Kurulan şirket sayısı Haziran'da azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2017 Haziran ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 3,35, kooperatif sayısında yüzde 5,43, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,28 azalış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,82 kapanan kooperatif sayısı yüzde 39,13 oranında arttı.

Kurulan şirket sayısı Haziran'da azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2017 Haziran ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 3,35, kooperatif sayısında yüzde 5,43, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,28 azalış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,82 kapanan kooperatif sayısı yüzde 39,13 oranında arttı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:37
Kurulan şirket sayısı Haziran'da azaldı

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,03 artış oldu. 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 8,49, kurulan kooperatif sayısında yüzde 2,35 artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 1,03 oranında azalış oldu. 2017 yılı Haziran ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 29,26 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,36 kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,35 oranında arttı.

2017 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,31 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,74 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 10,03 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 11,03 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı yüzde 15,23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,01 oranında azaldı.

2017 Haziran ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2017 yılı Haziran ayında kurulan toplam 6 bin 39 şirket ve kooperatifin yüzde 80,92'si limited şirket, yüzde 17,60'ı anonim şirket, yüzde 1,44'ü ise kooperatif olurken, şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,70'i İstanbul, yüzde 13,18'i Ankara, yüzde 6,46'sı İzmir'de kuruldu.

2017 Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 29,09 oranında azaldı. 2017 yılı ilk altı ayında toplam 36 bin 774 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 29 bin 895 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 47,03'ünü 6 bin 395 anonim şirket ise yüzde 52,97'sini

oluşturdu.

2017 Haziran ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 803'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 92'si inşaat, 763'ü imalat sektöründe oldu. 2017 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 47'si inşaat, bin 41'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 348'i imalat sektöründe olurken, bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 361'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 181'i inşaat, 125'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 723'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 247'si inşaat, 121'i ulaştırma ve depolama sektöründe görüldü.

2017 Haziran ayında kurulan 87 kooperatifin 34'ü konut yapı kooperatifi, 11'i tarımsal kalkınma kooperatifi, 10'ar adet olmak üzere motorlu taşıyıcılar ve işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk altı ayında kurulan 475 kooperatifin 205'i konut yapı kooperatifi, 62'si tarımsal kalkınma kooperatifi, 46'sı motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

2017 Haziran ayında kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 115'i Suriye, 69'u Türkiye, 38'i İran ortaklı olarak kuruldu.

2017 yılı ilk altı ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2 bin 838 olurken, bu şirketlerin 966'sı Suriye, 255'i Türkiye, 202'si İran ortaklı oldu. Kurulan 2 bin 838 yabancı ortak sermayeli şirketin 420'si anonim, 2 bin 418'i limited şirket oldu. Bu şirketlerin 327'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255'i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 197'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,97'sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (İHA)