“Memuriyette sözlü hak yemektir”

Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası “Türk Tarım Orman-Sen” İl Başkanı Necati Gül, 22 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirtti.

“Memuriyette sözlü hak yemektir”

Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası “Türk Tarım Orman-Sen” İl Başkanı Necati Gül, 22 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirtti.

24 Ekim 2016 Pazartesi 22:57
“Memuriyette sözlü hak yemektir”
Bu değişiklikle bundan sonra şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı sınavın yanında sözlü sınav getirildiğini belirten Gül, bu konuda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un; "Memur alımında ya da diğer atamalarda yazılı dışında uygulanacak mülakat/sözlü vb. her yöntem ancak haksızlık ve hak yemektir. Buna vesile olanları Allah affeder mi bilmem. Kamu vicdanı ve aklı başında herkes mülakat sistemini reddetmektedir" dediğini hatırlatarak dün olduğu gibi bu gün de uyardıklarını, son zamanlarda kamuda çalışanları arasında kalmayan ahengin daha da bozulacağını ve işin içinden çıkılamaz bir hal alacağını söyledi. Sözlü/mülakat denildiğinde insanların ilk aklına gelenin torpil yapmak olduğunu dile getiren Necati Gül, “İşe alımlarda veya görevde yükselmelerde liyakat değil kartvizitler çarpışacaktır. Bu 15 Temmuz’dan sonra oluşan  "yeni ruha" aykırıdır ve doğru değildir. Herkesin ve her dönemin kendi adamı vardır. Bu millete ve devlete; başkasının adamı değil Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacak; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilecek, bunları davranış halinde getirecek memur olan  "milletin adamı" lazımdır. 2010 yılında  KPSS soruları çalındı dediğimizde bize inanmadınız. İktidarı ve muhalefeti ile başta yerel milletvekillerimiz olmak üzere tüm milletvekillerimize diyorum ki bugün yeni bir ruh oluştuğunun karşılığı olarak gelin bizi dinleyin” şeklinde ifade de bulundu.
Memur alım, atama, tayin ve görevde yükselmede liyakatın esas olması gerektiğinin her türlü cenahta dillendirildiği şu günlerde iş yapmaya kalınca her şeyin sözde kaldığını dile getiren Gül, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin net ve somut olmadığını anlattı. Gül, “Herkes söylemlerinde samimi olmalı.  Bu söylemlerini bahsedilen yeni ruhla icraatına yansıtmalıdır. İnsan sözle değil ameli ile değerlendirilir” dedi.
(Haber Merkezi)