Çorum Baro Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm kurumlar hukukun yazılı kurallarına ve içtihatlara uygun davranma konusunda hassasiyet göstermeye çağırıldı.

Baro’nun açıklaması şöyle:

“Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının hukuka uygunluğunu tartışmak demokratik hukuk devletinin bir gereğidir. Ancak Anayasamızın 153. Maddesinin ilk bendinde belirtildiği üzere Anayasa Mahkemesi kararları kesindir.

Yine Anayasamızın 153. Maddesinin son bendi ....Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar...hükmü gereğince Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulaması Anayasal bir zorunluluktur.

Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen bu karar yargı kararlarının infazından takdiri olarak kaçınılabileceği sonucunu doğuracaktır ki bu durum hukuk güvenliğinin yok olmasına sebebiyet verebilecektir.

Türk Milleti adına karar veren Yüksek Mahkemelerimiz Anayasa ve kanunlara uygun şekilde adaleti tecelli ettirmek zorundadırlar.

Çorum Barosu olarak hukukun üstünlüğüne sahip çıkma sorumluluğumuz gereği tüm kurumların hukukun yazılı kurallarına ve içtihatlara uygun davranmaları konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyor ve bu konuda çağrıda bulunuyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