148-İnsanlar yaşarken uykudadırlar, ölürken uyanırlar.

149-Mertlik bütün güzelliklerin toplamıdır.

150-Üstüne saygılı ol ki, alttakiler sana saygılı olsunlar.

151-Dünyaya tapınırcasına bir gözle bakma, yanılırsın.

152-Yanımda hiç kimse yok deme, yalan olur. Çünkü sen varsın, ikincisi Allah’tır.

153-Malvarlığı iyidir, ama sıhhat daha iyidir. Sıhhatin varsa, misal taşı yersin, sıhhatin yoksa aşı yiyemezsin.

154-Tövbe etmek istemezsen günah işleme. Özür dilemek istemezsen hata etme.

155-Mihnet, sıkıntı dünya gibi fanidir. Son bulacaktır. Üzülme.

156-Her avcı başka bir avcının avıdır. (Ölüm peşindedir. Sen avın, ölüm de senin avcındır.)

157-Allah’ın varlığının birinci kanıtı, aziz olan insandır. Haşa Allah cc olmasaydı, insan olmazdı. Çünkü insanı yaratacak ancak Allah’a aittir. Kainat da öyle.

158-5  şey kalbi öldürür:

-Korkmadan günah işlemek,

-Tok iken yemek yemek,

-Zulümle mal edinmek,

-Namaz geciktirmek,

-Sağ elini kullanmamak.

159-5 şey gözün nurunu artırır:

-Kabeye bakmak.

-Kur’an’a bakmak.

-Anne ve babanın yüzüne sevgiyle bakmak.

-Alimin yüzüne bakmak.

-Akarsuya bakmak.

160-3 şey dindendir:

-Alimlere hizmet,

-Ana babaya hizmet,

-Yaşlılara hizmet.

161-Karınlarınızı hayvan mezarlığı haline getirmeyin, çok yemeyin.

162-Kazaya rıza şifadır.

163-Rehber bir dost, yüz tane evlattan yeğdir, iyidir.

164-Gerçek  dost sen yokken seni yanında hisseden, kalbinde taşıyandır.

165-Benden ibret alınız. Dün halifeniz idim, bugün size ibret oldum. Yarın da siz tüm insanlara ibret olacaksınız.

166-Dünyanın neresine giderseniz gidin insan kaderi ile gider, kaderi ile doğar, kaderi ile de ölür.

167-Ölüm bedenin gölgesidir.

168-İki kişi barıştıran insanlığı barıştırmış olur.

169-Takdir edilen zaman gelmişse, hastaya ilaç fayda etmez.

170-Savaşta beni üstün kılan ölüme olan arzumdur.

171-Kaçmak ölüme çare değildir.

172-Hayatı durdurmak, zamanı döndürmek mümkün değildir.

173-Çocuklarınızı geleceğe göre yetiştirin, onlar sizin zamanınız için yaratılmadılar.

174-Çocuklar bir milletin geleceğidirler, onları iyi eğitiniz.

175-Unutulmamak; ölünün de, dirinin de arzusudur.

176-Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, öyle dirilirsiniz. İmanlı, amelli, izanlı, vicdanlı ahlak ve faziletli yaşayınız.

177-Ördek nasıl suya aşıksa, ben de ölümüme öyle aşığım. Zaferlerimin arkasındaki güç işte bu Allah inancıdır.

La feta illa Ali, La seyfe illa Zülfikar.

Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur.

Sahabilerin içerisinde en çok yazılan, çizilen, okunan, hatta herkes tarafından bilinen Hz. Ali’dir.

İslam aleminde özellikle Ehli Beyt R.A. hazretlerini rehber, önder edinen ve bütün müslümanlarca da kabul edilen görüşe göre Hz. Ali sahabilerin en önde gelenlerinden ve R.SAV.in en yakınıdır, damadıdır, amcasının oğludur. Bunun dışında Hz. Ali’nin bahadırlığı, yiğitliği, yüksek ilmi, cömertliği ve halife olması gibi üstünlükleri Hafızı Kur’an, manasıyla tefsir ilmindeki üstünlüğü Ehli beytin temeli gibi özellikleri onu İslam aleminde yücelten özellikleridir. Biz de denizden bir damla mesabesinde bu yüce şahı velayet Hz. Ali’nin şahsiyeti ile ilgili çok kısa ve bazı öğütlerini dile getirdik. İnşallah örnek olur. Bilhassa gençlere rehber olur dileğiyle...

(BİTTİ)