-Kendi istek ve arzuları ile içten gelerek mutluluk duyarak sadaka verenlere cennet kapıları (8 cennet) açılacak, istediğiniz cennete istediğiniz kapıdan girin denilecektir. Çünkü sizin sadaka vermeniz yüce Allah’ın hoşuna gitti. Çünkü cennetin kapısını cömertlik açacaktır, denilecektir. (Bakara suresi 272. ayet)

-R.SAV. efendimiz de, “Ey ümmetim, ben fakirim demeyin, gücünüz nisbetinde sadaka verin. Yarım hurba ile bile olsa cehennem ateşinden korunun. Sadaka cehennem ateşini söndüren su, sadaka cehennem ateşinden sizi koruyan zırhtır. Hiç olmazsa iyi bir sözle sadakalaşın” buyuruyor.

-R.SAV. insanlara bir gün şöyle seslendi; Ey insanlar beni dikkatle dinleyiniz. Cömertler mutlaka cennete gireceklerdir. Bu Allah’ın kesin emridir. Ben de buna kefilim. Bunu size iletici bir elçiyim.

-Bütün cimriler kesin cehenneme gireceklerdir. Bu da Allah’ın vaadidir.

-Allah bazı kullarını insanlar içerisinde kullarına iyilik yapmaları için yaratmış ve onları servetle donatmıştır. O hayır sahipleri sadaka verdiklerinde duydukları tadı, lezzeti, dünyada hiçbir şeyden alamazlar. İhtiyaç sahipleri onların kapılarına iş, aş, eş, yardım için dizildiklerinde sakın onları külfet saymayın, onlar nimettir. (Arının baldıran otu ile ne işi olur –Mevlana-)

-R.SAV. buyurdu ki; İki huy, güzel ahlak vardır ki, sahibine herkes imrenir.

Birisi; Allah ona servet vermiş, muhtaçlara sadaka olarak aktarıyor. Hak yoluna sarf ediyor. İnsanlara iş, aş veriyor.

İkincisi; Allah o kişiye ilim, hikmet, bilgi vermiş, onu insanlarla paylaşarak onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için öğretiyor, anlatıyor. (Buhari müslim, nura doğru, sh 2011)

Son hadisi şerif: R.SAV. efendimiz buyuruyor: Her sabah gökten iki melek iner, akşama kadar şu duayı yapar; Yarabbi, hayır, iyilik, sadaka sahibi cömert kullarının malını artır, sıkıntısını gider, onlara bol bol ver ki muhtaç kullarına versinler.

Öbür melek de; Ya rab, cimrinin malını yok et, malını ona sıkıntı yap, çünkü kendini malın hakiki sahibi sanıyor, diye ona beddua ederler.

Son söz: Dünyada ve ahirette en çok sevilenler kimlerdir? Cevap; Hayır, hasenat, iyilik sahibi cömertlerdir. Yani sadaka yarışı yapanlardır.

En sevimsiz olanlar ise; kimseye yararı olmayan cimri, hasis, katı yürekli, sevimsiz insanlardır.

Rad Suresi 11. ayet, sh. 249:

Ulu Allah sevgili kulları için; “Onların önleri arkalarında okullarını koruyucu melekler yaratmıştır. Görevler (Allahın kullarına Allah’ın nimetlerini taksim eden) o iyi insanları korumaktır. Onlara hiçbir felaket ulaşmaz.”