“Öğretmen Strateji Belgesi çok tartışılmalı”

Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanı Nihat Örs, 9 Haziran 2017 Tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nin oldukça tartışmalı hükümler içerdiğini belirterek, “Öğrencilerimizin akademik başarısızlığından kendine pay çıkarmak yerine her şeyi öğretmene fatura etme kolaycılığını seçen Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı Öğretmenlik Strateji Belgesi mi yoksa öğretmenlik mesleğini eriten belge mi olduğu çok tartışmalıdır.” dedi.

“Öğretmen Strateji Belgesi çok tartışılmalı”

Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanı Nihat Örs, 9 Haziran 2017 Tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nin oldukça tartışmalı hükümler içerdiğini belirterek, “Öğrencilerimizin akademik başarısızlığından kendine pay çıkarmak yerine her şeyi öğretmene fatura etme kolaycılığını seçen Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı Öğretmenlik Strateji Belgesi mi yoksa öğretmenlik mesleğini eriten belge mi olduğu çok tartışmalıdır.” dedi.

13 Haziran 2017 Salı 00:43
“Öğretmen Strateji Belgesi çok tartışılmalı”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bağlı iyi yurttaşlar yetiştirmek gibi asli bir görevi olan öğretmenlerin meslek itibarı başta olmak üzere çeşitli alanda kayıplarının olduğuna dikkat çeken AES İl Başkanı Nihat Örs, bu belgenin öğretim yılının sonunda öğretmenlere kötü bir karne hediyesi olduğunu kaydetti.

Nihat Örs, öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini sağlamanın yolunun bu belgede yer aldığı şekliyle olmaması gerektiğini ifade eden Nihat Örs konuya ilişkin açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Yüksek Planlama Kurulunun 31/05/2017 Tarihli, 2017/15 Sayılı Kararı olarak yayınlanan belgenin dayanağı; 10. Kalkınma Planının Milli Eğitimle ilişkili hükümleri olarak belirtilmiştir. Belge içeriğini incelediğimizde, belge genelinde sözleşmeli istihdam modelini geliştirmekten tutun da, kadrodakilere dönemsel sınavlar, sübjektif performans değerlendirmeleri, zorunlu rotasyon, niteliği/amacı belirsiz bir takım sertifika eğitimlerine tabii tutulmaya kadar hep öğretmenin edilgen olduğu, bakanlığın beklentilerini gözeten bir söylem hâkimdir. Belgeyi çalışan kişi veya kurumların öğretmenin beklentisine dair bir merak duymadığı, bir araştırma veya analitik çalışma yapmadığı çok açıktır.

İyi öğretmen yetiştirmek, öğretmenin iyisini seçmek ve istihdam etmek, meslek algısını iyileştirmek ve statüsünü güçlendirmek, kariyer olanağı sağlamak gibi amaçlarla bu amaçlara yönelik stratejiler uyumsuzdur. Görevdeki öğretmenler 4 yılda bir yeterlilik sınavına alınacaktır. Sınavdan beklenen amaç, süreç ve sonuç açısından izaha muhtaçtır. Öğretmenliği sınavla yapılır bir hâle getirmek çözüm değildir.”

(Recep SERBES)