“Tarım arazileri her geçen gün azalıyor”

Ziraat Mühendisleri Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, Çorum’da tarım arazisi alanının son 10 yılda 603 bin hektardan 553 bin hektara düştüğünü belirterek, bunda hobi bahçelerinin payının büyük olduğunu söyledi.

“Tarım arazileri her geçen gün azalıyor”

Ziraat Mühendisleri Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, Çorum’da tarım arazisi alanının son 10 yılda 603 bin hektardan 553 bin hektara düştüğünü belirterek, bunda hobi bahçelerinin payının büyük olduğunu söyledi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 01:09
“Tarım arazileri her geçen gün azalıyor”

Herhangi bir önlem alınmaması halinde şehre yakın alanların tamamının hobi bahçelerine dönüşeceğini kaydeden Gül, “Kırsal alandan şehre göçle birlikte yaşamsal kültür olarak karşımıza çıkan "Hobi Bahçeleri" önlenemez bir sorun olmaya başladı. Birilerinin rant kapısı haline de gelmesi bir yana tarım alanlarının amaç dışına çıkarılarak, hoyratça betonlaşması ise meselenin esası. Bir de üstüne o çirkin görüntü artık çekilemez bir hal aldı” dedi.

Mücavir alan içinde Belediye Başkanlığı’nın bunun dışındaki alanlarda ise İl Özel İdaresi’nin yetkili olduğunu söyleyen Gül, açıklamasında şunları dile getirdi:

“İl Özel İdaresi’nin görevlerini belirleyen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. Maddesinde, ‘Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir’ denilmektedir.

Şimdi soruyorum; İl Özel İdaresi’nin görevi içinde yer alan ve bu maddede yazılı olan ‘ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması’ hükümlerini sizce İl Özel İdaresi yerine getirmiş oluyor mu? Getiriyor ise peki bu görüntü ne? Hobi bahçeleri yaşamsal kültür bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın karşılanması gerekli mi? Kocaman bir evet. Öyleyse bu bir ihtiyaç ise buna neden çözüm üretilmez ve bu çözüm halka sunulmaz. Hem çözüm üretip sunmayarak hem de toprağı korumak çevre düzenini planlamak ve iskan sağlamak görevlerini yerine getirmek İl Özel İdaresi’nin görevi. Görevi ise gecekondu görünümlü sözde hobi bahçelerinin oluşturulmasına ve oluşturulanlara neden müdahale edilmez?

Bu gecekondu görünümlü hobi bahçelerinin oluşturulması için kanunların arkasından dolanıldığı görülmüyor mu? İleriki yıllarda bunun hukuksal boyutunu düşünebiliyor musunuz? Birbirine küs komşuların oluşabileceğini hiç düşündünüz mü? Bakın sadece ilimizde tarım arazisi, son 10 yılda, 603 bin hektardan 553 bin hektara düştü. Yazık değil mi bu toprağa, yazık değil mi bu millete?

Gecekondu görünümlü hobi bahçesi mücavir alan içinde yer alıp belediye görev alanında var mı bilmiyorum. Var ise aynı sözlerim tabii ki Belediye Başkanlığını da.

Bu konu için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği; oluşturulan Toprak Kurulu’na ve bu kurul kararını uygulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iş düşmüyor mu? Evet düşüyor. Fakat imar ve yapı ruhsat görevi Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi’nin. Bu kurumlar görev yapmaz ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yapabileceği hiç bir şey yok. Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdarenin görevi asil görev iken Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görevi tali görev. Bu kurumlar görev yapar ise Toprak Kurulu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevini yapabilir.

Diyorum ki tarım arazilerinin yani toprağın amaç dışı kullanımını önlemek, halkımızın yaşamsal kültür ihtiyacı olan hobi bahçelerini daha sağlıklı ve düzgün bir şekilde karşılamak, bu gecekondu ve çirkin görünümlü hobi bahçelerinden kurtulmak için kimlerin yetkisi ve görevi var ise çözüm üretmeye ve ilgilileri göreve davet ediyorum.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.05.2017 01:10