Rapora göre, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 198 üyesi ile faaliyet gösterdiği ve üye köylerin, içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama tesisleri bakım onarımı ve yapımı ile bu tesislere ait malzeme alımı ile köylerde bulunan sosyal ve kültürel tesis, köy konağı ve cami bakım onarımı gibi talepler için birlik bütçesinden 1 milyon 113 bin 831,47 lira nakdi yardımda bulunulduğunu açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen 2023 yılı KÖYDES projesi kapsamında Birliğin hesaplarına aktarılan toplam 26 Milyon 919 Bin 679,00 TL ödeneğin; köylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, içme suyu projeleri başta olmak üzere asfalt yapımı, küçük ölçekli tarımsal sulama tesisi yapımı ve köylerimizin sayısal verilerinin işlenmesi amacıyla projelendirildiği ve 2023 yılı içerisinde söz konusu ödeneğin tamamının yatırıma dönüştürüldüğüne dikkat çekildi.
İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokoller kapsamında, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak maksadıyla Birliğin banka hesaplarına aktarılan 21 Milyon 171 Bin 418,27 TL ödenek ile Birliğin görev alanı sınırlamasına bağlı kalınmaksızın, Çorum merkez ve ilçelerde bağlı köylerin alt yapı ve üst yapı, yapım işleri ile asfalt yol yapım projeleri 2023 yılı içerisinde yatırıma dönüştürülerek halkın hizmetine sunulduğu vurgulandı. 

Editör: UĞUR GÖRKEM