Düşersem neşter altına

Türkülerle bayın beni

Bir rehavet uykusunda

Uyur isem ayın beni

        ***

Kim ki gerçeklerden kaçar

Aklıyla arayı açar

Yersiz yurtsuz kalsam naçar

Dost gönlüne koyun beni

        ***

Açgözlü bir dem duyamaz

Azını çoğa koyamaz

Kırk atlı çıplak soyamaz

Güç yeterse soyun beni

        ***

Ne geride ne sondayım

Bir kavgada en öndeyim

Haklı olandan yandayım

Söylüyorum duyun beni

        ***

Aydınlı’yım yan çizersem

Halkımdan ayrı gezersem

Hak aramaktan bezersem

O gün öldü sayın beni

*

ULUSCA BERABER

GÜLMEMİZ GEREK

                       

Fırsatı bulanlar yandaş korudu

İşsizlik, yoksulluk aldı yürüdü

Sonucunda çok değerler çürüdü

Çürümeye çare bulmamız gerek

                  ***

Bir yanda kavgalar bilenen hınçlar

Altının tahtına kuruldu tunçlar

Emekli perişan, işsizdir gençler

Artık kalk borusu çalmamız gerek

                ***

Diplomalı kapı kapı dolaşır

Diplomasız en zirveye ulaşır

Devletlimiz kesesine çalışır

Bunun da farkında olmamız gerek

                ***

Kimi tabak kırar girmiş havaya

Kimi yağ bulamaz koysun tavaya

Kimisi hasrettir sıcak yuvaya

Yuvaları sıcak kılmamız gerek

                ***

Şu seçimler sanki bize yaradı

Seçtiğimiz vekil halktan ıradı

Adaletse cümlemizin muradı

Haksızı defterden silmemiz gerek

                ***

Dünkü karıncalar fili eziyor

Yerde değil, sırtımızda geziyor

Doktor hastasına muska yazıyor

Oynanan oyunu bilmemiz gerek

                ***

Çalışıp didinen ebenle deden

Hep yoksul öldüler düşün ki neden?

Buna kader diyor binlerce beden

Cahilin aklını çelmemiz gerek

                ***

Ülkemiz geniştir, kaynağı zengin

Yaylası serindir, ovası engin

Refahta Avrupa olmalı dengin

Ulusça beraber gülmemiz gerek

                ***

Doğacak çocuklar borçlu dışarı

Bunu saydı yönetenler başarı

Elin oğlu bala banar kaşarı

Ekmeği de eşit bölmemiz gerek

                ***

Aydınlı ne çıkar kuru çeneden

Eline ne geçti bunca seneden

Halkı soyan kan emici keneden

Kurtulmamız ya da ölmemiz gerek