“Resmi ilan fiyat tarifesinin Ocak ayı başında yürürlüğe girmesini bekliyoruz”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Basın İlan Kurumu temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen tarafından, basına sağlanan iyileştirici önlemler ve yeni fiyat tarifesi ile ilgili Türkiye genelindeki 1.200 yerel gazete sahibine hitaben yazılan mektupta, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen üst düzey ziyaretler anlatıldı.

“Resmi ilan fiyat tarifesinin Ocak ayı başında yürürlüğe girmesini bekliyoruz”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Basın İlan Kurumu temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen tarafından, basına sağlanan iyileştirici önlemler ve yeni fiyat tarifesi ile ilgili Türkiye genelindeki 1.200 yerel gazete sahibine hitaben yazılan mektupta, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen üst düzey ziyaretler anlatıldı.

30 Kasım 2017 Perşembe 21:43
“Resmi ilan fiyat tarifesinin Ocak ayı başında yürürlüğe girmesini bekliyoruz”

Resmi ilan fiyat tarifesi artışı ve diğer sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılan açık mektubun binlerce yayın organında yer aldığı belirtilen mektupta, yeni düzenlemelerin gerçekleşmesini sağlayan BİK Yönetim Kurulu’na, BİK Genel Kurul Üyelerine, BİK Genel Müdürlüğü teknik heyetine ve tüm katkı sahiplerine teşekkür edildi.

BİK TEMSİLCİLERİNDEN ANADOLU GAZETE SAHİPLERİNE MEKTUP

Değerli meslektaşımız,

Sizler adına görev üstlendiğimiz, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak ve Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) temsilcisi Başkan Nazmi Bilgin ile Prodüktörlerin temsilcisi Şevket Karahan’ın da yoğun destekleriyle Ekim ve Kasım ayını yoğun bir gündemle geçirdik ve sektörümüz adına olumlu sonuçlar aldık.

Başta Basın İlan Kurumu resmi ilan fiyat tarifesi artışı olmak üzere mesleki sorunlarımızı çözümlemek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve sonuçlarını sizinle paylaşmak, önümüzdeki dönem için önerilerinizi almak istiyoruz.

Öncelikle, resmi ilan fiyat tarifesinin arttırılmasına ek olarak, yüksek tiraj kotasının düşürülmesi ile ilgili girişimlerimizin olumlu sonuçlandığını mutlulukla ifade etmek istiyoruz.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiğimiz girişim ve çabalarımız sonucu, Anadolu basınımız için resmi ilan fiyat tarifesinde yüzde 20 oranında artış yapılması kararı alındı. Aynı toplantımızda gazetelerin bayi satış zorunluluğunun yüzde 30’a düşürülmesini, abonelik kotasının ise yüzde 70’e çıkarılmasını sağladık.

Bununla birlikte, (aralarında sizlerin temsilcisi Mustafa Arslan’ın da yer aldığı) Yönetim Kurulu’nun, Kurumun 2018 yılı bütçesi, Resmi İlan Fiyat Tarifesinin belirlenmesi dahil olmak üzere çeşitli değişiklik teklifleri ele alındı. Teklifler komisyonların görüşleri alınmak suretiyle ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlandı.

Toplantımızda, meslektaşlarımıza yönelik bireysel yardımların artırılmasına ilişkin olumlu kararı aldık. Borç para miktarı, 4.200 TL’den 4.800 TL’ye yükseltildi.

Bilindiği gibi çalışamaz ve muhtaç durumdaki basın mensuplarına, BİK yönetim Kurulu kararıyla 4.000 TL’lık muhtaçlık yardımı yapılmaktaydı. Bu düzenleme genişletildi. Halen çalışmakta olan fakat deprem, sel, yangın gibi afetler sonucu muhtaç duruma düşen basın mensuplarına da 4.000 TL’lik muhtaçlık yardımının yapılabilmesinin önü açıldı.

