Çorum Valiliği Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2023 yılında ilimiz merkezinde 130 dernek olmak üzere toplamda 228 derneğin denetimi gerçekleştirdi. Müdürlüğün 2023 yılı faaliyet raporu açıklandı. Çorum’da 2023 yılı içerisinde 28 dernek kurulduğu, 39 derneğin ise fesih işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi: “Yıl içerisinde Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden 272 genel kurul sonuç bildirimi, 66 organ değişiklik bildirimi, 35 yerleşim yeri değişiklik bildirimi, 16 taşınmaz mal bildirimi, 30 yurtdışından yardım alma bildirimi, 3 yurtdışına yardım yapma bildirimi, 527 derneğe ait beyanname bildirimi Dernekler Bilgi Sistemine yapılmıştır. Derneklerimizin işlemlerinde kullanılmak üzere 228 dernek defteri tasdik edilmiştir.
İlimiz genelinde 35 derneğe ziyaret gerçekleştirilmiştir. Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi kapsamında 62 derneğe eğitim verilmiştir. İlimiz merkezinde 130 dernek olmak üzere toplamda 228 derneğin denetimi gerçekleştirilmiştir. İlimiz merkezinde bulunan 4 dernek lokalinin idari denetimleri düzenli olarak icra edilmiştir. 7 dernek hakkında adli işlem, 57 dernek hakkında idari işlem uygulanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen 7 derneğe ait proje destek ödemeleri yapılmıştır. İlimizde sendika şubesi kurulmamış olup, 5 sendika şubesine ait genel kurul evrakları Sendikalar Bilgi Sistemine kaydedilmiştir. Sendikal işlemleri ile ilgili olarak 2 adli işlem uygulanmıştır.
10 siyasi parti teşkilatının kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, 47 siyasi parti teşkilatın genel kurul sonuç bildirimi, 28 siyasi parti teşkilatının organ değişikliği bildirimi Partiler Bilgi Sistemine kaydedilmiştir. 5 siyasi parti yerleşim yeri değişikliği Partiler Bilgi Sistemine kaydedilmiştir.”

Editör: Haber Merkezi