Ülkemizde gıda fiyatlarındaki aşırı fiyat artışı özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın büyük sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır. Dünyada gıda fiyatları düşerken, ne hikmetse bizde artmaktadır. Bunun nedenini araştırarak, ona göre çözüm üretmeliyiz.

Bence en önemli neden üretimin azalmasıdır. Nüfusumuz artarken üretimin azalması arz-talep dengesini bozduğu için fiyatlar aşırı artıyor. Üretimde girdi (mazot, gübre, ilaç ve elektrik) fiyatlarının yüksek olması maliyeti artıran önemli nedendir. Üretimi artırmak için maliyeti düşürmek gerekir. Çiftçi yetiştirdiği üründen zarar ettiği için üretimden vaz geçmektedir. Bu nedenle ülkemizde 500 binin üzerinde çiftçi üretimden vaz geçmiştir. Ayrıca 3 milyon hektara yakın tarım arazisi ekilmemektedir.

Ülkede üretimi artırmak için çiftçiye en azından yasal hakkı olan destek verilmelidir. Avrupa’da çiftçisine en az destek veren ülkeyiz. İthalata ödenen dövizi kendi çiftçimizi desteklemek için Türk lirası olarak ödesek daha akıllıca olmaz mı?

Geçmiş yıllarda Tarım Bakanı’na neden tarım ürünü ithal ediyorsunuz diye sorulduğunda: "paramız var ki ithal ediyoruz" diye cevap vermişti. Belki o günlerde paramız vardı, ama şimdi paramız olmadığı halde hala tarım ürünü ithalatına devam  ediyoruz. Bu yolla fiyatların düşmeyeceğini bir gün öğreneceğiz, ama bu öğrenme bize çok pahalıya mal olacak.

*

"Tarım, Tarım Bakanlığının ellerine bırakılmayacak kadar önemli ve strajetik bir konudur."

Henry  Kissinger

*

Şehirlerimizin çevresindeki tarım arazilerinin imara açılması da üretimin azalmasının nedenlerinden birisi. Şehirlerimizin çevresinde yetiştirilen ürünler o şehrin ihtiyacının bir kısmını karşılayabiliyordu. Şimdi o şehrin ihtiyacının tamamı uzak şehirlerden geldiği için,  büyük oranda nakliye maliyeti doğmakta, bu da maliyeti artıran ayrı bir etken olmakta.

Atatürk: "Milli ekonominin temeli ziraattır" sözü ile tarımın ülke ekonomisi için önemini belirtmiştir.

Gelişmiş ülkelerin genelinde tarımın da gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bu konuda Hollanda önemli bir örnektir.

Hollanda örneğini iyi inceleyerek, buradan kendimize ders çıkarmalıyız.

Tarımın, daha doğrusu bilimsel ve teknolojik tarımın önemini ve değerini anlamalı ona göre hareket etmeyiz. Siyasilerimiz kısır çekişmeleri bırakarak, halkın refah seviyesini yükseltecek bunun gibi hayati konularla meşgul olmalıdırlar.