OSB’ler 175 milyon metreküp su kullandı

2016 yılında su şebekesi ile dağıtılmak üzere 175 milyon metreküp su çekildi.

OSB’ler 175 milyon metreküp su kullandı

2016 yılında su şebekesi ile dağıtılmak üzere 175 milyon metreküp su çekildi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 01:38
OSB’ler 175 milyon metreküp su kullandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2016 yılı ‘Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi kapsamında faal olan 217 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden elde edilen sonuçlara göre 2016 yılında su şebekesi ile dağıtılmak üzere 175 milyon metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 48,2’si kuyudan, yüzde 11,5’i kaynaklardan, yüzde 14,3’ü şehir şebekesinden, yüzde 26’sı ise baraj, gölet ve akarsulardan çekildi.

OSB kanalizasyon şebekelerinden 2016 yılında toplam 263 milyon metreküp atıksu deşarj edildi. Atıksuyun yüzde 72,5’i akarsuya, yüzde 12’si şehir kanalizasyonuna, yüzde 7,5’i kuru dere yatağına, yüzde 8’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. OSB atıksu arıtma tesislerinde 2016 yılında toplam 229 milyon metreküp atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 56,2’sine gelişmiş, yüzde 43,8’ine ise kimyasal ya da biyolojik arıtma uygulandı.

OSB’LERDE 474 BİN TON ATIK

Öte yandan OSB’ler tarafından 2016 yılında 474 bin ton atık toplandı. Toplanan atığın 17,5 bin tonu OSB bünyesinde geri kazanıldı veya geçici depolandı, 157,9 bin tonu OSB dışında geri kazanıldı, 298,6 bin tonu ise OSB bünyesinde veya OSB dışında bertaraf edildi. Bertaraf edilen atıkların yüzde 58,7’si düzenli depolama tesislerinde, yüzde 41,3’ü ise belediye çöplüklerinde bertaraf edildi.

(Emre URAL)