Su Yönetim Kurulu toplandı

Çorum'un 2017 yılı Mayıs ayı "İl Su Yönetimi" Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Valilik’teki toplantıya; DSİ 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Sezai Kavurmacı, DSİ 54. Şube Çorum Müdürü Murat Şerbetci, Özel İdare İl Sekreteri Recep Çıplak, DSİ 5. Bölge Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürleri ve ilgili kurul üyeleri katıldı.

Su Yönetim Kurulu toplandı

Çorum'un 2017 yılı Mayıs ayı "İl Su Yönetimi" Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Valilik’teki toplantıya; DSİ 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Sezai Kavurmacı, DSİ 54. Şube Çorum Müdürü Murat Şerbetci, Özel İdare İl Sekreteri Recep Çıplak, DSİ 5. Bölge Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürleri ve ilgili kurul üyeleri katıldı.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 00:19
Su Yönetim Kurulu toplandı

DSİ V. Bölge Müdür Yardımcısı Kavurmacı “Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Çorum İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısının amacının, “Avrupa Birliği yatay ve çerçeve çevre müktesebatını kabul etmesi, stratejik Çevre Değerlendirmenin kabul edilerek ilerleme sağlanması ve uyumlaştırılması, nehir, havza yönetim planlarının hazırlanması, Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, doğa koruma, atık ve geri kalan sektörler ayrıca denetimi esas olacak koordinasyonu idari yapıyı sağlamaktır” diye konuştu.

Sunum eşliğinde bir konuşma yapan DSİ 54.Şube Müdürü Şerbetci ise “Kızılırmak-Yeşilırmak Havza Koruma Eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi maksadıyla, Havza yönetim heyetlerinin kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesi alakalı gerekli usul ve esasları belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca Havza taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimini, görüşlerinin alınması ve aktif katılımının sağlamaktır” dedi.

Toplantı sonunda 2017 yılında içerisinde üçüncü "İl Su Yönetimi" Koordinasyon Kurulu toplantısının yapılması kararlaştırıldı.

(Haber Merkezi)