“Sağlık kurumlarında hasta memnuniyeti artırılmalıdır”

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personeline yönelik “hasta hakları” konulu bir eğitim düzenlendi.

“Sağlık kurumlarında hasta memnuniyeti artırılmalıdır”

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personeline yönelik “hasta hakları” konulu bir eğitim düzenlendi.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 00:49
“Sağlık kurumlarında hasta memnuniyeti artırılmalıdır”

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitime İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Sağlık Müdür Yardrımcısı Dr. Funda Karan, Şube Müdürleri, sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli daha önce hasta hakları eğitimi almamış Hasta Hakları Birim sorumluları katıldı.

Eğitim öncesinde konuşan Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Çorum’da bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta memnuniyetinin artırılması, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesi adına hasta sorumluluklarının da belirlenerek hasta/çalışan memnuniyeti ile güvenliğini gözeten bir yaklaşım içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Hasta haklarının genel olarak hizmetten faydalanma, bilgilendirme ve bilgi isteme, sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme, mahremiyet, rıza, güvenli ortamda sağlık hizmeti alma, dini vecibelerini yerine getirebilme, saygınlık görme ve rahatlık, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma olduğunu söyleyen Öztürk, “Hastaların sorumlulukları ise; başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme, hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma, randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme, İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme, personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmadır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)