Turizmde okul-sektör işbirliği

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Okul-Sektör İşbirliği Toplantısı” düzenlendi.

Güncel 12.04.2018, 00:35
653
Turizmde okul-sektör işbirliği

Okulun Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, SGK İl Müdürü Duran Cesur, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, okul müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elvan Güneş toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Hayata Bir Adım Önde Başlamak İçin Meslek Lisesi’ni Seçin” sloganıyla hareket eden okullarının turizm sektöründe önemli bir yer edinmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Sektörle işbirliği yapmak, kaynaşmak, programların uygunluğunu birarada konuşularak tartışılması, okulun tanıtılması, sektörle birlikte geleceğe yön vermek, ihtiyaçları tespit etmek amacıyla bu toplantının düzenlendiğini söyleyen Elvan Güneş, “İlimizde son yıllarda yiyecek, içecek ve konaklama alanlarında büyük gelişmeler gerçekleşmektedir. İhtiyaç duyulan teknik eleman yetiştirilmesinde meslek liseleri önemlidir” dedi.

“KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ”

Ülkede ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamanın sahip olunan genç nüfusu küresel rekabette avantaja çevirerek ekonominin itici gücü yapmanın yolunun nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçtiğini belirten Okul Müdürü Elvan Güneş, “İlimizin turizm ve her alanda gelişmesinde, kalkınmasında ve zenginleşmesinde, işsizliğin önlenmesinde, sosyal barışın sağlanmasında, küresel ölçekte rekabette mal ve hizmet üreten sektörlerin çok büyük katkıları bulunmaktadır. Çorum’da son yıllarda yiyecek içecek ve konaklama alanında büyük gelişmeler yaşanmasıyla birlikte işletmelerin hızla çoğaldığını görmekteyiz. Açılan işletmelerin içinde bulunan yüz binlerce liralık makinelerin, kullanılan araç ve gereçlerin işini bilen ve bunları doğru kullanacak kişilere emanet edilmesi gerekmektedir.

Yatırım yapmak ne kadar önemliyse, bunları kullanmanın ve uzun ömürlü olmalarını sağlamanın da o kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. İşletmelerin kalitesini, yapılan yatırımlar ve kapısına asılan yıldızlarla birlikte, burada çalışan personel belirlemektedir. Okulumuzda da ihtiyaç duyulan kalifiye personeli yetiştirmek için çalışıyoruz. Teorik ve pratik eğitime tabi tuttuğumuz öğrencilerimizin almış oldukları bu eğitimler sayesinde il dışında veya il içindeki işletmelerde kazandıkları tecrübeleri ve yenilikleri diğer işletmelere aktarma imkânı bulabilmektedirler. Böylece kendilerine duydukları öz güvenleri de artmaktadır” şeklinde konuştu.

Elvan Güneş, 2013 yılında işletmelerde beceri eğitimine gönderilen öğrenci sayısının yüzde 5 olduğunu, gelinen noktada bu oranın yüzde 45’lere yükseldiğini, okulun uygulama otelinde konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu eleman sıkıntısını çözmek için çalıştıklarını, otelde aynı anda 73 kişinin konaklayabildiğini, 2017 yılında 10 bin 500 kişiyi ağırladıklarını, yıllık 540 öğrencinin otelde hem eğitim gördüğünü hem de çalıştığını, okul olarak teknoloji ve yenilikleri sürekli takip ettiklerini, eksiklerini ortadan kaldırmak için işgücü piyasası aktörlerinin vereceği katkıya önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Program kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Hülya Hallı, okul olarak eğitim verdikleri alan ve dalların yaparken; Okul Müdür Yardımcısı Bilgin Bilge ise işletmelerde mesleki eğitim sürecine değinerek öğrencilerin staj gördüğü işletmelerde yaşadığı sıkıntıları anlattı.

2018 yılı için işletmelerin okullarından 450 öğrenci talebinde bulunulduğunu, sektörün öğrencilere talebinin her geçen gün arttığını ve turizm sektöründe istihdamın önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini belirten Bilge, işletmelerin öğrencileri ucuz işgücü olarak görmemesi, adaptasyon ve rotasyon dönemlerini gözardı etmemeleri, öğrencinin eğitim aldığı alan dışında çalıştırılmaması gerektiğini de dile getirdi.

“SEKTÖR ARA ELAMAN İHTİYACINI KARŞILIYOR”

Eğitimde hızlı bir değişim yaşandığını söyleyen Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ise meslek liselerin amacının öğrencileri ileride yapacakları mesleğe hazırlamak olduğunu kaydetti. Kır, “Gelecekte belki hiç bilmediğimiz mesleklerle karşılaşacağız. Ancak okulumuzun yiyecek-içecek, konaklama alanları hizmete dayanan hiçbir zaman değişmeyen mesleklerdir. Öğrencilerimizin burada, sadece mesleklerini icra ederken ihtiyaç duyacakları teknik bilgileri değil, sektörün aradığı nitelikleri taşıyan, kişisel gelişimlerinin de sağlandığı yerler olarak görüyor. Bu okulumuz sektörün sürekli dert yandığı ara eleman ihtiyacını karşılıyor. Bundan sonra da bu okuldan yetişenler sektörde görev almaya devam edecek. Ben bu eğitimi sağlayan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarışmada başarılı olan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TALEPLERİNİ ANLATTI

Programda okulun misyon, vizyon ve hedeflerinin anlatıldığı sunumlardan sonra sektör temsilcileri de birer konuşma yaparak daha kaliteli ara eleman yetiştirmenin önemini anlattı. Bu kapsamda yiyecek içecek sektörünü temsilen Ömer Karslıoğlu; konaklama sektörünü temsilen ise Serdar Güccan, sektörün okuldan ve öğrencilerden beklentilerini açıkladılar.

