“Tam gün yasası yürürlükte”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, yürürlüğe giren Tam Gün yasasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Kamuoyunda Tam Gün yasası olarak bilinen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

“Tam gün yasası yürürlükte”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, yürürlüğe giren Tam Gün yasasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Kamuoyunda Tam Gün yasası olarak bilinen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

20 Ocak 2014 Pazartesi 22:24
“Tam gün yasası yürürlükte”
Kurumda tam gün olarak çalışma düşüncelerinin devam ettiğini belirten Saatcı, Tam Gün Yasası'na göre, Tıp Fakültesi ve Diş He¬kimliği Fakültelerinde görev ya¬pan doçent ve profesörler, saat 17.00’dan sonra kendi kurumla¬rında veya özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalı¬şabileceklerini ifade etti. Özelde çalışacak hoca sayısının kurumdaki toplam sayının % 5’inden fazla olamayacağını kaydeden Saatcı, şu bilgileri verdi:
“Kendi kurumunda çalışacak ho¬caların döner sermayesi artırılır¬ken, üniversite dışında çalışacak hocaların gelirlerinin %50”si kendisine, % 50’si üniversiteye verilecek. Bunun yanı sıra serbest çalışan profesör ve doçentlerin üniversitelerde belli şartlarda ve %5 oranı ile sınırlı olarak sözleş¬meli öğretim üyesi olarak çalıştırılması öngörülmektedir. Ayrıca, yine yapılan bir değişiklikle, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi kapsamında üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerde çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan profesör ve doçent unvanını haiz bulunanlar ile eğitim görevlilerinin, her bir branş itibarıyla sayılarının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri döner sermaye hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilmesi yetkisi Bakanlar Kurulu’na verildi. Yine yasaya göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde Profesör, Doçent ve eğitim görev¬lilerinin mesai dışı yapacakları çalışmada, ek ödemeleri artırımlı ödenecek. Sağlık-Sen olarak, ku-rumda tam gün olarak çalışma düşüncemizi koruduğumuzu ifade ediyoruz.” (ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 20.01.2014 22:25