“Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır"

Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, açıklanan yargı reformu ile zabıt kâtiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılacağını ifade ederek, bu durumu üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

“Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır"

Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, açıklanan yargı reformu ile zabıt kâtiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılacağını ifade ederek, bu durumu üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

11 Haziran 2019 Salı 21:30
“Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır"

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Çorum Şubesi üyeleri, Adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, “30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan yargı reformu stratejisi taslağında Adalet Bakanlığı’nda zabıt kâtibi arkadaşlarımızın kurum içi görevde terfi yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılması öngörülmüştür. Yerine ise, yazı işleri müdürlüğünün kariyer meslek olarak yapılandırılması, yazı işleri müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış olanların en başta sınavla girilebilen bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir. Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin göz ardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların imtihana tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü tayini, tecrübe eksikliği yüzünden aksamalara sebep olacak ve personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır" dedi.

Açıklanan yargı reformu stratejisi paketinin birçok açıdan yenilik getirdiğini ifade eden Cengiz, “Hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformu stratejisine çalınan kara bir lekedir. Yargı reformu paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığımız ile birlikte baroların ortak bir çalışma yürüttüğü kamuoyuna yansıyan açıklamalarla netlik kazanmıştır. Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez. Çalışanların görüşünün alınmadığı bir yargı reformu paketi eksik ve sakattır" diye konuştu.

Barolar Birliği başkanının, yazı işleri müdürlerinin görevlerinden bihaber olduğunu dile getiren Büro Memur-Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, “Dosyaların duruşmaya eksik çıkmasının sebebi yazı işleri müdürleri midir? Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu adalet çalışanlarından özür dilemeye davet ediyorum. Barolar Birliği başkanının, hukuk mezunu olan avukatların adliyelere yazı işleri müdürü olarak atanması için göstereceği çabayı, avukatların maaş, özlük ve mesleki eğitimleri için harcarsa hem Barolar Birliğinin müktesabatına uygun hareket etmiş olur, hem de kendi meslektaşlarına karşı samimi olduğunu göstermiş olur" şeklinde konuştu. (Yusuf ÇINAR)