Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı İşgücü İstatistikleri’ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi. 
İSTİHDAM ORANI 
YÜZDE 48,3 OLDU 
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde  31,3 olarak gerçekleşti. 
İŞGÜCÜNE KATILMA 
ORANI YÜZDE 53,3 
İşgücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde  35,8 oldu. 
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK 
ORANI YÜZDE 17,4 OLDU 
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde  14,3, kadınlarda ise yüzde  23,2 olarak tahmin edildi. 
İstihdam edilenlerin yüzde  14,8'i tarım, yüzde  21,2'si sanayi, yüzde  6,3'ü inşaat, yüzde  57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,0 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. 
2023 yılında 4 milyon 695 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 711 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 997 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 171 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı. 
ATIL İŞGÜCÜ ORANI 
YÜZDE 22,8 OLDU 
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde  22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde  15,4 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde  17,3 olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde  17,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde  4,9 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde  54,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde  37,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.  En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde  59,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde  42,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu. 

Editör: Haber Merkezi