Prof. Dr. İlhan Arsel der ki;

…Biz Anadolu Türkleri kadar mensup olduğu dinin içinde eriyip, özbenliğini yitiren bir başka toplum yoktur.

Ve yine biz Anadolu Türkleri kadar ulusal geleneklerini, göreneklerini, niteliklerini, dilini, tarihini ve de her bir şeyini İslamiyet adına unutup, kendinden olmayan bir kılığa bürünen bir başka Müslüman toplum da yoktur.

Dahası; bu evrende, dini görevlerimin gereği diye, öz ceddinin ruhuna tüküren bir başka örnek de yoktur...

Ardından da şöyle der;

Dinsel eğitimimiz, bilimsel eğitime baskın çıktığı için; biz de diğer 57 Müslüman ülke gibi hurafelerle, tarikat ve cemaatlerle yatıp kalkıyor, ne idiğü belirsiz sözde din adamlarının peşinde koşmaktan; ilimle, fenle ve bilimsel eğitimle uğraşmaya ve de üretmeye fırsat bulamıyor, yerlerde sürünüyoruz.

*    *    *

Arsel Hoca’nın içinde bulunduğumuz açmazı özetleyen bu tanılamasına; ben de şu soruları sorarak katkıda bulunmak istedim.

* Neden diğer 57 İslam Ülkesiyle birlikte, biz de çağın gerisindeyiz?

* Nedir, bizi ve diğer İslam Ülkelerini bilimsel eğitime sırt çevirten?

* Nedir, bizi ve diğer 57 İslam Ülkesini, bilimsel eğitime karşı (olumsuz) koşullandıran?

* Giderek Araplaştığımızın neden (hâlâ) ayırdında değiliz?

* Gelişmiş ülkelerin bunca itip, kakmasına ve horlamasına karşın; neden, niçin, niye üretmeye çaba göstermiyor; bilime yönelmiyor, neden (hâlâ) gelişmiş ülkelerin, eline bakıyoruz?

* Neden, nerede, niye hata yapıyoruz da bu zincirleri kıramıyoruz?

* Ve niye bu hatalarımızda direniyoruz?

Haboglu-5

*    *    *

 “Bakın size ne anlatacağım…
Bu yazacaklarımı ne MHP’nin parti okullarında ne de Türklük savıyla ortaya dökülen kurum ve kuruluşların yayınlarında bulamazsınız.
Unutturdular size (ve de bize, hepimize) çünkü…
* Gagavuz Türk‘ü, Hıristiyan’dır.
* Yunanistan’daki Karaman Türk’ü de Hıristiyan’dır.
* Karaim ya da Hazar Türk’ü, Yahudi‘dir…
* Altaylar, Tengrici’dir.
* Saha-Yakut Türkleri Şaman‘dır.
* Uygur Türk‘ünün kimi Budist’tir.
* Azeri Türk’ü ya da İran Türk’ü Şii‘dir.
* Anadolu Türkmen‘i Alevi’dir.
Niye bakıyorsunuz öyle?

Niye şaşırdınız?

??!!...

Şaşırdınız, çünkü okumuyor ve araştırmıyorsunuz.

Kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerle yetiniyorsunuz.
“Türk milliyetçisi” denince aklınıza sadece Müslüman Sünni geliyor.
Bak canım kardeşim!
* Dünyada ilk “Türk Derneği”, 1908 yılında Macaristan-Budapeşte’de açıldı.

* Üniversitelerde ilk Türkoloji kürsüsü 1870 yılında Budapeşte’de kuruldu.
Cengiz Aytmatov’u bilirsiniz.
Kırgız Türk’ü…
Türk birliğinin yılmaz savunucusudur.

Türk Bayrağı’nın yakılmasını, gönderlerden indirilmesini, ayaklar altında çiğnenmesini protesto ettin mi?
Hayır!...
Atatürk heykellerinin parçalanmasını protesto ettin mi?
Hayır!...
Bu ülkenin parsel parsel özelleştirme adı altında satılmasını protesto ettin mi?
Hayır!...
Türk kimliği kavramının, Anayasa’dan çıkarılmak istenmesini protesto ettin mi?
Hayır!...
Devlet nişanından, devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasını protesto ettin mi?
Hayır!..
Andımızın kaldırılmasını protesto ettin mi?
Hayır!..
23 Nisan, 19 Mayıs gibi ulusal bayramlarımızın kaldırılmasını protesto ettin mi?
Hayır!..
Atatürk, eğitim müfredatlarından çıkarılıyor, protesto ettin mi?

