Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
ALLAH RIZIKLARI EŞİT YARATMIŞTIR, FAKİRİN HAKKI ZENGİNİN MALINDADIR
İnsanlar bu dünyada birçok sebep ve hikmete mebni olarak farklı yaratılmışlardır. Hiç kimsenin bedeni, ruhu, aklı, fikri, gücü, malı aynı-eşit değildir, farklı farklıdır. Çünkü herkes aynı olsaydı hayat olmaz, kimse kimseye ihtiyaç...
KOMŞULUK HAKLARI
İnsan, yaratılışı itibariyle toplu halde yaşamak zorundadır. Bu ise toplu halde yaşayan insanları bu yaşamın bir gereği olarak bir takım kurallara uymak mecburiyeti vardır. İşte bunlardan birisi de, beraber yaşadığımız komşularımıza...
TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-4
Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu vahşet, şiddet ve denaet (alçaklık) terör olayları ve terörizm, hiçbir zaman tek başına bir milleti asla yok edemez. Acı verir, elem verir, gözyaşı akıtır, öldürür ama öldürmekle insanlar bitirilemez....
TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-3
Bugün Afganistan, Doğu Pakistan, Libya, Yemen, Irak, Suriye'de ve Güneydoğu bölgelerimizdeki şiddet olayları bu planın hep birer uygulamasıdır. ABD başta olmak üzere 30 sene önce İran-Irak savaşı başlatmışlar, bu savaş on sene sürmüş,...
TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-2
Bir milletin, bir devletin, iç ve dış düşmanları başta terör ve diğer yöntemlerle düşmanlıklarını iki durumda yoğunlaştırırlar ve çoğaltarak devam ettirmek isterler. Birincisi; Bir miletin iç ve dış düşmanları, düşmanlık besledikleri...
TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-1
Kırk yıldır, bazen uzun aralıklı, bazen de peşpeşe cereyan eden menfur terör olayları ile yatıyoruz, terörle uyanıyoruz. Onun için terör bu milletin-Türk yurdu Anadolu'nun değişmeyen kaderi, bitmeyen çilesi mi başlığı altında,...
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ-2
Kutsal dinimiz her zaman anamız, bacımız, kızımız, teyzemiz, halamız, ninemiz, kayınvalidemiz olan ve dünya nüfusunun her zaman en az yüzde 50-52'sini oluşturan, neslin ve insanlığın devamını sağlayan, başımızın tacı, hepimizin...
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ-1
İbret nazarı ile, yani alıcı bir gözle şu kâinattaki varlıklara baktığımızda bütün varlıkların bir sebebe dayalı olarak farklı farklı yaratıldıklarını görürüz. Bırakın canlı varlıkları, cansız varlıkların bile konumları...
ASRIN BELASI TERÖRİZM
Bugün üstünde yaşadığımız aziz yurdumuzun ve asil milletimizin, yani Türk toplumunun ekonomik ve sosyal olarak bir çok sıkıntıları ve çözüm bekleyen sorunları vardır. Bu sıkıntıların ve musibetlerin en kötüsü ise milletimizin huzurunu...
HER İNSAN ALLAH’IN BİR AYETİDİR!
Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” 1 Peygamber Efendimiz...
İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLARA FAYDALI OLANLARDIR
Kutsal dinimize ve ilmi verilere göre; şu uçsuz bucaksız kâinat ve içerisindeki sayısız çeşitlilikteki varlıkların, nimetlerin hepsi bizim için, insanlar için yaratılmış, insanlığın yararına sunulmuştur. Çünkü insanoğlu ulu Allah'ın...
MEVLİD KANDİLİ
Hazreti Muhammed S.A.V.'in 1445. doğum yıldönümü (11 Aralık 2016 Pazar) 11 Rebiulevveli 12 Rebiulevvel'e bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Cenab-ı Hak mevcudatı, mahlukatı yaratmış, gerekli her türlü nimetlerle donatmış, insanların...
