“Yıllardır haksız yere idamlar yapılıyor"

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş Muhammed Mursi’nin ölümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“Yıllardır haksız yere idamlar yapılıyor"

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş Muhammed Mursi’nin ölümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:27
“Yıllardır haksız yere idamlar yapılıyor"

Sert açıklamlarda bulunan Taş, “Muhammed Mursi’nin iktidara gelmesinden sonra, Mısır’ı yeniden dizayn etmek, kendileri için tehlikesiz, yönlendirilebilir ve yönetilebilir bir ülke konumuna getirebilmek amacıyla Abdülfettah es-Sisi vasıtasıyla Mursi’ye darbe yaptıran Siyonist mihraklar öncülüğündeki küresel güçler ne yazık ki Mısır halkının çıkarları yerine dış güçlerin çıkarlarını önceleyen ve Siyonist politikalara angaje olmayı yeğleyen koltuk sevdalısı darbeci Abdulfettah es-Sisi vasıtasıyla amacına ulaşmış oldu.

Oded Yinon’un ‘İsrail İçin Strateji’planında görüleceği üzere, Mısır’ı farklı coğrafî bölgelere ayırmak, Müslüman-Hristiyan Kıpti ayrışmasını tetiklemek, Sina üzerinde yeniden denetim kurmak ve Mısır’ı Nil Nehri’ne yani 1967’deki altı gün savaşı öncesi sınırlara itmek amacını güden Siyonist güçler bu amaçları için bir engel olarak gördükleri Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi iktidardan uzaklaştırmayı bir zaruret olarak görmüşler ve hali hazırda Abdulfettah es-Sisi vasıtasıyla Mısır üzerindeki kontrollerini tahkim etmeye devam etmektedirler. Mısır’da dış mihrakların etkisi altındaki Sisi yönetimi de yıllardan beri pervasız bir şekilde insan hakları ihlallerine, haksız ve hukuksuz idamlara imza atmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)