İnternet alanında da düzenlemeye gidildi. Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmi ilanların Kurumun resmi ilan portalında görüntülenmesini sağlayan dijital pano uygulamasına, kendi internet sitesinde görünür şekilde yer veren ve bu uygulama üzerinden yaygın gazetelerde aylık 9.000’in, bölgesel ve yerel gazetelerde ise 4.500’ün üzerinde sayfa gösterimi sağlayan gazetelere 1/6 oranında ek gösterge verilmesi sağlandı. Böylece internette toplam 1/3 oranında ek gösterge sağlanmış oldu. Bu düzenleme ile Basın İlan Kurumu, sektörün geleceğe hazırlanmasına dönük önemli bir adım atmış oldu.

İnternet alanında düzenleme ve destekleme gerçekleştirilirken, eksik kalan denetleme konusunda da yenilikler getirildi. Yeni düzenleme ile, internet alanında cevap ve düzeltme haklarının kullanımı, gerçekdışı haber kullanımı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi durumlarda anılan basın ahlak ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen mevkutelerin internet ek göstergelerinden 60 güne kadar Yönetim Kurulu kararıyla istifade edememesi yaptırımı uygulanabilecek. Bu uygulama ile mesleğin internette de kötüye kullanımına yönelik girişimlerin önlenmesi hedeflendi.

TGK’DAN CUMHURBAŞKANI’NA MEKTUP…

Bu kararlar öncesinde gerçekleştirdiğimiz yoğun çabalara değinecek olursak; Basın İlan Kurumu’nda sizlerin temsilcisi olarak talebimiz doğrultusunda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak resmi ilan fiyat tarifesi artışı ve diğer sorunlarımızın çözümü için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdık ve bu mektubun Türkiye’deki binlerce yerel gazete, radyo, televizyon ve internet sitesinde haber olarak yer almasını sağladık.

Mektubumuzu dilekçe haline getirerek Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Sayın Lütfullah Göktaş’a bizzat elden teslim ettik. Bu ziyaretimizde ayrıca mesleki sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi bir kez daha gündeme getirdik ve konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak için randevu talep ettik.

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bu çalışmamıza destek veren siz değerli meslektaşlarımıza, haberi yayınlayan tüm medya kuruluşlarına ve bizlere büyük destek olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

BAŞBAKAN YARDIMCISINA DOSYA SUNULDU

Ekim ayında, Basın İlan Kurumu ile Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu ile iki kez bir araya geldik.

İlk ziyaret Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Nuri Kolaylı tarafından gerçekleştirildi. Bu ziyarette “Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporu sayın Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na sunduk. Tüm Türkiye’de yayın yapan 1.122 gazeteyi temsilen basın yasası ve internet yasası ile ilgili sorunlarımızın çözüm beklediğini vurgulayarak, kendilerine özetle şu bilgileri verdik;

"Radyo ve televizyonların brüt reklam gelirlerinden alınan payın yüzde 1,5’e düşürülmesi ve Anadolu Ajansı abonelik ücretlerinin yarıya indirilmesine karşın, resmi ilan fiyat tarifesi yürürlüğe girmedi. Tarifenin bir an önce resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya girmesi yerel basın kuruluşlarımız açısından zaruridir. Basın İlan Kurumu Mevzuatı çerçevesinde yayınlatılan resmi ilan ve reklamlar özellikle yerel basının ekonomik özgürlüğünün sağlanmasında vazgeçilmez kaynakların hemen başında yer almakta, can suyu görevini yerine getirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin de etkisi ile yaşanan ekonomik durgunluk, işletmelerin firmaların reklam harcamalarında kısıtlamaya gitmesine sebep olmuştur. Kamu kurumlarının da ihalelere daha az çıkıyor olması gazete gelirlerini azaltırken maliyetlerde ciddi artışa yol açmıştır. Öte yandan 5 yıla yakın zamandır gazetelerin satış̧ fiyatlarında bir artış̧ olmamıştır.

Öncelikle meslek onurumuzun yeniden kazanılması için çeşitli düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz. Bilindiği gibi 5311 Sayılı Basın Birliği Yasası, 28 Haziran 1938 günü yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Türk Basınına “oda” düzenini getirmek üzere çıkarılan Basın Birliği Yasası, sadece 8 yıl yürürlükte kaldı ve 18 Haziran 1946’da yürürlükten kaldırıldı. Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen mesleki standartları içeren çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Bu sayede Mesleki onurumuz yeniden kazanılmalı, özellikle şantajcı habercilik önlenmelidir.

Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için yoğun çaba harcamaktayız. Bu konuda işbirliğine hazırız.”

BİK HEYETİ ZİYARETİ

Ekim ayında, BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan İnanç, Mustafa Arslan, Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Ergun yolcu ile birlikte Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey’den oluşan heyet de Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Çankaya Köşkü’nde Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun makamında gerçekleşen kabulde, Kurumun çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yazılı basın sektörü başta olmak üzere medyanın sorunları ve taleplerinin yakından takip edildiğini belirterek, taleplerin yerine getirilmesi noktasında gayret göstereceğini ifade etti.

ADALET BAKANLIĞI ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi arkadaşımız Mustafa Arslan Ekim ayında Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı’nda gerçekleşen kabulde, ağırlıklı olarak 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında açık artırma yoluyla satışa çıkarılan taşınır ve taşınmazların, gazeteler aracılığıyla ilanen duyurulmasına ilişkin ülke genelindeki icra müdürlükleri arasında uygulama birliğinin sağlanması konusu ele alındı.

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Kanunun 114 ve 126’ncı maddesi uyarınca taşınır/taşınmazların gazete yoluyla ilan edilip edilmeyeceği, ilanın yerel gazete veya yurt genelinde dağıtılan ve tirajı 50 bin adedin üzerindeki gazetede yayımlatılıp yayımlatılmayacağı gibi hususların icra müdürlüklerinin takdir yetkisinde bulunmasının hem gazeteler hem de gerçek kişiler aleyhine sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında, icra müdürlüklerinde konuya ilişkin alınan kararlar incelendiğinde uygulama birliği olmadığının görüldüğünü belirten Karaca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan ve resmi ilan statüsündeki ilanlar için uygulanan “eşik değerler” sisteminin bir benzerinin, taşınır/taşınmazların açık artırma satış ilanlarında da uygulanmasının sorunu çözebileceğini düşündüklerini vurguladı.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 114’üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öneren teklif taslağını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sunan Genel Müdür Karaca, daha sonra Kurum çalışmaları hakkında da kısa bilgi verdi.

Bakan Gül, konuyla yakından ilgileneceğini ve söz konusu teklifi değerlendireceğini söyledi. BİK heyeti, kabulün ardından Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ile Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner’i ayrı ayrı ziyaret ederek, söz konusu değişiklik teklifine ilişkin bilgi vererek destek istedi.

MADDE DEĞİŞİKLİĞİ NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan İcra ve İflas Kanunu’nun 114’üncü maddesine ilişkin değişik teklifi; toplam muhammen bedeli 15 bin Türk Lirası’na kadar olan satışlar için gazete ile ilan yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararı alakadarların menfaatleri dikkate alınacak şekilde icra müdürlüklerine bırakılmasını, muhammen bedeli 15 bin Türk Lirası ile 125 bin Türk Lirası arasında olan ilanların satışının yapılacağı yerdeki yerel gazetede, yoksa il sınırları içindeki bir başka yayın yerindeki gazetede; muhammen bedeli 125 bin Türk Lirasının üzerindeki satış ilanlarının ise yurt genelinde dağıtılan ve günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazetede yayımlatılmasını öngörüyor.

Teklif, söz konusu ilanların gazetelerin internet siteleri ile resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr’de de ücretsiz duyurulmasını zorunlu kılıyor.

Değerli meslektaşımız,

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Kasım ayında alınan kararlar, sektörümüzün önünü açacak, geleceğe hazırlayacak son derece önemli kararlardır. Emeği geçen BİK Genel Müdürlüğü teknik heyetine, BİK Yönetim Kuruluna ve BİK Genel Kurul üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Söz konusu kararların camiamıza hayırlı olmasını diliyor, basından sorumlusu Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu’nun, resmi ilan fiyat tarifesinin 2018 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesine dönük desteğini bekliyor, mesleğimize katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Değerli meslektaşımız,

Sizlerden aldığımız destekle çalışmaya devam edeceğimizi vurgular, dayanışma içinde güzel günlere ulaşacağımıza olan inancımızla saygılar sunarız. 29 Kasım 2017

Nuri KOLAYLI

Mustafa ARSLAN

Şevket ERZEN

Son Güncelleme: 30.11.2017 19:45