“Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılıyor”

Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ali Ekber Beyaz, dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılıyor”

Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ali Ekber Beyaz, dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:39
“Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılıyor”

Beyaz, “Anlatmaya çalıştığımız ve yıllardan beri devletin tüm kurumlarına sirayet etmiş, her gün her an yaşanmakta olan bu yaklaşımların Milli Eğitim Bakanlığı üzerindeki yansıması covid 19 salgınından dolayı yapılan/yapıldığı zannedilen uzaktan eğitim uygulaması ile tüm kamuoyunun göz önüne serilmiştir” ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitim ile kaygılarını sıralayan Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ali Ekber Beyaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dünyayı etkisi altına alan korana virüs (covid 19) salgını hep insanlar üzerindeki etkileri üzerinden değerlendirilmiştir. Ancak bu durum ‘canlıların en gelişmişi insan’ öğretisi üzerinden değerlendirmeye muhtaçtır. Gelinen noktada okullarımızda çocuklarımızın zihinlerine kazıdığımız ‘en yüce, en gelişmiş, en doğru, en güçlü, en …’ gibi kavramların ne kadar bilimsel, referans noktanıza bağlı olarak ne kadar değişken ve tutarsız kaldığı aşikârdır.

Laik devlet yapısından uzaklaşarak, tek tipleştirilen, kendi gibi düşünmeyeni ötekileştiren ve yok sayan, tüm devlet kurumlarını siyasal ve ideolojik ihtiyaçları çerçevesinde şekillendiren ülkelerin nasıl da sorgulanması gereken durumlara düştüğünü görüyoruz.

Bilimsellikten uzaklaşılarak dogmalarla dizayn edilen yapıların bugün bilim nerede diye haykırdıkları günlere şahitlik ediyoruz.

Aslında her sorunun birbirini dinleyen, birbirini anlamaya çalışan, birbirinin fikirlerini önemseyen demokratik yapıların her türlü mücadelede daha başarılı olduğu/olacağı günleri yaşıyoruz.

Yıllardır Eğitim Sen olarak seslendirdiğimiz, var olan gücümüzle haykırdığımız ancak çoğu zaman referans noktalarımızın farklılığından kaynaklanan bir gerçeklikle dışlandığımız, ötekileştirildiğimiz, kriminalize edildiğimiz gün gibi ortadadır. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz parasız, laik, bilimsel, demokratik eğitim taleplerimiz görmezden gelinmiş/gelinmeye devam etmektedir. Ancak bilimsel sınıflama olarak canlı olarak bile görülmeyen, sadece başka bir canlının vücuduna yerleşerek o canlının hayatsal beceri ve kabiliyetleriyle canlılık kazanan virüs denen bir yapının, canlının en gelişmişi kabul edilen insana ve insanın inşa ettiği tüm organizasyonlara adeta diz çöktürdüğünü görüyoruz. Gelinen noktada her şeyin ticarileştirilmesinin ve salt kar hırsıyla dizayn etmeye çalışmanın en küçük olumsuzlukta nasıl çöktüğünün göstergesi olmuştur.

Parasız eğitim, parasız sağlık, parasız ulaşım, parasız belediye hizmetleri taleplerimizin haklılığı bugün bizleri gene haklı çıkarmıştır. Çorum Eğitim Sen Şubesi olarak beklentimiz bakanın bizzat rahatsız olduğunu ifade ettiği durumun eğitimin siyasallaştırılması sorunu olduğunu kabul edip, sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarından vazgeçip, ülkenin geleceği için bizim çocuklarımızın ihtiyaçlarını görerek parasız, laik bilimsel, demokratik, eğitim taleplerine uygun politikalar geliştirmesidir.” (Haber Merkezi)