Tarımsal ilaç ambalajları bertaraf edilecek

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ömer Çatalpelit, tarımsal üretimde bilinçsiz ve aşırı miktarda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların çevre ve insan sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkiler yarattığını belirterek, “İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmış olmasına rağmen, bilinçsiz üreticiler tarafından gübre ve ilaçlamadan sonra artan toz halindeki gübre ilaçların orijinal ambalajları dışında saklanması nedeni ile insan sağlığına zarar vermektedirler.” dedi.

Tarımsal ilaç ambalajları bertaraf edilecek

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ömer Çatalpelit, tarımsal üretimde bilinçsiz ve aşırı miktarda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların çevre ve insan sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkiler yarattığını belirterek, “İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmış olmasına rağmen, bilinçsiz üreticiler tarafından gübre ve ilaçlamadan sonra artan toz halindeki gübre ilaçların orijinal ambalajları dışında saklanması nedeni ile insan sağlığına zarar vermektedirler.” dedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:39
Tarımsal ilaç ambalajları bertaraf edilecek

İl Genel Meclisi’nin dünkü toplantısında “Tarımda kullanılan gübre-ilaç ambalajlarının toplanması ve bertarafı” ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin ne tür çalışmalar yaptığına dair Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında Komisyon Başkanı Ömer Çatalpelit tarafından Meclis üyelerine bilgi sunuldu.

Gübre ilaç ambalajlarının toplanması ve bertarafı ile ilgili, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından “Tarım ve Hayvancılık Kullanılan Zirai ve Veteriner İlaç Atık Ambalajlarının Toplanması ve Bertarafı” (TAGİAB) projesi hazırlanarak Avrupa Birliği ENI Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği programına 31 Mayıs 2017 tarihinde sunulduğunu bildiren Çatalpelit şu bilgileri aktardı:

“Sunulan proje ENI Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından değerlendirme aşamasındadır. Projenin kabul edilmesi durumunda Şubat 2018’de yürütülmesine başlanacaktır. Toplam proje bütçesi 926.882,60 EUR. Birliğe düşen pay 399.918,30 EUR, bunun 31 993,47 EUR eş-finansmandır. Proje süresi Şubat 2018- Temmuz 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 30 aydır.

Bu proje ile kırsal alanda yaşayan zirai faaliyette bulunan köy nüfusunun kullandıkları ilaçların (herbisit, fungisit, insektisit vb.) ve gübrelerin (azot, fosfor, potasyum vb.) ambalajlarının toprağa, yüzey suyuna ve yer altı suyuna olan zararlarına yönelik eğitimlerin verilmesi, bu yolla doğaya gelişi güzel atılmış bitkisel ve hayvansal ilaç kutularının ambalajlarının toplanmasını sağlamak, lisanslı tesislerde bertarafını sağlayarak yaşanabilir bir çevre için zirai faaliyeti sürdürülebilir toprakların ve içilebilir suların gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.

Projenin uygulanacağı pilot köyler: Merkez Köprüalan, Celilkırı, Deliler, Ömerbey ve Altınbaş köyleridir.”

Daha sonra kürsüye gelen Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Genel Sekreteri Yasemin Çoban ise Birliğin çalışmaları ve söz konusu projenin detayları hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi. (Recep SERBES)