“Ücret artırımı enflasyonu tetiklemez”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı Bakanlar Kurulu’nun Nisan ayına kadar bazı ürünlerde ÖTV’nin sıfırlanması kararını olumlu bulduklarını ifade etti. Beyaz eşya ve mobilyada özel tüketim vergisinin belli bir oranda kaldırılması iktisadi olarak; arzın fazlalığı, talebin ise arz karşısında yeterli olmaması anlamına geldiğini anlatan Saatcı, arz ve talebin dengelendiği yerde devletin kendi alacağı olan ÖTV’den vazgeçerek aslında reel sektörü desteklediğini ifade etti.

“Ücret artırımı enflasyonu tetiklemez”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı Bakanlar Kurulu’nun Nisan ayına kadar bazı ürünlerde ÖTV’nin sıfırlanması kararını olumlu bulduklarını ifade etti. Beyaz eşya ve mobilyada özel tüketim vergisinin belli bir oranda kaldırılması iktisadi olarak; arzın fazlalığı, talebin ise arz karşısında yeterli olmaması anlamına geldiğini anlatan Saatcı, arz ve talebin dengelendiği yerde devletin kendi alacağı olan ÖTV’den vazgeçerek aslında reel sektörü desteklediğini ifade etti.

06 Şubat 2017 Pazartesi 19:47
“Ücret artırımı enflasyonu tetiklemez”

Talebin artması için orta ve düşük gelirli vatandaşların, gelirlerinin yükseltilmesi ve dolayısıyla bu sınıftaki insanların alım gücünün arttırılması gerektiğini belirten Saatcı, bu sayede ticarette bir canlanma olacağını, bu canlanmanın diğer sektörlere de yansıyacağını dile getirdi. Memur-Sen olarak bunun zıddı bir yapının olumsuz olduğunu düşündüklerini vurgulayan Saatcı, “Yapılması gereken, enflasyon ve fiyat artışları karşısında ve kur baskısı noktasında gelir seviyesi azalan kesimlerin, gelirlerini artırıcı tedbirlerle piyasayı canlandırmanın yolunu açmaktır. Söylendiği gibi, ücretlerin artırılması enflasyonu tetiklemez. Enflasyon tek başına ücretlerin artışından kaynaklanan bir sonuç değildir. Arz ve talebin birlikte oluşabilmesi için; terazinin iki kefesi gibi, talep noktasında olan toplumun her kesiminin alım gücünü arttırmak ve bu doğrultuda, talep karşısında da üretimin artırılmasını sağlamak gerekir. Bu hem istihdamı, hem piyasayı, hem reel sektörü, hem de küçük esnaf ile dar gelirlileri aynı anda desteklemek anlamına gelir.”

Konutlardan alınan KDV’lerin düşürülmesinin de olumlu olduğunu söyleyen Saatcı, “Sabit gelirliler, elde edecekleri gelirin büyük bir kısmını cari hayat içerisinde iç piyasada kullanacaktır. Bu açıdan da, geniş kesimlerin desteklenmesi, bu desteklenme süresinin üç ayla sınırlı tutulmayıp bir yıla yayılması gerekmektedir.  Sonuç olarak, sabit gelirlilerin uğramış olduğu kayıpların telafisi tüm toplum kesimlerinin faydalanması açısından daha verimli olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)