İkinci sonuç ise; her ki daha önemlisi hiçbir zulmün, haksızlığın, azgınlığın cezasız kalmayacağı, er veya geç daha bu dünyada cezasını çekeceği gerçeğinin belgesidir. Evet, “Hak kulundan intikamın kul ile alır. Bilmeyen ilimi ledünni bunu kul yaptı sanır.” “Kula bela gelmez hak yazmayınca. Allah bela yazmaz kul azmayınca.”

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bu gerçeği bakın nasıl açıklıyor ve bizleri uyarıyor: “Zulme bulaşmayın. Zalime yandaş olmayın. Ormana yangın girerse ormanda ne varsa suçlu suçsuz hepsini yakar. Allah’ın gazabı şiddetlidir.” (Enfal 25. ayet, sh 78)

“Nice ülkeler vardır ki, zulüm edip dururlarken, onlara mühlet verdim. Sonunda da onları zulümlerinde boğarak yok ettim. Dönüş Allah’adır.” (Enam 129)

Yine, “Zalimlerin işledikleri zulümler nedeni  ile bir zalimi diğer zalimin peşine takarız.” (Zümer 47, sh. 462)

“Zalimler eğer yeryüzünde ne varsa ve bir misli daha onların olsaydı ve bunların (hepsini tasadduk etselerdi) o zalimleri ahiret azabından kurtaramazdı. Çünkü zulmül ateşten başka bedeli yoktur. O ise korkunç azaptır.” (Hud, 113. ayet)

Sakın zalimlere yakınlık göstermeyin. Size de ateşleri dokunur, cehennemde yanarsınız ve ulu Allah’tan bir yardım göremezsiniz.

Evet, kim olursa olsunlar zalimler kudurmuş  köpekler gibidirler. Er-geç sonları acıklı ölümdür. Binlerce ibretli tarihi zalimlerin sonlarını okuduk, hatta gördükleri halde zulüm pisliğinden kurtulamamışlardır. Örneğin Yahudi milleti kaç kez soykırıma uğradıkları halde Netenyahu zalimi hiç ibret almışa benziyor mu? Onun ecdadı M.Ö. Babil Kralı Buhtunnasr tarafından Filistin devletini yıkmış, 40 milyon Yahudiyi esir ederek Babil’e götürmüş, onları yıllarca zelil ve hakir köle olarak yaşatmış, sonra Persler tarafından Babil’in yıkılması ile esareten kurtulan Yahudiler hala Filistin sevdasından arzı mevud (vaad edilen topraklar) sevdasından vazgeçmemişlerdir. Şu anda 20 binden fazla Filistinlinin kanını akıtmış, 30 binden fazla Filistinliyi sakat bırakmışlar, tarihten ibret almamışlardır. Yüce Allah kainatı, dünyayı bütün insanlara yetecek kadar nimetlerle donattığı halde dünyada toplam tahmini 14-16 milyon Yahudi insanlara kan ağlatmakta, katil Amerika’nın desteği ile zulmüne devam etmekte, çeşitli bahaneler ile devletleri yıkmakta, dünyanın huzurunu yok etmektedir.

Derler ki; “Tekerrürden ibarettir ibret alınsaydı hiç bir tarih tekerrür eder miydi?” Heyhat, lanet olsun zalimlere Allah ve insanlık düşmanlarına.

Zalimlerin Sonu konulu yazımızın birinci örneği olan kudurmuş Yunan Kralı 1.Aleksandros emeline ulaşmadan zulmünün içinde ufak bir şebeğin ısırması ile gebermiş  ve 50 bin kişilik zalimler ordusu dağılmış. 9 Eylül 1922’de Büyük Atatürk’ün komutanlığında Büyük Taarruzla Yunan askeri İzmir’de denize dökülmüştür.

R.SAV. buyurur ki: “Zulüm büyük bir fitnedir. Katillik ve zinadan beterdir. Zulüm uykudadır. Lanet olsun onu uyandırana.”

*

Zalimlerin ibretli ve korkunç acıklı ölümlerinden örnekler vermeye devam edeceğiz. İbretle ve zevkle okuyacağınız bir yazı dizisidir. Müjdeler olsun ibret alana. Zalimlerin korkunç ölümlerine dair ikinci örnek:

İran Şehinşahlarından Zalim 2. Hüsrev (M.S. 579-590) oğlu Şireveyn trafından 24 bıçak darbesi ile öldürülmesi:

Yüce Allah cc. hazretleri, tabiata ve tabiat olaylarına ibretle bakınız. Allah’ın rahmetinin eserlerini görünüz. Kurtuluşun Allah’ın kudretinde olduğunu anlayınız ve Allah’a dayanınız. O yüce Aleksandros’un acıklı ve ibretli ölümünü anlattıktan sonra İslam ve genel tarihte belgelenmiş mezhur zalimlerin nasıl öldüklerini ibretli örneklerini sunmaya ve yüce milletimizin asil evlatlarını zule ve zalimlere karşı uyarmaya devam edeceğim.

R.SAV.in mümtaz ve nezih hayatından o asrın zalimlerinin son anlarını acıklı ölümlerinden örnekler sunacağım.

Düşündürücü bir örnek:

Zalim er geç belasını bulur. Yaptığı zulüm denizinde boğulur.

(SÜRECEK)