“STAJYER ÖĞRENCİ 1-2 AYDA KENDİNİ USTA GİBİ GÖRÜYOR”

Türkiye’nin tarihi ve doğal kaynaklarının zenginliğinin, iklim avantajlarının sayesinde turizmde önemli bir ülke olduğumuz hatırlatarak bilinçli turizmciler ve tüketiciler yetiştirerek uzun vadede bacasın sanayinin devamını sağlamanın en temel amaçlarından biri olduğunu söyleyen Hasan Zahir Et Lokantası sahibi Ömer Karslıoğlu, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemine değindi.

İşletmelerin en büyük sıkıntısının ara elaman ihtiyacı olduğunu, bu nedenle mesleki eğitimin hizmet sektörü için büyük önem taşıdığını, staja gelen öğrencilerin 1-2 ay dolmadan kendini usta görmeye başladığını ve bu sektörde öğrencinin sonu olmadığını bildiren Karslıoğlu, “Bu sektörde öğrenmenin sonu yoktur. Her zaman kendini geliştirmek zorundasın. Öğrenciler bu sektörde başarılı olmak için merdivenin en aşağısından başlayarak yukarıya doğru ağır ağır çıkması gerekiyor. Stajlar daha ciddi olmalı, öğrenci severek çalışmalı, yerini beğenmediği zaman hemen değiştirelim yada okula dönelim moduna girmemelidir. Okulda pratik dersler artırılmalıdır. Eğer turizm sektöründe en alt kademeden en üst düzeye kadar yer alacak tüm çalışanları güleryüzlü, işini iyi bilen, insana saygılı ve detayları doğru kullanabilen bireyeler olarak yetiştirebilirsek o zaman verilen eğitim karşılığını bulur. Bu amaçla okul idaresi alanında uzman kişileri öğrencilere rol model olması ve doğru kararlar almalarını sağlamak için derslere davet edip, görüş alışverişinde bulunurlarsa büyük katkı ve fayda sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

“SEKTÖRÜN TALEPLERİNE GÖRE EĞİTİM VERİLMELİ”

Kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu dile getirerek konaklama sektörü adına konuşan Serdar Güccan ise eğitimde sektörlerin de taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Toplantının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek mesleki eğitim veren okulların amacının verimliliği artırmak olduğunu dile getiren Güccan, eğitim içeriği, beceri eğitimi, eğitim politikası, mesleki değerler başlıkları altında sektörün taleplerini anlattı.

Eğitimlerde pratiğe dayalı uygulamalı eğitimin artması, yabancı dilde pratik uygulamaya daha fazla önem verilmesi ve okul - sektör işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak beceri eğitimlerinin süresinin uzaması, öğrencilerin beceri eğitimine yollanmadan okulda oryantasyon eğitimine tabi tutulması, eğitim müfredatında sektörlerin taleplerinin değerlendirilerek beceri geliştirici politikaların seçilmesi ve uzmanlaşmaya dayalı eğitim verilmesi gerektiğini ifade eden Güccan, eğitim sürelerinin turizm sezonuna uydurulması, öğrencilere mesleğin sevdirilerek güçlüklerinin öğretilmesi, mesleki eğitimde araç, gereç ve malzemelerin güncellenmesi, uygulamayı iyi bilen ve sektörel gelişmeyi takip edecek düzeyde uygulamalı eğitimin içinden gelmiş öğretim elemanı sıkıntısının giderilmesi gerektiğini de anlattı.

Günümüz koşullarında turizm sektöründe çalışabilmek için en az 2 yabancı dil bilgisi gerektiğini, öğrencilerin bu konuda ders sayısının çoğaltılması gerektiğini de belirten Güccan, “Tüm bu problemlerin çözümünde sektör olarak bizlere düşen, eğitim veren okul ve kurumlarımızı sorunlarıyla baş başa bırakmayıp, yanlarında olarak mesleki eğitime maddi manevi her türlü desteği ve katkıyı sağlamaktır. Bu tarz istişare platformları, sektör olarak beklentilerimizi ve problemlerimizi dile getirebildiğimiz naçizane ortamlar olmaktadır. Aynı zamanda okullarımızın da beklenti ve problemlerini böyle zeminlerde öğrenme fırsatı bulabilmekteyiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
az bulutlu
banner303
Namaz Vakti 11 Temmuz 2020
İmsak 03:17
Güneş 05:12
Öğle 12:51
İkindi 16:48
Akşam 20:19
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 35 51
8. Valencia 35 50
9. Granada 35 50
10. Athletic Bilbao 35 48
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@