Sağlıkçıların temel ilke ve amaçları ele alındı

Sağlık Hizmetleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlama ve Koordinasyon Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörlük binasında toplantı gerçekleştirdi.

Sağlıkçıların temel ilke ve amaçları ele alındı

Sağlık Hizmetleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlama ve Koordinasyon Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörlük binasında toplantı gerçekleştirdi.

27 Nisan 2017 Perşembe 20:07
Sağlıkçıların temel ilke ve amaçları ele alındı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam başkanlığında;  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış ve kurulda görevli üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Eylem planının temel ilke ve amaçlarını, hedeflerini, performans ölçülerini, izlenecek olan yöntemlerin uygulanması ve planlama sürecinin işleyişini yönlendirmek amacıyla birinci toplantıda alınan kararlar çerçevesinde kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

(Emre URAL)