Lojistik merkez, hava ve demiryolu ulaşımı

Çorum Gümrük Müdürlüğü tarafından 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “İhracat potansiyeli açısından bölge illeri arasında en üst sıralarda olan ilimizin, ülke düzeyinde de istenilen yere gelebilmesi için, mevcut aktif sanayi kapasitesine paralel olarak, Organize Sanayi Bölgesinde bir Lojistik Merkez kurulması ile, karayolu ulaşım ağının yanında demiryolu ve hava yolu ulaşım ağına da kavuşması halinde, yurt dışı pazarlara ulaşım ve uluslararası boyutta rekabet şansına daha kolaylıkla ulaşabileceği düşünülmektedir” ifadesi kullanıldı.

Lojistik merkez, hava ve demiryolu ulaşımı

Çorum Gümrük Müdürlüğü tarafından 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “İhracat potansiyeli açısından bölge illeri arasında en üst sıralarda olan ilimizin, ülke düzeyinde de istenilen yere gelebilmesi için, mevcut aktif sanayi kapasitesine paralel olarak, Organize Sanayi Bölgesinde bir Lojistik Merkez kurulması ile, karayolu ulaşım ağının yanında demiryolu ve hava yolu ulaşım ağına da kavuşması halinde, yurt dışı pazarlara ulaşım ve uluslararası boyutta rekabet şansına daha kolaylıkla ulaşabileceği düşünülmektedir” ifadesi kullanıldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:31
Lojistik merkez, hava ve demiryolu ulaşımı

“TÜRKİYE, DÜNYA’NIN 18’İNCİ, AVRUPA’NIN 7’NCİ EKONOMİSİ”

“Ülkemiz, 2019 yılı verilerine göre Dünyanın 192 ülkesi içinde 18'nci, Avrupa'nın ise 7'ncı en büyük ekonomisi olup, 2019 ülke ihracatımız 180 milyar 468 milyon, ithalatımız ise 210 milyar 294 milyon dolardır. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 85,7'dir. İhracatımızın dünyada ihraç edilen ürünler içindeki payı %0.86, ithalatımızın dünyada ithal edilen ürünler içindeki payı ise % 1.12'dir.”

*

Çorum Gümrük Müdürlüğü’nün 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında günümüze değin önemli görevler üstlenen Dünya Gümrük Örgütü, 26 Ocak gününü "DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ" olarak ilan etmiş olup, 1994 yılından beri örgüte üye 180 ülkede 26 Ocak günü Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığımızca her yıl farklı bir tema ile kutlanan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, 2020 yılı için "İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" teması belirlenmiştir.

"İnsanoğlunun Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" teması ile;

Fikri Mülkiyet Haklarının korunması, sahteciliğin engellenerek yeniliğin artırılması, insan, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ile kara paranın aklanması ve diğer suçlarla mücadele etmek suretiyle güvenlikli ve sağlıklı toplumlar kurarak insanlığa hizmet edildiği,

"Refahın Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" teması ile;

Eşyanın sınırdan geçiş süre ve maliyetinin azaltılması, ticari faaliyetlerin desteklenmesi, ulusal ve yabancı yatırımların artırılması, ticaret engellerinin azaltılması, vergi kaçırma ve diğer sahteciliğe karşı eylemlerde bulunmak suretiyle adil ve kapsayıcı toplumlar için refahın artırıldığı,

"Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" teması ile de;

İklim değişikliğine karşı mücadele ve çoklu çevresel anlaşmaların desteklenmesi, bitki ve hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, nesli tükenmekte olan canlılar ile ozon tabakasını delici maddelerin ve kimyasal tehlikeli atıkların yasa dışı ticareti ile mücadele edilmesi suretiyle gelecek kuşaklar için gezegenimizin korunmasına çalışıldığı, hususlarına vurgu yapılmaktadır.

Yasal dış ticaretin kolaylaştırılıp hızlandırılması kapsamında Bakanlığımızca;

Sıklıkla ve büyük çapta İthalat ve ihracat işlemi yapan Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi sahibi firmaların gümrük işlemlerini olabildiğince kolaylaştıran, hızlandıran ve güvenlik içinde yapılmasını sağlayan; "Eksik Beyan, Kısmi Teminat, Götürü Teminat, Mavi Hat, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi, İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni, İzinli Gönderici Yetkisi, İzinli Alıcı Yetkisi, İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni, Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar " dan oluşan uygulamaların mevzuatımıza derç edilmesi, - Kağıtsız Gümrük uygulamasına geçilerek, Gümrük beyannamelerinin kağıt çıktısı alınmaksızın elektronik ortamda düzenlenmesi,

Tek Pencere Sistemi uygulamasına geçilerek, gümrük beyannamelerine eklenmesi gereken belgelerin kağıt nüshaları alınmaksızın elektronik ortamda beyannamelere eklenmesi, Sağlanmıştır.

Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yabancı plakalı araçları ile yurda gelmelerini müteakip kısa süreliğine taşıtsız olarak yurt dışına çıkmak istemeleri durumunda, çıkışlarından önce en yakın gümrük idaresine başvurarak Taahhütname vermeleri gerekirken, bundan böyle Taahhüt Verme ve Kaldırma işlemini de, her hangi bir gümrüğe gitmelerine gerek kalmaksızın e devlet üzerinden kendileri yapabileceklerdir.

Ülkemiz, 2019 yılı verilerine göre Dünyanın 192 ülkesi içinde 18'nci, Avrupa'nın ise 7'ncı en büyük ekonomisi olup, 2019 ülke ihracatımız 180 milyar 468 milyon, ithalatımız ise 210 milyar 294 milyon dolardır. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 85,7'dir. İhracatımızın dünyada ihraç edilen ürünler içindeki payı %0.86, ithalatımızın dünyada ithal edilen ürünler içindeki payı ise % 1.12'dir.

İlimiz, 2019 verilerine göre Karadeniz Bölgesindeki 18 il içerisinde nüfus büyüklüğü açısından 6'ncı, ihracat rakamları açısından ise 422 Milyon Dolar ile (külçe altın ihracatı hariç) 3. Sıradadır.

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere; ilimiz ihracat potansiyeli açısından bölge illeri arasında en üst sıralarda olmasına karşın, ülke düzeyinde istenilen seviyede değildir. Ülke düzeyinde de istenilen yere gelinebilmesi için, mevcut aktif sanayi kapasitesine paralel olarak, Organize Sanayi Bölgesinde bir Lojistik Merkez kurulması ile, karayolu ulaşım ağının yanında demiryolu ve hava yolu ulaşım ağına da kavuşması halinde, yurt dışı pazarlara ulaşım ve uluslararası boyutta rekabet şansına daha kolaylıkla ulaşabileceği düşünülmektedir.

2020 ve müteakip yıllarda özellikle ihracat boyutu ile ilimizin ülke dış ticaretinde daha üst sıralarda yer alması dilek ve temennisiyle,

Gümrük camiamızın ve paydaşlarımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlu olsun. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 27.01.2020 23:42