Tehlikeli işyerlerinin çalışanlarına “mesleki yeterlilik belgesi” şartı

AYSEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yarday Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 48 meslek grubunda, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi ve teknik liselerle meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden alınmış diplomaların dışında kalan tüm belgelerin, tebliğin yayım tarihinden 12 ay sonra geçersiz sayılacağını hatırlattı.

Tehlikeli işyerlerinin çalışanlarına “mesleki yeterlilik belgesi” şartı

AYSEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yarday Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 48 meslek grubunda, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi ve teknik liselerle meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden alınmış diplomaların dışında kalan tüm belgelerin, tebliğin yayım tarihinden 12 ay sonra geçersiz sayılacağını hatırlattı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 23:52
Tehlikeli işyerlerinin çalışanlarına “mesleki yeterlilik belgesi” şartı

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimleri ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

11 Mayıs 2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği hakkında bilgi veren AYSEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yarday Gül, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 48 meslek grubunda, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi ve teknik liselerle meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden alınmış diplomaların dışında kalan tüm belgelerin, tebliğin yayım tarihinden 12 ay sonra geçersiz sayılacağını bildirdi.

Geçersiz sayılacak bu belgeler, “kurs bitirme belgeleri, çıraklık, kalfalık belgeleri, Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerin tamamlanması sonucunda verilen belgeler” şeklinde sıralanıyor.

Yönetmelik değişikliğinde, “Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz." hükmünün yer aldığına dikkat çeken Yarday Gül, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“11 Mayıs 2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, bir takım yeni zorunluluklar getiriyor.

Bunların başında, 48 meslek dalında, halen kullanılmakta olan çalışanlarla ilgili bazı belgelerin, 12 ay sonunda geçersiz sayılması geliyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında bulunan mesleklerde, 3308 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiş ustalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren lise ve meslek yüksekokulu ilgili alan ve bölümlerindeki diplomalar haricinde belgesi olan kişileri çalıştıran işverenler, kanunda öngörülen idari para cezası yanında, olası bir iş kazası durumunda Ceza Kanunu’nda öngörülen cezai yaptırımlarla da karşılaşabilecektir.

11 Mayıs 2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete'de güncellenen yönetmelik, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslekleri kapsamamakta olup, belge zorunluluğu bulunmayan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için şartlar tanımlamaktadır.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.05.2017 00:08