Hayır!...

Soma katliamını protesto ettin mi?
Hayır!..
Doğa katliamlarını protesto ettin mi?
Hayır!…
Kaçak Sarayı protesto ettin mi?
Hayır!..
Akıllara durgunluk veren israfı protesto ettin mi?

Hayır!...

Kuzey Irak’ta Türkmenlerin katledilmesini protesto ettin mi?
Hayır!..
Süleyman Şah Türbesi’nin oradan oraya taşınmasını protesto ettin mi?
Hayır!..

Kuzey Kıbrıs elden gidiyor, protesto ettin mi?

Hayır!...
Ülkenin parçalanma projelerini protesto ettin mi?
Hayır!…
(İ.H eklentisi) Aaa Papaza bak numarasıyla, yüzde 40 devalüasyon yapan iktidarı protesto ettin mi?

Hayır!...

Eğitimi yaz boz tahtasına çevirdiler, protesto ettin mi?

Hayır!...

Peki neyi protesto ettin?
Sadece… Bu ülkenin yüz akı sanatçısı Bedri Baykam‘ı protesto ettin..!
Beyoğlu Piramit Sanat Galerisi’nde Almanya, Fransa, Japonya ve ABD’den sanatçıların eserlerinin de yer aldığı “Çırılçıplak” başlıklı sergiyi ‘ahlaki değerlere aykırı bulup(!)’, Taksim‘de sokağa çıktın!

Ne dedin?
“Bizler; Türk Milliyetçileri, Türk İslam Ülkücüleri, Türk milletinin ahlak değerleri ile ters düşen ve sanat adı altında perdelenmek istenen bu çirkin sergiyi kabul edemeyiz.”
Ama;
Türk kavramının yok edilmesi, Türk bayrağının yakılması, Atatürk heykellerinin parçalanması, Andımızın ve ulusal bayramlarımızın kaldırılması, “ahlaki değerlerine” uygunmuş ki hiç sesin çıkmadı!..
Türklüğün, (malum birilerince) sadece “bacak arasına” ya da Türklükle, egemenlikle, yurt severlikle uzaktan yakından ilgisi olmayan konulara  indirgendiğinin ya da kaydırıldığının farkında değil misin?..

Bu durum, koşullanmışlığının, sadece ve sadece çok küçük bir örneği.

 

*    *    *   

Özet olarak ayırdında değilsin belki ama giderek Araplaşıyorsun dostum.

Bir aklı evvel çıkıyor; “din elden gidiyor” gibi aslı astarı olmayan bir şeyler zırvalıyor.

Seni kullanıyor(lar), sen de yok yere ortalığı kasıp kavuruyorsun.

Ne dinin elden gittiği var ne ezanın sustuğu ne de susturulduğu.

Ne de böyle bir niyet, böyle bir girişim var ortalıkta.

36 milyar TL’lik bütçesi ve personel ordusuyla birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’na para dayanmadı. Diyanet’in 2023’ün ilk 6 aylık mali durum raporunda, bu yıl toplam 50 milyar 486 milyon 761 bin 900 TL harcandığı açıklandı. Diyanet’in 2023 başlangıç bütçesi 35 milyar 910 milyon 653 bin liraydı.

Bu sayımsal (istatistiki) değerler, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının sayımsal değerlerinin bile üzerinde.

Din elden gitse, rakamlar böyle mi olur.

Seni kullanıyorlar dostum.

Boşuna nefesini ve enerjini tüketiyorsun.

Ne din elden gidiyor ne ezan susturuluyor.

Ama vatan elden gidiyor dostum.

Şöyle derin bir nefes al ve yansız bir biçimde olanı biteni gözlemle.

Titre ve kendine dön!

Bu sana bir kardeş mektubudur.