YHKB Encümeni toplandı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, 2019 Ocak ayı Encümen ve Meclis toplantısı Çorum’da yapıldı.

YHKB Encümeni toplandı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, 2019 Ocak ayı Encümen ve Meclis toplantısı Çorum’da yapıldı.

24 Ocak 2019 Perşembe 00:35
YHKB Encümeni toplandı

Çorum Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte YHKB Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Yücel Gümüş, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Kaya, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Salih Yıldırım, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi L. Daim Namlı, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve Birlik personelleri katıldı.

Amasya Valisi Birlik Başkanı Dr. Osman Varol’un açılış konuşması yapmasıyla başlayan toplantıda 2019 yılı Birlik Encümen Üyeleri seçimi gerçekleştirildi. 2018 yılına ait YHKB çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin Çoban üyelere ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Çoban, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi; “Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında; birlik tüzüğünün “Birliğin Amacı Madde 5- Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak, bölgede mevcut erozyonu giderici çalışmaları yapmak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.” doğrultusunda, Yeşilırmak Nehrinin kirliliğinin azaltılması, içme suyu kaynaklarının korunması ve Yeşilırmak Havzasında kırsal kesimin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını içeren, çevre konusunda ön fizibilite niteliği taşıyan bir projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programına sunulması,

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi, hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amacıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” projesi kapsamında çiftçilere yönelik eğitimlerin ardından 4 ilde eğitimlere katılan 450 kişiden mülakatların sonucunda seçilen 40 katılımcıya dağıtılacak olan hibe destekleri ile ilgili yapılan çalışmalar,

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan Sosyal ve Çevre Odaklı Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasına katkıda bulunulması gibi konuları kapsayan, 4 ilde uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevre Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin devam eden çalışmaları,

“Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nde yapılması planlanan küçük ölçekli alt yapı çalışmaları kapsamında da: Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması,

Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri,

Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan yapımı ve Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımına ait başlanan ihale çalışmaları”

Meclis toplantısından sonra YHKB Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi. Toplantı görüş alışverişi ve değerlendirilmelerle devam etti.

(Haber Merkezi)