“Toplumun DNA’sıyla oynuyorlar”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Özgür Öztekin, AKP Hükûmeti’nin, ülkenin ve toplumun geleceği açısından son derece tehlikeli yasalar çıkardığını belirterek, “Türk milletinin genetiğini bozmaya çalışıyorlar, DNA’sıyla oynuyorlar.” dedi.

“Toplumun DNA’sıyla oynuyorlar”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Özgür Öztekin, AKP Hükûmeti’nin, ülkenin ve toplumun geleceği açısından son derece tehlikeli yasalar çıkardığını belirterek, “Türk milletinin genetiğini bozmaya çalışıyorlar, DNA’sıyla oynuyorlar.” dedi.

05 Ağustos 2014 Salı 22:37
“Toplumun DNA’sıyla oynuyorlar”
MHP İl Başkan Yardımcısı Av. Özgür Öztekin, dün parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’deki son günlerde yaşanan hukukî gelişmeleri değerlendirdi. Öztekin, “Miting meydanlarının siyasî illizyon sanatlarının nirvanasına çıkılarak kitlelerin efsunlanmaya çalışıldığı bu günlerde, bütün bu çabalar ve gayretler öyle ümit ediyorum milletin vicdanına ve sağduyusuna çarparak parçalanacak ve dağılacaktır.” dedi.

Çıkarılmak istenen yasalarla birlikte kişi hak ve hürriyetinin, özel hayatın gizliliği ilkelerinin de yok sayılacağını vurgulayan Öztekin, “Öncelikle her biri temel yasa niteliği arz eden ve insan hak ve özgürlüklerini direkt olarak ilgilendiren bu konuların kamuoyunda tartışılmadan, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ile görüşülmeden, hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerin görüşü alınmadan bağımsız bir yasa ile değil “Torba Yasalarla” âlelacele çıkarılması insanları tedirgin etmekte ve hukuka olan güveni azaltmaktadır.” diye konuştu.

MHP İl Başkan Yardımcısı Öztekin’in değindiği konulardan bazı satır başları şöyle:

“İnternet Yasası”
İnternet yasası ile idareye yargı kararına ihtiyaç duymadan doğrudan veya istek üzerine erişimi engelleme yetkisi verilmekte ve internet kullanıcılarının bütün trafik bilgilerinin istendiği anda idareye yani TİB’e teslim edilmesi sağlanmaktadır. Yani Yargı kararı olmadan internet kullanan herkesin hangi siteleri ve sayfaları ziyaret ettiği, bu sayfalarda ne kadar kaldığı, kimlerle temas halinde olduğu tespit edilebilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ülkede internete erişim imkânı bulunan hanelerin oranı yüzde 49.1. Yani her iki evden birinde internete erişim var. Yine TÜİK saptamaları, 16-74 yaş arasındaki nüfusun yüzde 49'unun internet kullandığını, her dört kullanıcıdan üçünün de internette "haber, gazete veya dergi" okuduğunu gösteriyor. Buradan hareketle 17-25 aralık yolsuzluk operasyonları sonrası bu düzenleme ile insanların internet ortamında haber alma özgürlükleri kısıtlanırken, internet kullanıcıları da tedirgin edilmiş oluyor.”

“Yeni MİT Yasası”
“Millî İstihbarat Teşkilatı bu yeni yasa ile kamu kurum, kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar ile birlikte Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda dahil olmak üzere tüm kurumlarda istediği bilgi, belge ve kayıtları alabilir. Bu kurumların alt yapılarından yararlanabileceği gibi bu alt yapılar ile irtibat kurabilecek ağlar oluşturabilir. Bunun anlamı; MİT’in bu ülkede yaşayan herkesin tüm bilgilerine sorgusuz sualsiz ulaşabilmesi demektir. Kişisel bilgilerin bu kadar keyfi alınabiliyor olması tehlikelidir. Ayrıca MİT’ e adli soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade tutanaklarını dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi alma yetkisi veriliyor. Bu yetki Ceza Muhakemesi Kanunu soruşturmanın gizliliğini düzenleyen 157. Maddesine aykırıdır. Asıl tehlikeli olan ve topluma dinlenme paranoyasını yaşatacak olan 3. maddenin g fıkrasındaki düzenlemedir. Bu fıkrada MİT'e; “telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilir” yetkisidir. Her ne kadar amaç dış istihbarat olarak belirtilse de dinlemenin genelliği düzenlemesi kabul edilemez.”

“İhsanoğlu’nun arkasındayız”
MHP’nin desteklediği Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztekin, “Miting meydanlarının siyasi illüzyon sanatlarının nirvanasına çıkılarak kitlelerin efsunlanmaya çalışıldığı bu günlerde, bütün bu çabalar ve gayretler öyle ümit ediyorum milletin vicdanına ve sağduyusuna çarparak parçalanacak ve dağılacaktır. Türk Devletinin DNA’sı ile oynandığı ve genetiğinin bozulmaya çalışıldığı bugünlerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi arifesinde bulunmamız nedeni ile ben de şahsım ve partim adına; hukuk için, birlik ve beraberlik için, sevgi ve kardeşlik için, kin ve nefret söylemleri ile bezenmiş ötekileştirme hamlelerine son vermek için ve erdemli ve alçakgönüllü bir kalite ve donanım için Ekmelettin İhsanoğlu diyorum.” şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: 05.08.2014 22:38