİDDETLE REDDEDER

Terör İslamiyet'ten yerle gök arası kadar uzaktır Terörün dinimizdeki adı korkunç zulümdür. Teröristler ve onları tertip edenler arkasındaki güçler kati zalimlerdir. Zulüm=Terör. Anarşi, kargaşa yaratıp hakkı ortadan kaldırmaktır....
09 Temmuz 2021

İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLARA FAYDALI OLANLARDIR

Kutsal dinimize ve ilmi verilere göre; şu uçsuz bucaksız kâinat ve içerisindeki sayısız çeşitlilikteki varlıkların, nimetlerin hepsi bizim için, insanlar için yaratılmış, insanlığın yararına sunulmuştur. Çünkü insanoğlu ulu Allah'ın...
02 Temmuz 2021

ÖMÜR EN KIYMETLİ NİMETTİR

Yüce Allah, kullarına sayısız nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerin en yücesi ve değer biçilemez kıymette olanı, insanoğlunun ömrüdür. Ömür, hayat olmadan, yaşam mümkün değildir. İnsanın anası-babası olmadan bu dünyaya gelmesi mümkün...
25 Haziran 2021

ANA-BABA HAKKI

Ebu Hüreyre (R.A.)'dan rivayet edildiğine göre, bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek; "Ya Rasulallah, halk içinde iyi muamele yapmama en ziyade layık olan kimdir?” diye sordu. Rasulü Ekrem: 'Annendir” buyurdu. 'Sonra kim gelir?”...
18 Haziran 2021

İSLAM’DA ÇEVREYE VERİLEN DEĞER

İslam dini insana verdiği değer ölçüsünde, insanın yaşadığı yerlerin de bu üstün varlığa uygun ve yaraşır bir şekilde olmasını istemiştir. Bu sebeple dinimiz, insanın çevresinde sıhhati için tehlike arz eden birçok zararlı şeyi...
11 Haziran 2021

HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEK YAŞANTISI

Hak yol, Allah yolu olan İslam, gerçek mürşit, önder ve rehber Hz. Muhammed SAV.dir. Bu geçici dünyada huzur bulmak, mutlu olmak ve özellikle de ebedi olan ahiret saadetini elde etmek isteyen herkes Allah'ın emirlerine ve R.SAV.in sözlerine...
04 Haziran 2021

FATİH-FETİH VE GENÇLİK -2

Ben bu yazımda İstanbul'un fethinde kullanılan teknoloji, askerlik dehası ve İstanbul'un nasıl fethedildiğinden ziyade, İstanbul'u fetheden zihniyet, fetih ruhu ve bu ruhun aziz Türk gençliğine intikali üzerinde duruyorum. O gün...
29 Mayıs 2021
banner255
banner133
-2°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 21 30
10. Karagümrük 21 30
11. Alanyaspor 20 29
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Boluspor 19 24
12. Tuzlaspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 20 23
15. Everton 19 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@