Çorum Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması konusunda kullanıcıları uyararak, 29 Şubat 2024 tarihinin son gün olduğunu hatırlattı. 
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için 29 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvurulması gerektiği bildirildi. 
Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı, müracaatın süresi içinde yapılması gerektiği, zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre 2024 yılı için 3 bin 218 TL’den 64 bin 352 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı da belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 9. Maddesi “Kanun kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri belli aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulurlar” hükmü amirdir.  Ölçü ve ölçü aletleri, tartı aletleri, taksimetre, takograf cihazları, egzoz gazı analiz cihazları, hız ihlal tespit donanımları ve ısı sayaçları kullanıcılarının dikkatine:
2022 yılı damgası taşıyan ve 2024 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak ölçü ve tartı aletlerinden; Akaryakıt sayaçları, LPG sayaçları, Adblue sayaçları; Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ;Akaryakıt hacim ölçekleri; Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar; Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri; Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları; Maksimum kapasitesi 2000 kg’ üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri; Aks kantarlarının muayene süreleri iki yıldır. Başvuruları Ocak ve Şubat ayları içerisinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) https://basvuruportal.tse.org.tr internet adresinden yapılacaktır.
2022 yılı damgası taşıyan ve 2024 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak diğer ölçü ve tartı aletlerinden, Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan,  
III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; 1) Masa terazileri, 2) Asma teraziler, 3) Tek kollu kantarlar,4) İbreli teraziler için, Muayene süreleri iki yıldır. Başvuruları Ocak ve Şubat ayları içerisinde yapılır. Başvurularının ise bağlı bulundukları Belediyelere yapılması gerekmektedir. 2022 yılı damgası taşıyan ve 2024 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak diğer tartı aletlerinden, -Otomatik tartı aletleri, (Örnek: Otomatik dolum yapılan üretim yerlerinde kullanılan)
I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletlerinin, (Örnek: Eczacı ve Kuyumcularda kullanılan) Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, açık ve kapalı pazar yerleri dışında kalan işyerlerine ait III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. (Örnek: Açık ve kapalı pazar hariç tüm market, mağaza, bakkal, kasap, lokanta, pastane ve diğer işyerlerinde kullanılan) Muayene süreleri iki yıldır. Başvurularının ise tartı aletleri ile ilgili İlimizde faaliyet gösteren yetkili muayene servisine bizzat yada https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir. 
2022 yılı damgası taşıyan ve 2024 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak diğer ölçü aletlerinden, Takograf cihazları, Takograf cihazlarının muayene süresi iki yıldır. Takograf cihazının son muayene işleminden sonra düzenlenen, kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi üzerindeki gün, ay, yılı belirten tarihler esas alınarak hesaplanır.  Başvurularının ise takograf cihazları ile ilgili yetkili muayene servislerine yapılması gerekmektedir.  2023 yılı damgası taşıyan 2024 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak diğer ölçü aletlerinden,  Taksimetreler, Taksimetre muayene süreleri bir yıl olup, 2023 yılında muayenesi yapılan taksimetreler 2024 yılı araç muayenesine kadar periyodik muayenesini yaptırmaları gerekmektedir. Başvurularının ise taksimetre cihazları ile ilgili yetkili muayene servislerine yapılması gerekmektedir.  2023 yılı damgası taşıyan ve 2024 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak diğer ölçü aletlerinden, Egzoz gazı analiz cihazları, Egzoz gazı analiz cihazları muayene süreleri her yıl olup, müracaatları Ocak ve Şubat ayları içerisinde yapılır.  Başvurularının ise egzoz gazı analiz cihazları ile ilgili yetkili muayene servislerine yapılması gerekmektedir.
2019 yılı damgası taşıyan ve 2024 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak diğer ölçü aletlerinden, Isı sayaçları, Ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı için kullandıkları ısı sayaçlarının, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin “Muayene Muafiyeti” başlıklı 6/A maddesi kapsamında muayenelerden muaf tutulmasını isteyebilir. Başvuru dilekçesi ekinde ısı sayaçlarının takılı bulunduğu binanın/binaların adresi, bina kimlik numarası ve muafiyet talebine ilişkin kat malikleri kurulu kararı ile birlikte Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden “muayene Muafiyet “ belgesi alanlar hariç, Isı sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.     
Başvurularının ise Ocak ve Şubat ayları içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yetkilendirilen Isı Sayaçları Muayene Servisine yapılması gerekmektedir. Bakanlığımız ve İl Müdürlüğünce Yetkilendirilen Muayene Servislerine ait listeler Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü http://msurapor.sanayi.gov.tr internet adresi Yasal Metroloji Bilgi Sistemi Menüsünden ulaşılmaktadır.
İlimiz ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için 29 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvurularının yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, müracaatın süresi içinde ulaştırılmış olması gerekir.
Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre 2024 yılı için 3.218 Türk Lirasından 64.352 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.”

Editör: HABER MERKEZİ