“Tüm iş dünyasıyla işbirliğine hazırız”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “İş Yerinde Eğitim” modelinin hayata geçirilmesi maksadıyla akademisyenler ve Çorum iş dünyasının temsilcileriyle toplantılarını sürdürüyor.

“Tüm iş dünyasıyla işbirliğine hazırız”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “İş Yerinde Eğitim” modelinin hayata geçirilmesi maksadıyla akademisyenler ve Çorum iş dünyasının temsilcileriyle toplantılarını sürdürüyor.

21 Kasım 2017 Salı 22:18
“Tüm iş dünyasıyla işbirliğine hazırız”

Rektör Alkan bu kapsamda ilk olarak Rektör Yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı, MYO Müdürleri ve ilgili tüm birim sorumlularıyla bir araya geldi. Toplantıda Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İş Yerinde Eğitim” konusunda bir sunum gerçekleştirerek uygulanan mevcut sistemler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Bu toplantının hemen ardından ise konunun birinci derecedeki muhatabı olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Ticaret Borsası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Çorum Şubesi, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Çorum Şubesi, Çorum Organize Sanayi İş Adamları Derneği, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası, Sungurlu Ticaret Borsası, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları’nın da katıldığı toplantıda “İş Yerinde Eğitim” konusu iç ve dış paydaşlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alındı.

MYO’larda uygulanan 3+1 ile Mühendislik Fakültelerinde uygulanan 7+1 eğitim modelinden ve bu modelin işleyişinden bahseden Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Katma değeri yüksek, nitelikli ürünler üretilebilmesi için nitelikli yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Bu noktada stajlar, mesleki uygulamalar, uygulamalı dersler ve iş yeri uygulamaları büyük önem arz ediyor. Modelin işlemesinde iş yerinde olanlar kadar öğrencilerin danışmanı olan öğretim elemanlarına da büyük görev düşüyor.” dedi.

Sakarya Üniversitesi olarak MYO’lar için 3+1, Mühendislik Fakülteleri için de 7+1 modelini oluşturarak uygulamaya koyduklarını belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, gelinen noktada iç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği sayesinde örnek bir model sergileyerek hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Bu sistemin öğrencilere teknolojik gelişmeleri takip etmede kolaylık, teorik bilgileri uygulama becerisine dönüştürme, iş deneyimi kazandırma ve kolay iş bulma gibi avantajlar sağladığını dile getiren Sarıbıyık, üniversitelere de ortak Ar-Ge çalışmaları, iş dünyasıyla kaynaşma ve mezun öğrencilerin başarısıyla tercih edilen üniversiteler arasında yer alma gibi artılar sağladığını vurguladı.

Modeli iş dünyası açısından da değerlendiren Prof. Dr. Sarıbıyık, hızlı adaptasyon sağlama, daha kısa sürede nitelikli eleman yetiştirme, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun program bulma ve üniversitelerle işbirliği ve uyumlu öğrencileri tespit etme noktasında büyük avantaj sağlandığını sözlerine ekledi.

“3+1 MODELİNİ ANCAK İŞ DÜNYASININ DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİREBİLİRİZ”

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise üniversite-iş dünyası işbirliği konusunda pek çok adım attıklarını hatırlatarak, “İş Yerinde Eğitim” toplantısında ele alınan ve başlangıçta MYO’larda uygulanmaya başlanacak olan 3+1 eğitim modelinin önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Rektör Alkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, “Öğretmen yetiştiren programların geliştirilmesi ve meslek yüksekokullarının müfredatının yeni baştan gözden geçirilmesi yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar 2023 vizyonumuza ulaşabilmek için üniversitelerimizin daha farklı bakış açılarıyla sahip oldukları bilgi birikimini Ar-Ge yaparak yüksek katma değerli ürünlerin ortaya çıkarmasının yanında, alanında uzman ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine zemin oluşturacaktır.” diye konuştu.

Tüm iş dünyasıyla her türlü işbirliği ve ortak çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Rektör Alkan, 3+1 eğitim modelini ancak iş dünyasının desteğiyle uygulamaya alabileceklerini vurguladı.

Toplantıya katılan iş dünyasının temsilcileri de üniversite ile birlikte gerçekleşecek projenin son derece faydalı olabileceğini düşündüklerini belirterek, projeye imkânlar ölçüsünde destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

(Recep SERBES)