Necati Gül: “Rotasyon uygulaması kıyıma dönüştü”

Necati Gül, Orman Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği atamalarda ehliyet, liyakat, mesleki deneyim ve hakkaniyet ilkelerini ihlal ettiğini, hukuka aykırılığı açıkça belli olan yönetmeliğin ortaya koyduğu hükümlere dahi uyulmadığını bildirdi.

Necati Gül: “Rotasyon uygulaması kıyıma dönüştü”

Necati Gül, Orman Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği atamalarda ehliyet, liyakat, mesleki deneyim ve hakkaniyet ilkelerini ihlal ettiğini, hukuka aykırılığı açıkça belli olan yönetmeliğin ortaya koyduğu hükümlere dahi uyulmadığını bildirdi.

20 Ağustos 2014 Çarşamba 20:35
Necati Gül: “Rotasyon uygulaması kıyıma dönüştü”
Türk Tarım Orman Sen İl Başkanı Necati Gül, Orman Genel Müdürlüğü’nde “rotasyon uygulaması” adı altında yapılan tayinlerin adeta kıyıma dönüştüğünü bildirdi.

Bahse konu kurumun, hukuksuz uygulamaların merkezi, kanun ve kural tanımayan idarecilerin idare ettiği ve çalışanlarına zulmeden bir kurum haline geldiğini söyleyen Necati Gül, “Orman Genel Müdürlüğünde; 13/10/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ancak Orman Mühendisleri Odası ve Ormancılık Alanında Faaliyet Gösteren Örgütlü Sendikalarca yürütmenin durdurulması ve iptali istemli, Danıştay'da davası devam eden; "Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine dayanarak, zorunlu rotasyon uygulaması adı altında hukuka aykırı atamalarla adeta kıyım yapılmakta, binlerce çalışan ve aileleri sürgün edilerek mağdur edilmektedir. Atamaları yapan yöneticiler durumu izah edememekte, yapılan işlem için sadece; “Bakan'ın talimatı” diyebilmektedirler” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün, gerçekleştirdiği atamalarda ehliyet, liyakat, mesleki deneyim ve hakkaniyet ilkelerini ihlal ettiğini, hukuka aykırılığı açıkça belli olan yönetmeliğin ortaya koyduğu hükümlere dahi uyulmadığını belirten Necati Gül, açıklamasını şöyle devam ettirdi:

“Hukuksuzluk örneği olan yönetmelik hükümlerine göre, atama başvuruları Ocak ve Ağustos aylarında yapılması gerekirken buna uyulmamış, başvuruların önce 23/05/2014, daha sonra 30/05/2014 ve en son 06/06/2014 tarihine kadar yapılması istenilmiş ve böylece, yönetmeliğin süre kısıtı ihlal edilmiştir.

Rotasyon belli gruplara uygulanmış, kanunen kapsam dışı kalması gereken Orman Mühendisleri Odası ve sendika yöneticileri ile temsilcileri de kapsama dâhil edilmiştir. Ayrıca özellikle platformumuza üye kuruluşların üyelerinin yapmış oldukları tercihler dikkate alınmamış, tercih etmedikleri yerlere adeta sürgün edilmiş, tercih ettikleri yerlere ise daha düşük puanlı yandaşlar atanmıştır.

Yönetmenliğe göre atamaların öncelikle 4'üncü ve 3’üncü bölgelerden başlayarak yapılması gerekirken; yandaş sendikanın baskısıyla bu kural ihlal edilmiş, onurlu duruş sergileyen kıdemli personel 4'üncü bölgeye atanırken, yeni işletme müdürü olan bazı yandaşlar himaye edilerek 1'inci bölgeye atanmıştır.

Bazı çalışanlar rotasyon kapsamında olmadıkları halde, demokratik haklarını kullanırlarken onurlu duruş göstererek yandaş sendikaya üye olmadıkları için rotasyon uygulaması adı altında keyfi atamalara tabi tutulmuşlardır. Orman idaresince; bu şekilde haksızlığa uğrayan meslektaşlarımızın itirazlarına karşın "gidin hakkınızı mahkemelerde arayın' biçiminde fütursuzca cevaplar verilmekte, meslektaşlarımız ve ailelerine zulüm yapılmaktadır.

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu göreve geldiğinden buyana uyguladığı politikalar, ormancıların aleyhine tabloyu çok ağırlaştırmış ve ormancılık kamuoyunda ormancıları sevmeyen ve üvey evlat muamelesi yapan Bakan olarak algılanmasına sebep olmuştur. Ormancılar yersiz yurtsuz bırakılmış, ormanların aleyhine, Anayasaya aykırı birçok mevzuat çıkarılmış, çalışanların huzuru bozulmuş, meslek örgütleri ve bazı sendikalar hedef alınmıştır.”
(Taner ŞİMŞEK)
Son Güncelleme: 20.08.2014 20:35