DUANIN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Dua, insanoğlunun Allah'a güvencesidir ve Allah'a cc. Hz.ne tek sığınm amacının bir aracıdır. Dua, insanın bir ömür boyu günde 24 saatini kapsayan bir duygudur. Dua ile insan, beden ile ruh gibidir. Bizimle hep beraber olan manevi ve...
BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ
Hiçbir canlı bu dünyada tek başına yaşayamaz. Çünkü canlılar toplumsal varlıklardır. Hep toplum içinde olmak, hemcinsleri ile beraber bulunmak isterler. Bu canlıların yaratılışından gelen içgüdüsel ve kalıtımsal bir ilahi özelliktir....
TEMBELLİK, İNSANIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR
Hayatta insanın en büyük düşmanlarından birisi de tembelliktir. Tembellik, çok kötü ahlaki bir illettir. Bir insanın hamdolsun eli, ayağı, gözü, kulağı, yani bedeni ve ruhu sıhhatli, sağlam olduğu halde bir işin ucundan tutmayanlar, bir...
SABIR VE SEBAT
Bu dünyada büyük acılara sebep olan bela ve musibetlerin atlatılmasında en büyük direnme ve dayanma gücümüz ve başarıya giden yoldaki engellerin aşılmasında da en kuvvetli dayanağımız sabırdır. Sabrımızın kararlılıkla sürdürülmesine...
ÖLDÜKTEN SONRA HAYIR DEFTERİ KAPANMAYANLAR
(Yani kendileri ölüp gittikleri halde iyilikleri nedeniyle ölümsüzleşen mutlu insanlar) Hepimiz biliriz ki, hayır ve hasenatın pek çok çeşitleri vardır. Sonu çabuk gelen hayırlar, faydası ancak birkaç kişiye dokunan iyilikler olduğu gibi...
CUMHURİYET FAZİLETTİR, ERDEMDİR, YÜCEDİR
Bugün dünyada, ekonomik, kültürel ve sosyal bakımdan gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin genel anlamda yönetim şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyet denilince, demokratik hak ve hürriyetleri içeren, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, ayırımsız,...
İSLAM’DA CAMİ VE MESCİT İNŞAASININ ÖNEMİ
Dinimizde cami ve mescitleri yapmak, onları imar ederek yaşatmak Allah tarafından Müslümanlara verilmiş kutsal bir emirdir. Müminler bu görevi ifa etmezlerse, Müslümanların tamamı günahkar olurlar. Allah'ın gazabına uğrarlar. Camilerin...
ŞÜKÜR
Genel manada akıl-baliğ-mümeyyiz müslüman bir kimsenin Allah Teala Hazretlerinin üzerindeki nimetlerini derinden düşünerek bütün bedeni, kalbi, lisanı ve ruhu ile nimetin kadir ve kıymetini bilip nimetlerin gerçek sahibinin Allah cc. olduğunu...
HAYVAN HAKKI
Allahü Teâlâ, yeryüzünü bir imtihan sahası kılmış ve yaratmış olduğu mahlûkatı, insanoğlunun hizmetine tahsis etmiştir. Bir kısım hayvanları, sırf gücünden faydalanmamız; bir takımını da etiyle ve sütüyle gıdalanmamız için...
KAİNATTA EN DEĞERLİ VARLIK İNSANDIR
Yüce Allah'ın en kutsal varlığı, en şerefli yaratığı ve en büyük sanat eseri insandır. Allah cc. hz. Kainatta bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen ne varsa hepsini sırf insan için yaratmış, onun emrine, yararına sunmuştur....
NEDEN HEDEF TÜRKİYE? -3
'Neden hedef Türkiye?” sorusunun ikinci cevabı: Büyük İsrail devletinin kurulması için Tevrat'tan kaynaklanan 6000 yılık İsrail'in hayali olan Arz-ı Mevud (İsraillilere Yahudilere güya Allah tarafından vaad edelin topraklar)...
NEDEN HEDEF TÜRKİYE? -2
'Görünen köy kılavuz istemez” Birleşmiş Milletler İsrail'le ilgili belki 50 adet karar aldığı halde hiçbirisi uygulanamamıştır. Neden? Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri arasındaki beş büyük devletten birisinin vetosuna...

banner251