“Laik Türkiye’nin temeli, 3 Mart Devrim Yasaları’dır”

Kısa adı Eğitim-İş olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum Şubesi Başkanı İlhan Yaşar, 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan üç devrim yasasının 94. yıldönümünün kutlandığını hatırlatarak, “TBMM’de kabul edilen üç devrim yasası ile Türkiye Cumhuriyeti’ni diğer İslâm devletlerinden ayıran en önemli kimliği olan laikliğin temeli atılmıştır.” dedi.

“Laik Türkiye’nin temeli, 3 Mart Devrim Yasaları’dır”

Kısa adı Eğitim-İş olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum Şubesi Başkanı İlhan Yaşar, 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan üç devrim yasasının 94. yıldönümünün kutlandığını hatırlatarak, “TBMM’de kabul edilen üç devrim yasası ile Türkiye Cumhuriyeti’ni diğer İslâm devletlerinden ayıran en önemli kimliği olan laikliğin temeli atılmıştır.” dedi.

02 Mart 2018 Cuma 21:17
“Laik Türkiye’nin temeli, 3 Mart Devrim Yasaları’dır”

Eğitim-İş Şube Başkanı Yaşar konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“1923 Cumhuriyet Devrimi’ni yaratan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in devrimci kadroları, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır.

Emperyalizme karşı verdikleri ve kazandıkları ulusal kurtuluş savaşı ile de bütün mazlum milletlere örnek olmuşlardır. Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu kadroları modern Türkiye yolunda yapılan bütün değişiklikleri ulusal iradeye dayanarak yapmışlardır. Günümüzde Meclis işlevsiz hale getirilirken, gerek savaş zamanında, gerekse devrimlerin yapıldığı zamanlarda bütün değişiklikler Meclis’te yapılan görüşmeler sonrasında gerçekleşmiştir. O dönemde Meclis’te sayısı az olan muhalefet bile yapılan bütün değişikliklerle ilgili söz söyleyebilmiştir.

3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 429 sayılı Şer’iye ve Evkaf (Din ve Vakıflar) ve Erkan-ı Harbiye (Genel Kurmay) bakanlıklarının kaldırılmasına dair kanun, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu ve 431 sayılı Halifeliğin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkartılmasına dair kanunla laik rejimin önündeki en önemli engellerin kaldırılması amaçlanmıştır.

Bu üç yasanın her biri başlı başına birer devrimdir. O yüzden bu 3 yasanın kabul edildiği günü kutlayan Cumhuriyet aydınları bu yasalara “3 Devrim Yasası” ismini vermiştir.

Ne yazıktır ki o günden 94 yıl sonra çıkarılan eğitim yasaları, eğitim müfredatı, zorunlu din dersleri, imam hatipler ve özel okullar ile eğitim tekrar çok başlı hale getirilmiştir. Gün geçmiyor ki gazetelerden ve eğitim sendikalarının basın açıklamalarından gericileşen eğitimle ilgili yeni bir haber okumayalım. Bu duruma karşı mücadele etmek ülkenin aydınlanma savaşçılarının en önemli görevidir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Türkiye Cumhuriyeti’ne, ülkemize, ulusumuza, birliğimize ve bütünlüğümüze yönelik saldırılar tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğinin farkındayız. Ancak onların bilmediği aydınlığa karşı tarihin hiçbir döneminde karanlık güçler başarılı olmamıştır. Türk Ulusu, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı gibi Cumhuriyet’e, demokrasiye ve devrimlerine sahip çıkacaktır.”

(Recep SERBES)

banner155