Samsun aldı başını gitti!

Samsun, nüfusuyla, kentsel kurumlarıyla, ekonomisiyle Karadeniz’in büyük kentidir. Ticari, sosyal, kültürel bakımdan bölgesel çekim merkezidir. Çorum ise, yüzü daha çok Ankara’ya dönük olsa da, Samsun’un “bölgesel merkez” kimliğini öteden beri benimser. Samsun’la uyum içindedir, bir başka deyişle “barışıktır”.

Samsun aldı başını gitti!

Samsun, nüfusuyla, kentsel kurumlarıyla, ekonomisiyle Karadeniz’in büyük kentidir. Ticari, sosyal, kültürel bakımdan bölgesel çekim merkezidir. Çorum ise, yüzü daha çok Ankara’ya dönük olsa da, Samsun’un “bölgesel merkez” kimliğini öteden beri benimser. Samsun’la uyum içindedir, bir başka deyişle “barışıktır”.

08 Şubat 2017 Çarşamba 01:30
Samsun aldı başını gitti!

Şurası da bir gerçektir ki, Çorum, girişimci ruhu ve insanlarının özverisi sayesinde, özel sektör eliyle sanayileşme adımlarını Samsun’dan önce atmış ve “Anadolu Kaplanları” arasına adını yazdırabilmiştir. Hatta Özal döneminde gündeme gelen “Karadeniz Ekonomik İşbirliği” projesi çerçevesinde, Çorum üretim üssü, Samsun ihracat kapısı şeklinde bir rol paylaşımı da düşünülmüştür.

O günlerden bu yana, Çorum kentsel büyümesini düzenli biçimde sürdürdü ve ağırlıklı olarak ilçelerinden ve kendi kırsalından göç almak suretiyle bugün 260 bin rakamına ulaştı. Ama, sanayileşme hamlesini aynı şekilde sürdüremedi. Üç-beş esnafın bir araya gelip fabrika kurmasıyla “Sanayileşmede Çorum Modeli”ni Türkiye’ye armağan eden Çorumlular, üç-beş fabrikayı bir araya getirip büyük sanayi kuruluşlarına dönüştürmeyi başaramadılar.

Hep belirttiğimiz gibi, 1990’lı yıllardan başlayarak, Çorum’un önüne engeller çıkarıldı, sanayileşme hızı kesildi. Ekonomik büyümeyi hızlandıracak demiryolu, havayolu gibi altyapı yatırımları ihmal edildi. Üniversitenin kuruluşu haksız bir şekilde geciktirildi.

Elbette bu duraksama, kentin “nitelikli” büyümesi açısından da olumsuz etki yaptı. Ülke ekonomisindeki sıkıntılara paralel olarak, bugün de, ne yazık ki, kuleler temelinden çatırdıyor.

Samsun ise, “bölgesel merkez” kimliğinin avantajlarını çok doğru biçimde kullandı. Öncelikle, kentsel gelişimini mükemmel bir düzeyde sürdürdü. Sanayi açısından ise, belirli sektörlerde, örneğin medikal sektöründe süper bir seviye yakaladı. Ayrıca, Çorum’un yapamadığını yaptı; bölgenin “fuar merkezi” oldu.

“Çorum dostu” sanayici-işadamı Turan Özfurat’ın medikal sektörü ile ilgili ÇORUM HABER’e ulaştırdığı bilgiler karşısında, komşu kent Samsun’u yürekten alkışlıyoruz. Samsun’un son fuar etkinliği ise, “Ev’leniyoruz 2017”…Evliliğe hazırlanan gençler için “akla gelen her şey”…

SAMSUN, CERRAHİ ALET ÜRETİMİNDE DÜNYADA ÜÇ ÖNEMLİ MERKEZDEN BİRİ

Medikal sektörünün dünya ticaret hacmi 400 milyar dolar civarında. Bu pazarın yaklaşık yüzde 90’ı, 30 kadar uluslararası firma tarafından paylaşılıyor.

Türkiye’nin bu pazardaki payı her geçen gün göreceli olarak artmakla beraber, henüz yok denecek kadar az. İhracat, 650-750 milyon dolar civarında…

Ülkemiz, tıbbi cihaz sektöründe yüzde 90 oranında ithalata bağımlı durumda. Uluslararası firmalara ödenen para ise gayriresmi olarak yıllık 6 milyar doları buluyor.

Türkiye’de ise Samsun, medikal sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Cerrahi alet üretiminde

dünyada üç önemli merkezden biri olarak gösterilen Samsun, 70 ülkeye ihracat yapıyor.

Ancak, dünya pazarında daha fazla söz sahibi olabilmek, sektörün ileri gelen markalarıyla rekabet edebilmek için, sektöre devlet desteği gerekli görülüyor.

Samsun’da, yaklaşık 35 yıllık geçmişe sahip medikal sektöründe 45 üretici firma, üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor. Yurtiçi pazar payı ise son derece düşük kalıyor.

Sektörün sorunlarına sahip çıkılabilmesi için, 2011 yılında Samsun’da Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) kuruldu. Ayrıca, kümenin ortak bir markasının olması gerektiği düşünülerek Mediclust Samsun’un oluşturulmasına başlandı.

Samsun’da, sektörün istihdam miktarı şu anda 3 bin. Bu rakamın 10 yılda 30 bine, 20 yılda 100 bine çıkarılması hedefleniyor. Bafra Medikal İhtisas OSB ise, 2 bin dönüm alanı ve bin dönüm rezerv alanı ile dünyanın en büyük Organize Sanayi Bölgesi olmaya aday.

EVLENENLER İÇİN FUAR

“Samsun Ev’leniyoruz 2017” Fuarı, yarın, Tekkeköy’deki TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak. Fuarla ilgili bilgilendirme için de, bugün Serra Otel’de bir basın toplantısı düzenlendi.

9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, evlilik hazırlıklarını kapsayan, konut projeleri, mobilya, aksesuar, züccaciye, gelinlik, damlatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya ve ev elektroniği tanıtımları yapılacak. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)