Yerli ve milli üretime 5 milyona kadar destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretecek KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar yüzde 70’i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlayacak.

Yerli ve milli üretime 5 milyona kadar destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretecek KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar yüzde 70’i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlayacak.

24 Şubat 2018 Cumartesi 01:35
Yerli ve milli üretime 5 milyona kadar destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile Çorum TSO’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hasan Yıldız’ın katılımıyla düzenlenen Stratejik Ürün Destek Programı ve Teknoyatırım Destek Programı konulu bilgilendirme toplantısına çok sayıda KOBİ temsilcisi katıldı.

Toplantıda KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hasan Yıldız tarafından KOBİ temsilcilerine Stratejik Ürün Destek Programı ve Teknoyatırım Destek Programı hakkında sunum yapılarak bilgi verildi. Son dönemde KOSGEB’de iki yeni destek modelinin çalışıldığını, bu destek modellerini anlatmak üzere geldiğini belirten Yıldız, ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesinin katma değerli üretimin eksik olduğunu ya da dışa bağımlılığımızın çok fazla olduğunu dile getirdi.

Hasan Yıldız toplantıda “KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım)” ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla oluşturulan “Stratejik Ürün Destek Programı” hakkında ayrıntılı bilgiler sundu.

“Teknoyatırım Destek programında amacın katma değerli ürünlere geçmek, ürün yapımızı değiştirmektir. Stratejik Ürün Destek programında ise amacımız yurt dışına bağımlığı ve ithalatı azaltmaktır” diye konuşan KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hasan Yıldız sunumunda şunları söyledi:

“KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon TL’ye kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70'i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak.

“CARİ AÇIK AZALMALI”

Cari açığı azaltmak ülkenin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli hedeflerden biridir. Cari işlemler dengesi incelendiğinde ise karşımıza ara malı ithalatı sorunu çıkmaktadır. Kullanılan girdilerin yurt içindeki üretici firmalardan tedarik edilerek karşılanması, yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını sağlayacağı gibi, işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına da katkıda bulunacak.

Girdilerin yurt dışından tedarik edilerek üretim yapılması durumunda ise elde edilecek katma değer yurt dışına çıkacak. Bu durum, dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler dengesine olumsuz yansıyacağı gibi, gerek tüketim malı gerekse de ara malı üreten firmaların rekabet gücünü zayıflatacaktır. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” hedefine ulaşmak için ara malı ithalatı sorununun çözülmesi önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunacak yerli ve milli üretimin desteklenmesi yoluyla; ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi oranının artırılması ve yerli imalat sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla “Stratejik Ürün Destek Programı” hazırlandı.

CARİ AÇIĞA “YERLİ VE MİLLİ” ÖNLEMLER

Destek programıyla birlikte ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yenileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün olacak. Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sağlanacak. KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması kolaylaşacak. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilecek, ithal bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretiminin desteklenmesi ile ithalatın ve carı açığın azaltılması hedefleniyor.

Öte yandan yurt içi üretimde yerli ara malı kullanımı sağlanarak yerli imalat sanayinin altyapısının geliştirilmiş olacak. KOBİ'lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması sağlanacak. Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlar desteklenecek. Carı açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenerek, bu ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlayabilecek işletmeler bu destekten faydalanabilecek.

“HİBENİN % 70’İ GERİ ÖDEMESİZ”

Sağlanacak destekler, makine-teçhizat, yazılım giderleri, personel gideri, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği ve hizmet alımı destekleri şeklinde olacak. Destek oranları % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli oranı uygulanarak, destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilecek, işletmeler desteklenmesi ön görülen tutarın %25'i kadar erken ödeme alabilecekler. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de %100 oranında desteklenecek.

ÜST LİMİT 5 MİLYON

Program kapsamında proje başvurulan dönemsel olarak alınacak. Proje süresi en çok 38 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilecek. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 Milyon TL olarak belirlendi. Başkanlık; kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilecek”

Toplantı soru-cevap bölümüyle son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 24.02.2018 01:53